Klinicka onkologie

Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

Z

Zabavníková, Mariana, Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Lekárska fakulta UPJŠ, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Zábrodský, Michal, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK, FN v Motole
Zahradníková, Martina, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, MOÚ (Česká republika)
Zahradníková, Martina, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno, 656 53 Brno, Česká republika

Ž

Žák, Pavel, 4. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze (Česká republika)
Žaloudík, Jan, Chirurgické kliniky ÚVN a 2.LF UK Praha

Z

Zámečník, Josef, Laboratoř neuropatologie, Ústav patologie a molekulárni medicíny 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol
Zapletal, Ondřej, Oddělení chirurgické onkologie, Masarykův onkologický ústav
Zapletal, Ondřej, Klinika operační onkologie, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno, 656 53 (Česká republika)
Zapletal, Ondřej, Klinika operační onkologie Oddělení chirurgické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno, Žlutý kopec 7 (Česká republika)
Zapletalová, Jana, Ústav lékařské biofyziky, LF UP Olomouc (Česká republika)
Zapletalová, Jana, ÚSTAV BIOFYZIKY A MEDICÍNSKÉ BIOSTATISTIKY LF UP OLOMOUC
Zapletalova, Michaela

Ž

Žarnayová, Lýdia, Klinika plicních nemocí a TBC, Fakultní nemocnice Olomouc (Česká republika)

Z

Zatloukalová, Pavlína, RECAMO, Masarykův onkologický ústav (Česká republika)
Zatloukalová, Simona, Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Zaťovičová, Miriam, Virologický ústav Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava (Slovensko)
Závadová, Eva, 1. LF UK a VFN, Onkologická klinika (U Nemocnice 2, 128 08 Praha)
Zavoral, Miroslav, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
Zavoral, Miroslav, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha
Zdražilová Dubská, Lenka, Masarykův onkologický ústav, Brno
Zdražilová Dubská, Lenka, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO), MOÚ, Brno (Česká republika)
Zdražilová-Dubská, Lenka, RECAMO, Masarykův onkologický ústav (Česká republika)
Zdražilová-Dubská, Lenka, Masarykův onkologický ústav, Brno (Česká republika)
Zdražilová-Dubská, Lenka, 1 RECAMO, Masarykův onkologický ústav, Brno 2 Oddělení laboratorní medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno (Česká republika)

1 - 25 z 43 položek    1 2 > >>