Klinicka onkologie

Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

P

Palacka, Patrik
Palacka, MUDr. PhD., Patrik, II.Onkologická klinika LFUK Národný Onkologický ústav Bratislava
Palácová, Markéta, Klinika komplexní onkologické péče Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7 656 53 Brno
Palácová, Markéta, Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ
Palasthy, Stano
Paluska, Petr, Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové (Česká republika)
Papadopoulou, Athina
Papajík, Tomáš, Hematoonkologická klinika LF UP a FN Olomouc
Papapostolou, Dimitrios
Parák, Tomáš
Páral, Martin
Paraskevas, George
Parobková, Eva, Oddělení patologie a molekulární medicíny, Thomayerova nemocnice, Praha (Česká republika)
Partlová, Simona, Sotio Ústav imunologie 2.LF UK, FN v Motole
Paruch, Kamil
Pastorek, Michal, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO), Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, Česká republika (Česká republika)
Pastoreková, Silvia, 1 Regionální centrum aplikované a molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno 2 Oddelenie molekulárnej medicíny, Virologický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Pastoreková, Silvia, Virologický ústav Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava (Slovensko)
Pastushenko, Yan (Ukrajina)
Paulík, Adam, Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové
Pavelka, Zdeněk, Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno (Česká republika)
Pavlek, Goran
Pavlicek, Petr
Pavlík, Tomáš, Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity
Pavlík, Tomáš, Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

1 - 25 z 142 položek    1 2 3 4 5 6 > >>