Klinicka onkologie

Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

B

Bohanes, Ph.D, MUDr. Tomáš
Bohanes, PhD., MUDr. Tomáš, I. chirurgická klinika FN a LF UP OLomouc (Česká republika)
Bohovicová, Lucia
Boichuk, Ivanna (Česká republika)
Bolehovská, Petra, Gynekologicko-porodnická klinika, 1.LF UK Nemocnice Na Bulovce (Česká republika)
Boleková, Veronika, Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave (Slovensko)
Bolerázska, Beáta, Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Tr. SNP1, 040 01 Košice Oddelenie klinickej biochémie, Medirex a.s., Košice (Slovensko)
Bollová, Božena, Babákova myelomová skupina UPF LF MU
Borbélyová, Veronika
Borecká, Marianna, Laboratoř onkogenetiky, Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK (Česká republika)
Borecká, Marianna, Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1.LF UK, Praha
Borges, Giuliano Dos Santos (Brazílie)
Bořilová, Simona
Bořilová, Simona, Masarykův onkologický ústav, Brno
Bortlíček, Zdeněk
Bortlíček, Zdeněk, IBA, Brno
Bortlíková, Lucie, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO), Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, Česká republika (Česká republika)
Boublíková, Ludmila
Boublíková, Ludmila, CLIP, Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha Onkologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha
Bouček, Jan, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK, FN v Motole
Bouchal, Jan (Česká republika)
Bouchal, Jan, Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc (Česká republika)
Bouchal, Pavel, Regionální Centrum Aplikované Molekulární Onkologie, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, Česká republika
Bouchal, Pavel, Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, Česká republika
Bouchal, Pavel, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO), Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, Česká republika

151 - 175 z 2292 položek    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>