Klinicka onkologie

Detaily autora

Lakomý PhD., MUDr. Radek, Klinika komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně