Klinicka onkologie

Detaily autora

Tamášová, Mária, Klinika pneumológie a ftizeológie LF Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažitkova 4, 82101, Bratislava, Slovensko