Klinicka onkologie

Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

T

Trnka, Jiří, Oddělení radiační ochrany, VFN Praha Ústav nukleární medicíny VFN a 1. LF UK v Praze
Trnka, Jiří, Ústav nukleární medicíny, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Oddělení radiační ochrany, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Česká republika)
Trnková, Marie, I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze U nemocnice 2 128 08 Praha 2
Trojanec, Radek, Ústav molekulární a translační medicíny, Laboratoř experimentání medicíny, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Trojanec, Radek, Laboratoř experimentální medicíny, Institut molekulární a translační medicíny, LF UP a FN Olomouc (Česká republika)
Trojanová, Petronela, Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové
Trojanova, Petronela, Klinika onkologie a radioterapie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové 50005 a Lékařská fakulta Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze, Šimkova 870, Hradec Králové 50038
Trylčová, Ria, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (Slovensko)
Tsigkriki, Lamprini
Tuček, Štěpán, Masarykův onkologický ústav, Brno KKOP LF MU v Brně
Tuček PhD., MUDr. Štěpán, Klinika komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně
Tučková, Lucie, Laboratoř molekulární patologie, Oddělení patologie LF UP a FN Olomouc, Ústav molekulární a translační medicíny (Česká republika)
Tůmová, Jana, Oddělení klinické biochemie FN Brno
Tupý, MUDr. Radek, Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova.
Tupý, Radek, Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň a LFP UK v Plzni
Tupý, Radek, Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň
Turjap, Miroslav, 1 Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice Ostrava 2 Farmakologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně 3 Skupina experimentální a aplikované neuropsychofarmakologie, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univ (Česká republika)
Tvrdý, Peter, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc. (Česká republika)
Tylichová, Zuzana, Oddělení cytokinetiky, Biofyzikální ústav AV ČR a Ústav experimentální biologie PřF MU (Česká republika)

U

Uher, Michal, Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno
Uhliarova, Barbora, Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, UK JLF a UN, Martin ORL oddelenie FNsP FD Roosevelta, Banská Bystrica
Uhliarova, Barbora, ORL oddelenie FNsP FD Roosevelta, Banská Bystrica
Uhliarová, Barbora, ORL oddelenie FNsP FD Roosevelta, Banská Bystrica (Slovensko)
Uhnák, Marek, Klinika hrudníkovej chirurgie JLFUK a UN Martin Kollárova 2 036 59 Martin
Urban, Ondřej, Vzdělávací a výzkumný institut Agel - Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava Katedra interních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava

1651 - 1675 z 1842 položek    << < 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 > >>