Klinicka onkologie

Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

W

Weissensteiner, Jaroslav, Oddelenie nukleárnej medicíny Nemocnica Poprad, a.s. Banícka 803/28 05845 Poprad Slovenská republika
Wilkonson, Gawin, Department of Medical Microbiology, Institute of Infection and Immunity, School of Medicine, Cardiff University, Cardiff CF14 4XN, United Kingdom

Z

Zabavníková, Mariana, Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Lekárska fakulta UPJŠ, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Zábrodský, Michal, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK, FN v Motole
Zahradníková, Martina, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, MOÚ (Česká republika)
Zahradníková, Martina, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno, 656 53 Brno, Česká republika

Ž

Žaloudík, Jan, Chirurgické kliniky ÚVN a 2.LF UK Praha

Z

Zámečník, Josef, Laboratoř neuropatologie, Ústav patologie a molekulárni medicíny 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol
Zapletal, Ondřej, Klinika operační onkologie Oddělení chirurgické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno, Žlutý kopec 7 (Česká republika)
Zapletal, Ondřej, Klinika operační onkologie, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno, 656 53 (Česká republika)
Zapletal, Ondřej, Oddělení chirurgické onkologie, Masarykův onkologický ústav
Zapletalová, Jana, Ústav lékařské biofyziky, LF UP Olomouc (Česká republika)
Zapletalová, Jana, ÚSTAV BIOFYZIKY A MEDICÍNSKÉ BIOSTATISTIKY LF UP OLOMOUC
Zaťovičová, Miriam, Virologický ústav Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava (Slovensko)
Závadová, Eva, 1. LF UK a VFN, Onkologická klinika (U Nemocnice 2, 128 08 Praha)
Zavoral, Miroslav, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
Zavoral, Miroslav, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha
Zdražilová Dubská, Lenka, Masarykův onkologický ústav, Brno
Zdražilová Dubská, Lenka, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO), MOÚ, Brno (Česká republika)
Zdražilová-Dubská, Lenka, Masarykův onkologický ústav, Brno (Česká republika)
Zdražilová-Dubská, Lenka, 1 RECAMO, Masarykův onkologický ústav, Brno 2 Oddělení laboratorní medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno (Česká republika)
Zeleník, Karol, Otorinolaryngologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Katedra kraniofaciálních oborů, Ostrava
Zeleník, Karol, Fakultní nemocnice Ostrava; klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (Česká republika)
Zemanová, Zuzana, Centrum nádorové cytogenetiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Zikán, Michal, Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Apolinářská 18, 128 00, Praha 2

1451 - 1475 z 1486 položek    << < 54 55 56 57 58 59 60 > >>