Klinicka onkologie

Detaily autora

Jančálek, Radim, 5Neurochirurgická klinika - FN u sv. Anny v Brně, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno 6Neurochirurgická klinika, FN u sv. Anny v Brně, Brno