Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 28, No 3 (2015): KLIN ONKOL 2015-3 NÁDOROVÁ HYPOXIA - MOLEKULÁNE MECHANIZMY A KLINICKÝ VÝZNAM Abstrakt
Martina Takáčová, Silvia Pastoreková
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014-3 Nádorová onemocnění ve starším věku Abstrakt
Jiří Petera, Ladislav Dušek
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Národní portály jako oficiální komunikační platforma screeningových programů Abstrakt
Jakub Gregor, Ladisla Dušek, Ondřej Májek, Lenka Šnajdrová
 
Vol 26, No 5 (2013): KLIN ONKOL 2013-5 Nefroblastom - 30 let léčby ve Fakultní nemocnici v Motole Abstrakt
Josef Mališ, Karel Švojgr, Karel Pýcha, Vladimíra Jeřábková, Soňa Cyprová, Markéta Churáčková, Vratislav Šmelhaus, Jiří Radvanský, Marie Zítková, Roman Kodet, Daniela Kodetová, Běla Malinová, Josef Koutecký, Jiří Šnajdauf, Jan Starý
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014-3 Neoadjuvantní chemoradioterapie karcinomu rekta v kombinaci s inhibitory receptoru pro růstový epidermální faktor Abstrakt
Igor Richter, Josef Dvořák, Jiří Bartoš
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Nežádoucí účinky moderní imunoterapie a jejich řešení v klinické praxi Abstrakt
Radek Lakomý, Alexandr Poprach
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-6 Nežádoucí účinky novodobé léčby maligního melanomu a jejich léčba/management. Abstrakt
Jindřich Kopecký, Ondřej Kubeček, Petronela Trojanova, Eugen Kubala, Otakar Kopecky
 
Vol 31, No 1 (2018): KLIN ONCOl 2018-1 Non-melanoma skin cancer: a clinicopathological study of patients with basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma Abstrakt   PDF (English)
Vladimír Bartoš, Milada Kullová
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Nová evropská konferenční a informační platforma usilující o zlepšení péče o pacienty s kolorektálním karcinomem – www.crcprevention.eu Abstrakt
Ladislav Dušek, Pvel Poc, Ondřej Májek, Štěpán Suchánek, Bohumil Seifert, Jakub Gregor, Miroslav Zavoral
 
Vol 30, No 3 (2017): KLIN ONKOL 2017-3 Nové léky v terapii akutní myeloidní leukémie u starších pacientů Abstrakt
Zuzana Šustková, Martin Čulen, Lukáš Semerád, Ivana Ježíšková, Dana Dvořáková, Zdeněk Ráčil, Jiří Mayer
 
Vol 31, No 2 (2018): Klin ONKOL 2018-2 Nové možnosti testování chemosenzitivity u nádorových onemocnění Abstrakt   PDF
Lucia Sommerová, Eva Michalová, Roman Hrstka
 
Vol 30, No 4 (2017): KLIN ONKOL 2017-4 NOVÉ POZNATKY O PATOGENEZI FOLIKULÁRNÍHO LYMFOMU A KONCEPTY CÍLENÉ LÉČBY Abstrakt   PDF
Ján Deván, Kateřina Musilová, Andrea Janíková, Marek Mráz
 
Vol 28, No 3 (2015): KLIN ONKOL 2015-3 Nové poznatky ve farmakologii methotrexátu: diagnostické možnosti a klinický význam Abstrakt
Michal Řiháček, Kateřina Pilátová, Jaroslav Štěrba, Radomír Pilný, Dalibor Valík
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Nové trendy ve studiu glykosylace proteinů u onkologických onemocnění Abstrakt
Martina Zahradníková, Lenka Hernychová, Bořivoj Vojtěšek, Miloš Novotný
 
Vol 29, No 2 (2016): KLIN ONKOL 2016-2 Novinky v adjuvantní terapii neseminomů stádia I Abstrakt
Tomáš Pokrivčák, Radek Lakomý, Rostislav Vyzula
 
Vol 31, No 2 (2018): Klin ONKOL 2018-2 O dalších 5 let později Abstrakt   PDF
Bohuslav Konopásek
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Objektivní potřeba a stav nádorové prevence v ČR a v Evropě Abstrakt
Ladislav Dušek, Ondřej Májek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Jana Koptíková, Jakub Gregor
 
Vol 28, No 4 (2015): KLIN ONKOL 2015-4 Odhadovaná glomerulární filtrace u onkologických pacientů před chemoterapií cisplatinou Abstrakt
Tomáš Šálek, Pavel Veselý, Jaromír Bernátek
 
Vol 28, No 1 (2015): KLIN ONKOL 2015-1 Odhady incidence a prevalence zhoubných nádorů a počtu pacientů s protinádorovou léčbou v letech 2015 a 2020: analýza Národního onkologického registru ČR Abstrakt
Ladislav Dušek, Tomáš Pavlík, Ondřej Májek, Tomáš Büchler, Jan Mužík, Denisa Malúšková, Jana Koptíková, Zdeněk Bortlíček, Jitka Abrahámová
 
Vol 30, No 5 (2017): KLIN ONKOL 2017-5 Odmietnutie liečby v detskej onkológii Abstrakt   PDF
Annamaria Špotová, Kristína Husáková, Andrea Hrašková, Martina Mikesková, Judita Puškáčová, Stanislava Hederová, Milan Jamárik, Eva Rabenseifertová, Zuzana Jalovecká, Alexandra Kolenova
 
Vol 26, No 4 (2013): Klin Onkol 2013-4 Oncology in images: giant metastatic testicular tumor Abstrakt
Petr Szturz, MD, PhD, Otakar Bednařík, Dagmar Brančíková, Zdeněk Mechl, Jiří Mayer
 
Vol 26, No 6 (2013): KLIN ONKOL 2013-6 Onkogénny potenciál papilomavírusov Abstrakt
Barbora Váňová, doc. RNDr. František Golais, CSc.
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONCOL-6 Ostropestřec mariánský (Silybum marianum, L.) jako podpůrný fytoterapeutický prostředek v onkologii Abstrakt   PDF
Zuzana Frassová, Jana Rudá-Kučerová
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-Suppl3 Ovariální ablace u pacientek s karcinomem prsu a možnosti ovlivnění vedlejších účinků léčby Abstrakt
Markéta Palácová
 
Vol 27, No 4 (2014): KLIN ONKOL 2014-4 Pacient s Cowdenovým syndromem, způsobeným mutací v genu PTEN (archiv FN Motol a 2.LF UK) Abstrakt
Alena Puchmajerová, Peter Vasovčák, Václav Poláček
 
226 - 250 z 415 položek << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>