Klinicka onkologie

Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

B

Bartošová RNDr., CSc., Zdena, Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava (Slovensko)
Bártů, Michaela, Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze
Bartůňková, Jiřina, Ústav Imunologie, 2.LF a FN Motol a Sotio
Batorova, Angelika, Klinika hematologie a transfuziologie LF UK a UN, Bratislava
Baxa, Jan, Klinika zobrazovacích metod, FN a LF UK Plzeň (Česká republika)
Bednár, Roman, Oddelenie fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, Slovensko.
Bednařík, Otakar (Česká republika)
Bednárovská, Eva, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Národný onkologický ústav Bratislava (Slovensko)
Beková, Alena, CGOP, s.r.o., Praha
Belada, David, IV. Interní hematologická klinika FN Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Belada, David, IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Belada, David, Interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Belohlavek, Otakar
Bencova, Viera, Onkologický ústav sv. Alžbety, I.onkologická klinika LFUK, Heydukova 10, Bratislava
Bencová, PhDr., PhD., Viera, I. onkologická klinika LF Univerzity Komenského, Bratislava (Slovensko)
Bencsiková, Beatrix, Klinika komplexní onkologické péče Masarykův onkologický ústav Brno
Bencsiková, Beatrix, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO), MOÚ, Brno (Česká republika)
Bencsiková, Beatrix, 1 RECAMO, Masarykův onkologický ústav, Brno 3 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno (Česká republika)
Bencsiková MUDr., Beatrix, Klinika komplexní onkologické péče Masarykův onkologický ústav Brno (Česká republika)
Bendová, Marcela, Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno
Bendová, Marcela
Bendová, Marcela, Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno, Obilní trh 11, 602 00 Brno, Česká republika
Bendová, Marie, Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, ČR
Benej, Michal
Beneš, MUDr. Petr, Interní oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha

51 - 75 z 1486 položek    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>