Klinicka onkologie

Detaily autora

Lengerová, Martina, Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, přednosta prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., Česká republika