Klinicka onkologie

Detaily autora

Adam, Zdeněk, Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, přednosta prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.