Klinicka onkologie

Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

B

Babjuk, Marek
Babušíková, Eva, Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav klinickej biochémie Malá Hora 4 036 01 Martin Slovenská republika
Bačová, Eva, Klinika detskej hematológie a onkológie, NÚDCH a Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika (Slovensko)
Bačovský, Jaroslav, HEMATO-ONKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC
Bačovský, Jaroslav, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická, LF UP a FN Olomouc (Česká republika)
Badihian, Shervin (Írán)
Bajčiová, Viera, MUDr Viera Bajčiová,CSc Klinika dětské onkologie FN a LFMU Brno
Bajčiová, Viera, Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno (Česká republika)
Bajčiová, Viera
Bajčiová, Viera, Klinika dětské onkologie FN Brno
Bajčiová, Viera (Česká republika)
Bajerová, Mgr. Monika, Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno (Česká republika)
Bajerová, Monika, Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno (Česká republika)
Bajt, Mirna
Bakardjieva-Mihaylova, Violeta, CLIP, Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha (Česká republika)
Bálentová, Soňa, Ústav histológie a embryológie Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Bálentová, Soňa, Ústav histológie a embryológie Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (Slovensko)
Baloun, Jiří, Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta a CEITEC - Centrum molekulární medicíny (Česká republika)
Baranovičová, Eva
Barbora, Dolečková, Klinika komplexní onkologické péče Masarykův onkologický ústav
Barkmanová, Jaroslava, Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory
Barsová, Lucie, Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Bartáková, Diana
Bartáková, Karolína, Ústav molekulární a translační medicíny LF Univerzity Palackého Olomouc (Česká republika)
Bartoňková, Helena, Oddělení radiologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

1 - 25 z 174 položek    1 2 3 4 5 6 7 > >>