Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 30, No 4 (2017): KLIN ONKOL 2017-4 NOVÉ POZNATKY O PATOGENEZI FOLIKULÁRNÍHO LYMFOMU A KONCEPTY CÍLENÉ LÉČBY Abstrakt   PDF
Ján Deván, Kateřina Musilová, Andrea Janíková, Marek Mráz
 
Vol 28, No 3 (2015): KLIN ONKOL 2015-3 Nové poznatky ve farmakologii methotrexátu: diagnostické možnosti a klinický význam Abstrakt
Michal Řiháček, Kateřina Pilátová, Jaroslav Štěrba, Radomír Pilný, Dalibor Valík
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Nové trendy ve studiu glykosylace proteinů u onkologických onemocnění Abstrakt
Martina Zahradníková, Lenka Hernychová, Bořivoj Vojtěšek, Miloš Novotný
 
Vol 29, No 2 (2016): KLIN ONKOL 2016-2 Novinky v adjuvantní terapii neseminomů stádia I Abstrakt
Tomáš Pokrivčák, Radek Lakomý, Rostislav Vyzula
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Objektivní potřeba a stav nádorové prevence v ČR a v Evropě Abstrakt
Ladislav Dušek, Ondřej Májek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Jana Koptíková, Jakub Gregor
 
Vol 28, No 4 (2015): KLIN ONKOL 2015-4 Odhadovaná glomerulární filtrace u onkologických pacientů před chemoterapií cisplatinou Abstrakt
Tomáš Šálek, Pavel Veselý, Jaromír Bernátek
 
Vol 28, No 1 (2015): KLIN ONKOL 2015-1 Odhady incidence a prevalence zhoubných nádorů a počtu pacientů s protinádorovou léčbou v letech 2015 a 2020: analýza Národního onkologického registru ČR Abstrakt
Ladislav Dušek, Tomáš Pavlík, Ondřej Májek, Tomáš Büchler, Jan Mužík, Denisa Malúšková, Jana Koptíková, Zdeněk Bortlíček, Jitka Abrahámová
 
Vol 30, No 5 (2017): KLIN ONKOL 2017-5 Odmietnutie liečby v detskej onkológii Abstrakt   PDF
Annamaria Špotová, Kristína Husáková, Andrea Hrašková, Martina Mikesková, Judita Puškáčová, Stanislava Hederová, Milan Jamárik, Eva Rabenseifertová, Zuzana Jalovecká, Alexandra Kolenova
 
Vol 26, No 4 (2013): Klin Onkol 2013-4 Oncology in images: giant metastatic testicular tumor Abstrakt
Petr Szturz, MD, PhD, Otakar Bednařík, Dagmar Brančíková, Zdeněk Mechl, Jiří Mayer
 
Vol 26, No 6 (2013): KLIN ONKOL 2013-6 Onkogénny potenciál papilomavírusov Abstrakt
Barbora Váňová, doc. RNDr. František Golais, CSc.
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONCOL-6 Ostropestřec mariánský (Silybum marianum, L.) jako podpůrný fytoterapeutický prostředek v onkologii Abstrakt   PDF
Zuzana Frassová, Jana Rudá-Kučerová
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-Suppl3 Ovariální ablace u pacientek s karcinomem prsu a možnosti ovlivnění vedlejších účinků léčby Abstrakt
Markéta Palácová
 
Vol 27, No 4 (2014): KLIN ONKOL 2014-4 Pacient s Cowdenovým syndromem, způsobeným mutací v genu PTEN (archiv FN Motol a 2.LF UK) Abstrakt
Alena Puchmajerová, Peter Vasovčák, Václav Poláček
 
Vol 26, No 5 (2013): KLIN ONKOL 2013-5 Pacientka s atypickým neurocytomem – kazuistika Abstrakt
David Vrana
 
Vol 29, No 6 (2016): KLIN ONKOL 2016-6 Pacientka s primárním, intraventrikulárním gliosarkomem s dlouhodobým přežíváním. Kazuistika Abstrakt   PDF
Ondřej Kalita, Miloslava Zlevorová, Miroslav Vaverka, Radek Trojanec, Lucie Tučková
 
Vol 26, No 2 (2013): Klin Onkol 2013-2 PACIENTKA S TRIPLE NEGATIVNÍM METASTATICKÝM KARCINOMEM PRSU LÉČENÁ ANTIANGIOGENNÍ CHEMOBIOTERAPIÍ S OBDOBÍM BEZ PROGRESE V DÉLCE PŘES 36 MĚSÍCŮ – KAZUISTIKA A PŘEHLED LITERATURY Abstrakt
MUDr. Marek Sochor, MUDr. Pavel Chlebus, PhD
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-2 Palbociclib v kombinaci s fulvestrantem prodlužuje přežití bez progrese u pacientek s hormonálně dependentním, HER2 negativním metastatickým karcinomem prsu po progresi na předchozí hormonální terapii: komentář ke studii PALOMA-3 Abstrakt
Ondřej Kubeček
 
Vol 29, No 2 (2016): KLIN ONKOL 2016-2 Papilárny karcinóm štítnej žľazy u 2-ročného dieťaťa Abstrakt
Barbora Uhliarova, Andrej Hajtman
 
Vol 27, No 4 (2014): KLIN ONKOL 2014-4 Paraneoplastická vaskulitída u pacientky s karcinómom krčku maternice Abstrakt
Filip Kohútek, Andrej Rosík, Nikola Izák, Mária Tamášová, Branislav Bystrický
 
Vol 26, No 6 (2013): KLIN ONKOL 2013-6 PĚTILETÉ VÝSLEDKY IMRT KARCINOMU PROSTATY – TOXICITA Abstrakt
Martin Doležel
 
Vol 28, No 4 (2015): KLIN ONKOL 2015-4 Plicní fibróza po oxaliplatině Abstrakt
MUDr. Igor Richter, Ph.D., Josef Dvořák, Jiří Bartoš
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 3 Pokroky v imunoterapii melanomu Abstrakt   PDF
Ivana Krajsová
 
Vol 27, No 5 (2014): KLIN ONKOL 2014-5 POMALIDOMID V LIEČBE RELABUJÚCEHO A REFRAKTÉRNEHO MNOHOPOČETNÉHO MYELÓMU Abstrakt
Ľubica Roziaková, Martin Mistrík, Angelika Batorova
 
Vol 27, No 4 (2014): KLIN ONKOL 2014-4 POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY COMBINED WITH COMPUTED TOMOGRAPHY FOR DIAGNOSIS OF SYNCHRONOUS TUMORS Abstrakt
Marina Garcheva, Dora Zlatareva, Lili Gocheva
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-2 Poškození kognitivních funkcí po chemoterapii u pacientů s Hodgkinovým lymfomem: patofyziologie a rizikové faktory Abstrakt   PDF
Dan Fayette, Lubica Gahérová, Heidi Móciková, Jana Marková, Tomáš Kozák, Jiří Horáček
 
226 - 250 z 395 položek << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>