Klinicka onkologie

Detaily autora

Bačovský, Jaroslav, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická, LF UP a FN Olomouc, Česká republika