Klinicka onkologie

Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

T

Taheri, Fatemeh (Írán)
Taheri, Mohammad (Írán)
Taherian-Esfahani, Zahra
Takáčová, Martina, 1 Regionální centrum aplikované a molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno 2 Oddelenie molekulárnej medicíny, Virologický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Tamášová, Mária, Klinika pneumológie a ftizeológie LF Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažitkova 4, 82101, Bratislava (Slovensko)
Tamášová, Mária, Klinika pneumológie a ftizeológie LF Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažitkova 4, 82101, Bratislava
Tesařová, Petra, Onkologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha
Tesařová, Petra, Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 (Česká republika)
Tibenský, Miroslav
Tichá, Ing. Hana, Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Brno (Česká republika)
Tichá, Ivana, Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze (Česká republika)
Tichá, Ivana, Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze
Tichý, Michal, Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol
Titorenko, Iryna (Ukrajina)
Tkáč, Daniel, Farmaceutická fakulta, UK, Hradec Králové
Tomašec, Peter, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO), Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, Česká republika Department of Medical Microbiology, Institute of Infection and Immunity, School of Medicine, Cardiff University, Card
Tomášek, Jiří, Masarykův onkologický ústav, Brno KKOP LF MU v Brně
Tomášek, Jiří, Masarykův onkologický ústav Klinika komplexní onkologické péče Žlutý kopec 7 Brno 65653 (Česká republika)
Tomášek, MUDr. Jiří, Klinika komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně
Tomášková, Hana, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (Česká republika)
Tomášková, Hana, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
Tomášková, Hana, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Tomíška, Miroslav, Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Tomíška, CSc., Doc.MUDr. Miroslav, Interní onkologická a hematologická klinika, FN Bohunice, Brno
Tomíšková, Marcela, Klinika nemoci plicních a TBC LF MU a FN Brno

1 - 25 z 54 položek    1 2 3 > >>