Klinicka onkologie

Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

S

Sýkorová, Alice, IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové
Sýkorová, Alice, IV. Interní hematologická klinika FN Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Szkorupa, MUDr. Marek, I. chirurgická klinika FN a LF UP OLomouc (Česká republika)
Szkorupa, Ph.D, MUDr. Marek, I. chirurgická klinika FN a LF UP OLomouc
Szturz, Petr, Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, přednosta prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Szturz, MD, PhD, Petr (Česká republika)
Szturz, MD, PhD, Petr
Szturz, MD, PhD, Petr, Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Szturz, Ph.D., MUDr. Petr (Česká republika)
Szturz, Ph.D., MUDr. Petr, Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, přednosta prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (Česká republika)

T

Takáčová, Martina, 1 Regionální centrum aplikované a molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno 2 Oddelenie molekulárnej medicíny, Virologický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Tamášová, Mária, Klinika pneumológie a ftizeológie LF Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažitkova 4, 82101, Bratislava
Tamášová, Mária, Klinika pneumológie a ftizeológie LF Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažitkova 4, 82101, Bratislava (Slovensko)
Tesařová, Petra, Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 (Česká republika)
Tesařová, Petra, Onkologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha
Tichá, Ing. Hana, Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Brno (Česká republika)
Tichá, Ivana, Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze
Tichý, Michal, Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol
Titorenko, Iryna (Ukrajina)
Tkáč, Daniel, Farmaceutická fakulta, UK, Hradec Králové
Tomašec, Peter, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO), Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, Česká republika Department of Medical Microbiology, Institute of Infection and Immunity, School of Medicine, Cardiff University, Card
Tomášek, Jiří, Masarykův onkologický ústav, Brno KKOP LF MU v Brně
Tomášek, Jiří, Masarykův onkologický ústav Klinika komplexní onkologické péče Žlutý kopec 7 Brno 65653 (Česká republika)
Tomášek, MUDr. Jiří, Klinika komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně
Tomášková, Hana, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

1451 - 1475 z 1661 položek    << < 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > >>