Klinicka onkologie

Detaily autora

Lhota, Filip, Laboratoř onkogenetiky, Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK, Česká republika