Klinicka onkologie

Detaily autora

Abrahámová, Jitka, Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha