Klinicka onkologie

Detaily autora

Adámková Krákorová, MUDr. Dagmar, Klinika komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně