Klinicka onkologie

Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

B

Bartoňková, Helena, Oddělení radiologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
Bartoš, Jiří
Bartoš, Jiří, Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Bartoš, Jiří, Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s. (Česká republika)
Bartoš, Vladimír, Oddelenie patologickej anatómie, FNsP v Žiline (Slovensko)
Bartošík, Martin, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO), Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, Česká republika (Česká republika)
Bartošík, Martin, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO), Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, Česká republika
Bartošová RNDr., CSc., Zdena, Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava (Slovensko)
Bártů, Michaela, Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze
Bartůňková, Jiřina, Ústav Imunologie, 2.LF a FN Motol a Sotio
Batorova, Angelika, Klinika hematologie a transfuziologie LF UK a UN, Bratislava
Baxa, Jan, Klinika zobrazovacích metod, FN a LF UK Plzeň (Česká republika)
Bednár, Roman, Oddelenie fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, Slovensko.
Bednařík, Otakar (Česká republika)
Bednárovská, Eva, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Národný onkologický ústav Bratislava (Slovensko)
Beková, Alena, CGOP, s.r.o., Praha
Belada, David, Interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Belada, David, IV. Interní hematologická klinika FN Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Belada, David, IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Belohlavek, Otakar
Bencova, Viera, Onkologický ústav sv. Alžbety, I.onkologická klinika LFUK, Heydukova 10, Bratislava
Bencová, PhDr., PhD., Viera, I. onkologická klinika LF Univerzity Komenského, Bratislava (Slovensko)
Bencsiková, Beatrix, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO), MOÚ, Brno (Česká republika)
Bencsiková, Beatrix, 1 RECAMO, Masarykův onkologický ústav, Brno 3 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno (Česká republika)
Bencsiková, Beatrix, Klinika komplexní onkologické péče Masarykův onkologický ústav Brno

51 - 75 z 1703 položek    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>