Klinicka onkologie

Detaily autora

Abrahámová, Jitka

  • Vol 27, No 2 (2014): KLIN ONKOL 2014-2 - Původní práce
    Význam standardizace v hodnocení populačního přežití onkologických pacientů v ČR – metodický koncept a výsledky analýzy dat Národního onkologického registru
    Abstrakt
  • Vol 28, No 1 (2015): KLIN ONKOL 2015-1 - Články
    Odhady incidence a prevalence zhoubných nádorů a počtu pacientů s protinádorovou léčbou v letech 2015 a 2020: analýza Národního onkologického registru ČR
    Abstrakt