Klinicka onkologie

Detaily autora

Jílková, Věra, Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové

  • Vol 31, No 5 (2018): KLIN ONKOL 2018-5 - Původní práce
    Zhodnocení výskytu a charakteru neurologických/neuropsychiatrických komplikací v souboru pacientů s maligním melanomem léčených adjuvantně vysokodávkovaným interferonem
    Abstrakt  PDF