Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 28, No 4 (2015): KLIN ONKOL 2015-4 Moderní nanomedicína v léčbě karcinomů plic Abstrakt
René Kizek, Tomáš Eckschlager, Zbyněk Heger, Marie Stiborová, Vojtěch Adam, Ondřej Zítka
 
Vol 26, No 4 (2013): Klin Onkol 2013-4 Moderní zobrazovací techniky pro antracyklinová cytostatika – literární přehled Abstrakt
Iva Blažková, Markéta Ryvolová, Soňa Křížková, Eva Jílková, Pavel Kopel, Tomáš Eckschlager, Marie Stiborová, Vojtěch Adam, René Kizek
 
Vol 26, No 1 (2013): Klin Onkol 2013-1 Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem – zkušenosti laboratorního pracoviště Abstrakt
Mgr.Blanka Robešová, CSc., Mgr. Monika Bajerová, Mgr. Alžběta Vašíková, Ph.D, MUDr. Lenka Ostřížková, MUDr. Jitka Hausnerová, MUDr. Jitka Kyclová, prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D, prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., Ing. Dana Dvořáková, CSc.
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014-3 Molekulárně cytogenetická studie chromosomových aberací v buňkách nízkostupňových gliomů a její přínos pro klasifikaci nádorů Abstrakt
Halka Lhotská, Zuzana Zemanová, Filip Kramář, Libuše Lizcová, Karla Svobodová, Šárka Ransdorfová, Dagmar Bystřická, Zdeněk Krejčík, Petr Hrabal, Alena Dohnalova, Miroslav Kaiser, Kyra Michalová
 
Vol 30, No 3 (2017): KLIN ONKOL 2017-3 Molekulární aspekty nádorů štítné žlázy se zaměřením na mikroRNA a jejich klinické souvislosti Abstrakt
Marie Ludvíková, Ivana Kholová, David Kalfeřt
 
Vol 29, No 6 (2016): KLIN ONKOL 2016-6 Molekulární genetika kolorektálního karcinomu Abstrakt   PDF
Jan Král
 
Vol 29, No 6 (2016): KLIN ONKOL 2016-6 Molekulární markery u cytogeneticky normální akutní myeloidní leukémie Abstrakt   PDF
Veronika Janečková, Lukáš Semerád, Ivana Ježíšková, Dana Dvořáková, Martin Čulen, Zuzana Šustková, Jiří Mayer, Zdeněk Ráčil
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONCOL-6 Molekulární patogeneze testikulárních germinálních nádorů Abstrakt   PDF
Violeta Bakardjieva-Mihaylova, Karolina Škvárová Kramarzová, Karolina Škvárová Kramarzová, Martina Slámová, Martina Slámová, Tomáš Büchler, Tomáš Büchler, Ludmila Boublíková, Ludmila Boublíková
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Molekulární patologie kolorektálního karcinomu, mikrosatelitová nestabilita – způsob detekce, vztah k patofyziologii a prognóze Abstrakt
Veronika Brychtová, Roman Šefr, Roman Hrstka, Petra Vídeňská, Beatrix Bencsiková, Barbora Hanáková, Lenka Zdražilová Dubská, Rudolf Nenutil, Eva Budinská
 
Vol 25, No 1 (2012): Archiv 2012 Molekulární podstata Waldenströmovy makroglobulinémie Molecular basis of Waldenström macroglobulinemia Abstrakt
Mgr. Sabina Ševčíková, Ph.D., Bc. Luboš Novák, Mgr. Lenka Kubiczková, MUDr. Elena Dementyeva, Mgr. Lucie Říhová, PhD, Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Molekulární prognostické markery CLL a jejich klinický význam Abstrakt
Veronika Navrkalová, Barbara Kantorová, Marie Jarošová, Šárka Pospíšilová
 
Vol 31, No 4 (2018): Klin ONKOL 2018-4 Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) Abstrakt   PDF
Viera Sandecká, Luděk Pour, Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Martin Štork, Sabina Ševčíková, Zdeněk Král
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Monoklonální protilátky v léčbě chronické lymfocytární leukemie v roce 2015 Abstrakt
Petra Obrtlíková, Renata Urbanová
 
Vol 31, No 3 (2018): KLIN ONCOl 2018-3 Možná úloha ľudských herpetických vírusov podčeľade Alphaherpesvirinae pri vzniku niektorých nádorových ochorení Abstrakt   PDF
Veronika Mrázová, František Golais
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-6 Možná úskalí léčby ipilimumabem u maligního melanomu – kazuistika Abstrakt
Jindřich Kopecký, Ondřej Kubeček, Filip Gabalec, Petr Hoffmann, Ioannis Svilias
 
Vol 30, No 1 (2017): KLIN ONKOL 2017-1 Možnosti chemoterapie v léčbě karcinomu prostaty Abstrakt   PDF
MUDr. Igor Richter, Ph.D., Josef Dvořák, Jiří Bartoš
 
Vol 28, No 4 (2015): KLIN ONKOL 2015-4 Možnosti inhibice receptoru pro epidermální růstový faktor u karcinomu anu Abstrakt
MUDr. Igor Richter, Ph.D., Josef Dvořák, Jiří Bartoš
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONCOL-6 Možnosti snížení radikality operací v axile a značení axilárních lymfatických uzlin v rámci terapie karcinomu prsu Abstrakt   PDF
Lukáš Dostálek
 
Vol 28, No 1 (2015): KLIN ONKOL 2015-1 Možnosti stanovenia sérovej koncentrácie osteokalcínu u pacientov s karcinómom pľúc pri podozrení na kostné metastázy Abstrakt
Jaroslav Weissensteiner, Eva Babušíková
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Možnosti studia transendoteliální migrace in vitro. Abstrakt
Lucia Knopfová, Pavel Bouchal, Jan Šmarda
 
Vol 31, No 5 (2018): KLIN ONKOL 2018_SUPPL 2 Možnosti využití p63 v bioptické diagnostice Abstrakt   PDF
Michaela Galoczová
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 MOŽNÝ KLINICKÝ PŘÍNOS TERAPEUTICKÉHO MONITOROVÁNÍ HLADIN IMATINIBU V ONKOLOGII Abstrakt
Miroslav Turjap, Jan Juřica, Regina Demlová
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-6 Multiple metachronous malignant fibrous histiocytomas of the upper limbs: a case report Abstrakt
Danijela Scepanovic, Andrea Masaryková, Margita Pobijáková, Alexandra Hanicová, Marta Fekete
 
Vol 30, No 5 (2017): KLIN ONKOL 2017-5 Mutace isocitrátdehydrogenasy jsou lepší prognostický marker než methylace promotoru O-6-metylguanin-DNA-methyltransferasy u glioblastomů: retrospektivní molekulárně genetická studie gliomů z jednoho centra. Abstrakt   PDF (English)
Magdalena Houdova Megova, Jiri Drabek, Zachary Dwight, Radek Trojanec, Vladimira Koudelakova, Jana Vrbkova, Ondrej Kalita, Sona Mlcochova, Miroslava Rabčanova, Marian Hajduch
 
Vol 31, No 3 (2018): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 1: SBORNÍK Může analýza buněčného lipidomu přispět k rozlišení nádorových a nenádorových buněk kolonu? Abstrakt   PDF
Jiřina Hofmanová, Josef Slavík, Zuzana Tylichová, Petra Ovesná, Jan Bouchal, Zdeněk Kolář, Jiří Ehrmann, Monika Levková, Jan Vondráček, Alois Kozubík
 
226 - 250 z 471 položek << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>