Klinicka onkologie

Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

C

Cahajlová, Radka, Oddelenie klinickej onkológie KPF - I SZU a UNB Ružinov, Slovensko (Slovensko)
Cakanova, Gladys

Č

Čakanová, Gladys, SEMBID, s.r.o. - Výskumné centrum aplikovanej biomedicínskej diagnostiky (Slovensko)
Čalkovský, Vladimír, Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, UK JLF a UNM, Martin (Slovensko)
Čan, Vladimír, Chirurgická klinika LF MU a FN Brno
Čáp, Jan, 4. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze (Česká republika)
Čapková, Linda, Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol (Česká republika)
Čapov, Ivan
Čechová, Barbora, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a CEITEC (Česká republika)
Čechová, Barbora, CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno
Čechová, Bc. Daniela, Onkologické a radioterapeutické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni (Česká republika)
Čelakovský, Petr, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové (Česká republika)
Čermáková, Eva, Ústav biofyziky a informatiky, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Čermáková, Zdeňka, Oddělení klinické biochemie FN Brno, primář doc. MUDr. Milan Dastych CSc., MBA
Čermáková, Zdeňka, Oddělení klinické biochemie FN Brno, Katedra laboratorních metod LF MU, primář doc. MUDr. Milan Dastych CSc., MBA
Čermáková, Zuzana, Fakultní nemocnice Ostrava; klinika onkologická (Česká republika)
Čermáková, Zuzana, Krevní centrum, Fakultní nemocnice Ostrava (Česká republika)
Černá, Kateřina, Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň (Česká republika)
Černá, Leona
Černá, Marta, Laboratoř onkogenetiky, Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK (Česká republika)
Černovská, Markéta, Thomayerova nemocnice Praha
Černý, Dalibor, Nemocnice Na Homolce, Praha
Červená, Renata, 1. Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno (Česká republika)
Červenková, Jana, Radiologická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze (Česká republika)
Češková, Martina, Masarykův onkologický ústav, Brno (Česká republika)

1 - 25 z 74 položek    1 2 3 > >>