Klinicka onkologie

Detaily autora

Bačová, Eva, Klinika detskej hematológie a onkológie, NÚDCH a Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika, Slovensko