Klinicka onkologie

Detaily autora

Waczulíková, Iveta, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava, Slovensko