Klinicka onkologie

Detaily autora

Bajerová, Mgr. Monika, Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, Česká republika