Klinicka onkologie

Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

O

Obermannová, Radka, Klinika komplexní onkologické péče Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7 6565300 Brno (Česká republika)
Obertová, Jana
Obertova MUDr., Jana, II.Onkologická klinika LFUK Národný Onkologický ústav Bratislava (Slovensko)
Obrtlíková, Petra, I.interní klinika VFN a 1.LF UK v Praze
Odrážka, Karel (Česká republika)
Ondroušková, Eva, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO), Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, Česká republika
Ondrová, Barbora, Proton Therapy Center Czech
Ondrová, MUDr. Barbora, Proton Therapy Center Prague (Česká republika)
Ondruš, Dalibor
Ondruš, Dalibor, I. onkologická klinika LFUK a OÚSA Heydukova 10 812 50 Bratislava
Ondrus, Prof. MUDr. DrSc. Dalibor
Ondruš Prof., MUDr., DrSC., Dalibor, I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava (Slovensko)
Ondrušová, Božena, Klinika ORL a ChHaK UNM a JLF UK (Slovensko)
Ondrušová, Martina, St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava, Slovak Republic; Cancer Research Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic.
Ondrušová, Martina, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Pharm-In, spol. s.r.o., Bratislava
Ondrušová, Martina, Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Ondrušová, Martina, Oddelenie epidemiológie nádorov Ústav experimentálnej onkológie, Slovenská akadémia vied Vlárska 7 833 10 Bratislava Slovenská republika
Ondrušová, Martina
Ondrušová Doc., RNDr., PhD., Martina, Ústav experimentálnej onkológie, SAV, Bratislava Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava (Slovensko)
Orzol, Paulina, RECAMO, Masarykův Onkologický Ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Ostřížková, MUDr. Lenka, Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno (Česká republika)
Otáhal, Břetislav, Fakultní nemocnice Ostrava; klinika onkologická (Česká republika)
Otáhal, Pavel, I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze U nemocnice 2 128 08 Praha 2

1 - 23 z 23 položek