Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 31, No 5 (2018): KLIN ONKOL 2018-5 Meta-analysis of BRCA1 polymorphisms and breast cancer susceptibility Abstrakt   PDF (English)
Soudeh Ghafouri-Fard, Ali Dianatpour, Sepideh Faramarzi
 
Vol 30, No 4 (2017): KLIN ONKOL 2017-4 Metastatické postižení hypofýzy - dvě kazuistiky a přehled literatury Abstrakt   PDF
Vlastimil Novák, Lumír Hrabálek, Martin Hampl, Jiří Hoza, Zdeněk Fryšák, Miroslav Vaverka
 
Vol 31, No 4 (2018): Klin ONKOL 2018-4 Metastáza do lymfatických uzlín na krku pri neznámom primárnom tumore Abstrakt   PDF
Barbora Uhliarová, Marcela Navrátilová, Vladimír Čalkovský, Andrej Hajtman
 
Vol 31, No 4 (2018): Klin ONKOL 2018-4 Metastázy karcinomu prsu do baze lební Abstrakt   PDF (English)
Zuzana Horakova, Marek Slávik, Pavel Smilek, Hana Binkova
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-5 Metody hodnocení kvality života u žen s karcinomem prsu: Přehled a základní charakteristika Abstrakt
Eva Holoubková, Kateřina Skřivanová, Jan Nedvěd, Jiří Jarkovský
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Metody pro studium protein-proteinových a protein-ligandových interakcí Abstrakt
Michal Ďurech, Filip Trčka, Bořivoj Vojtěšek, Petr Müller
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Metody studia buněčné migrace a invazivity nádorových buněk Abstrakt
Petra Kovaříková, Eva Michalová, Lucia Knopfová, Pavel Bouchal
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Mikroprostředí nádoru: možnosti výzkumu v podmínkách „in vitro“ Abstrakt
Petr Chlapek, Silvia Chovanová, Viera Sláviková, Renata Veselská
 
Vol 31, No 3 (2018): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 1: SBORNÍK MikroRNA jako biomarkery odpovědi na léčbu sunitinibem u pacientů s metastatickým karcinomem ledvin: pilotní studie Abstrakt   PDF
Júlia Kováčová, Jaroslav Juráček, Alexandr Poprach, Tomáš Büchler, Jindřich Kopecký, Ondřej Fiala, Marek Svoboda, Martina Lojová, Ondřej Slabý
 
Vol 31, No 3 (2018): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 1: SBORNÍK MikroRNA v predikci odpovědi na radioterapii u pacientů s nádory hlavy a krku: pilotní studie Abstrakt   PDF
Parwez Ahmad, Marek Slávik, Jiří Šána, Markéta Hermanová, Pavel Šlampa, Pavel Smilek, Tomáš Kazda, Ondřej Slabý
 
Vol 31, No 3 (2018): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 1: SBORNÍK Močové mikroRNA jako potenciální biomarkery karcinomu močového měchýře Abstrakt   PDF
Jaroslav Juráček, Michal Staník, Barbora Peltanová, Soňa Adamcová, Jan Doležel, Michal Fedorko, Lenka Radová, Ondřej Slabý
 
Vol 28, No 4 (2015): KLIN ONKOL 2015-4 Moderní nanomedicína v léčbě karcinomů plic Abstrakt
René Kizek, Tomáš Eckschlager, Zbyněk Heger, Marie Stiborová, Vojtěch Adam, Ondřej Zítka
 
Vol 26, No 4 (2013): Klin Onkol 2013-4 Moderní zobrazovací techniky pro antracyklinová cytostatika – literární přehled Abstrakt
Iva Blažková, Markéta Ryvolová, Soňa Křížková, Eva Jílková, Pavel Kopel, Tomáš Eckschlager, Marie Stiborová, Vojtěch Adam, René Kizek
 
Vol 26, No 1 (2013): Klin Onkol 2013-1 Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem – zkušenosti laboratorního pracoviště Abstrakt
Mgr.Blanka Robešová, CSc., Mgr. Monika Bajerová, Mgr. Alžběta Vašíková, Ph.D, MUDr. Lenka Ostřížková, MUDr. Jitka Hausnerová, MUDr. Jitka Kyclová, prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D, prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., Ing. Dana Dvořáková, CSc.
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014-3 Molekulárně cytogenetická studie chromosomových aberací v buňkách nízkostupňových gliomů a její přínos pro klasifikaci nádorů Abstrakt
Halka Lhotská, Zuzana Zemanová, Filip Kramář, Libuše Lizcová, Karla Svobodová, Šárka Ransdorfová, Dagmar Bystřická, Zdeněk Krejčík, Petr Hrabal, Alena Dohnalova, Miroslav Kaiser, Kyra Michalová
 
Vol 30, No 3 (2017): KLIN ONKOL 2017-3 Molekulární aspekty nádorů štítné žlázy se zaměřením na mikroRNA a jejich klinické souvislosti Abstrakt
Marie Ludvíková, Ivana Kholová, David Kalfeřt
 
Vol 29, No 6 (2016): KLIN ONKOL 2016-6 Molekulární genetika kolorektálního karcinomu Abstrakt   PDF
Jan Král
 
Vol 29, No 6 (2016): KLIN ONKOL 2016-6 Molekulární markery u cytogeneticky normální akutní myeloidní leukémie Abstrakt   PDF
Veronika Janečková, Lukáš Semerád, Ivana Ježíšková, Dana Dvořáková, Martin Čulen, Zuzana Šustková, Jiří Mayer, Zdeněk Ráčil
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONCOL-6 Molekulární patogeneze testikulárních germinálních nádorů Abstrakt   PDF
Violeta Bakardjieva-Mihaylova, Karolina Škvárová Kramarzová, Karolina Škvárová Kramarzová, Martina Slámová, Martina Slámová, Tomáš Büchler, Tomáš Büchler, Ludmila Boublíková, Ludmila Boublíková
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Molekulární patologie kolorektálního karcinomu, mikrosatelitová nestabilita – způsob detekce, vztah k patofyziologii a prognóze Abstrakt
Veronika Brychtová, Roman Šefr, Roman Hrstka, Petra Vídeňská, Beatrix Bencsiková, Barbora Hanáková, Lenka Zdražilová Dubská, Rudolf Nenutil, Eva Budinská
 
Vol 25, No 1 (2012): Archiv 2012 Molekulární podstata Waldenströmovy makroglobulinémie Molecular basis of Waldenström macroglobulinemia Abstrakt
Mgr. Sabina Ševčíková, Ph.D., Bc. Luboš Novák, Mgr. Lenka Kubiczková, MUDr. Elena Dementyeva, Mgr. Lucie Říhová, PhD, Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Molekulární prognostické markery CLL a jejich klinický význam Abstrakt
Veronika Navrkalová, Barbara Kantorová, Marie Jarošová, Šárka Pospíšilová
 
Vol 31, No 4 (2018): Klin ONKOL 2018-4 Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) Abstrakt   PDF
Viera Sandecká, Luděk Pour, Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Martin Štork, Sabina Ševčíková, Zdeněk Král
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Monoklonální protilátky v léčbě chronické lymfocytární leukemie v roce 2015 Abstrakt
Petra Obrtlíková, Renata Urbanová
 
Vol 31, No 3 (2018): KLIN ONCOl 2018-3 Možná úloha ľudských herpetických vírusov podčeľade Alphaherpesvirinae pri vzniku niektorých nádorových ochorení Abstrakt   PDF
Veronika Mrázová, František Golais
 
226 - 250 z 492 položek << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>