Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-4 Vícenásobné nádorové onemocnění plic, kazuistika s přehledovým článkem Abstrakt
Zdeněk Chovanec, Ivan Čapov, Adam Peštál, Michal Benej, Martin Páral
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Vitamín D při léčbě nádorového onemocnění Abstrakt
Miroslav Tomíška, Šárka Novotná, Lada Klvačová, Jana Tůmová, Andrea Janíková
 
Vol 27, No 4 (2014): KLIN ONKOL 2014-4 Vliv anakinry na cytokinové profily a profily lymfocytů/monocytů u pacienta s Erdheim Chesterovou nemocí Abstrakt
RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., Mgr. Lenka Kubiczková, Mgr. Lenka Sedlaříková, Mgr. Lucie Říhová, PhD, Fedor Kryukov, Petr Szturz, MD, PhD, Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., doc. MUDr Luděk Pour, PhD, prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-4 Vliv chemoterapie na kvalitu života nemocných s karcinomem žaludku Abstrakt
David Šmíd, Tomáš Skalický, Jakub Fichtl, Daša Kubačková, Jan Doležal, Petr Novák, Tomáš Svoboda, David Slouka
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONCOL-6 Vliv kortikoterapie na diagnostickou výtěžnost stereotaktické biopsie u nemocných s lymfomem mozku Abstrakt   PDF
Jan Chrastina, Markéta Hermanová, Radim Jančálek, Věra Feitova, Dušan Hrabovský, Zdeněk Novák
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Vliv nutriční podpory s vysokým obsahem bílkovin na výsledky léčby a náklady u pacientů s kolorektálním karcinomem. Abstrakt
Viktor Maňásek, Kamil Bezdek, Aleš Foltys, Karel Klos, Jan Smitka, David Šmehlík
 
Vol 27, No 5 (2014): KLIN ONKOL 2014-5 Vliv předoperační chemoradioterapie na změnu exprese epidermálního růstového faktoru u pacientů léčených předoperační chemoradioterapií pro lokálně pokročilý karcinom rekta. Abstrakt
Igor Richter, Josef Dvořák, Antonín Blüml, Eva Čermáková, Jiří Bartoš, Marek Urbanec, Veronika Sitorová, Aleš Ryška, Igor Sirák, David Buka, Alexander Ferko, Bohuslav Melichar, Jiří Petera
 
Vol 29, No 3 (2016): KLIN ONKOL 2016-3 Vliv předoperační radiochemoterapie na hustotu CD8+ tumor infiltrujících lymfocytů adenokarcinomu rekta Abstrakt
David Buka
 
Vol 28, No 3 (2015): KLIN ONKOL 2015-3 Vplyv frakcionovaného ožiarenia na hipokampus v experimentálnom modeli Abstrakt
Soňa Bálentová, Eva Hajtmanová, Barbora Filová, Veronika Borbélyová, Ján Lehotský
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-4 Vplyv liečby na kognitívne funkcie a kvalitu života u pacientov s karcinomom semenníkov Abstrakt
Lucia Vasiľková
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-2 Vybrané epidemiologické ukazovatele karcinómu prostaty na Slovensku v porovnaní so zahraničím Abstrakt   PDF
Martina Ondrušová, Dalibor Ondruš
 
Vol 29, No 3 (2016): KLIN ONKOL 2016-3 Vyhodnocení výživových zvyklostí ve studii karcinomu pankreatu Abstrakt
Kateřina Azeem, Dagmar Horáková, Hana Tomášková, Vlastimil Procházka, Olga Shonová, Arnošt Martínek, Zdeněk Kyselý, Vladimír Janout, Helena Kollárová
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-5 VYŠETŘENÍ PÁRŮ TĚŽKÝCH/LEHKÝCH ŘETĚZCŮ IMUNOGLOBULINU (HEVYLITETM) – PŘÍNOS PRO STRATIFIKACI MNOHOČETNÉHO MYELOMU? Abstrakt
Vlastimil Ščudla, Pavel Lochaman, Tomáš Pika, Jana Zapletalová, Jiří Minařík, Jaroslav Bačovský
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Výsledky kurativní chemoradioterapie u pacientů s karcinomy anu Abstrakt
MUDr. Jana Gombošová, MUDr. Petr Pospíšil, Ing. Hana Tichá, prof. MUDr. Pavel Šlampa CSc.
 
Vol 25, No 1 (2012): Archiv 2012 Výsledky léčby mozkových tumorů stereotaktickou radioterapií a radiochirurgií Abstrakt
MUDr. Hana Doleželová, Ph.D., MUDr.Ludmila Hynková, MUDr. Petr Pospíšil, MUDr. Tomáš Kazda, prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., MUDr. Irena Čoupková, MUDr. Ivana Šiková, MUDr. Pavel Fardus, PhD., MUDr. Tomáš Svoboda, PhD., ing Jan Garčic, ing. Miroslav Vrzal, Mgr. Iveta Selingerová, prof RNDr. Ivana Horová, CSc.
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice Abstrakt
Jaroslava Dušková, Alena Beková, Vladimír Dvořák, Ondřej Májek, Ladislav Dušek
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice Abstrakt
Miroslava Skovajsová, Ondřej Májek, Jan Daneš, Helena Bartoňková, Ondřej Ngo, Ladislav Dušek
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice – kolonoskopická vyšetření Abstrakt
Štěpán Suchánek, Ondřej Májek, Miroslav Zavoral, Bohumil Seifert, Ondřej Ngo, Ladislav Dušek
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice – testy na okultní krvácení do stolice Abstrakt
Bohumil Seifert, Ondřej Májek, Miroslav Zavoral, Norbert Král, Štěpán Suchánek, Ondřej Ngo, Ladislav Dušek
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Využití metody PLA pro detekci komplexů p53/p63/p73 in situ v nádorových buňkách a nádorové tkáni Abstrakt
Václav Hrabal, Marta Nekulová, Rudolf Nenutil, Jitka Holčáková, Philip John Coates, Bořivoj Vojtěšek
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Využití Narrow Band Imaging v diagnostice časných karcinomů hrtanu Abstrakt
Lucia Staníková, Hana Kučová, Radana Walderová, Jana Šatanková, Karol Zeleník, Pavel Komínek
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Využití porózního hydrogelu jako 3D scaffoldu pro růst leukemických B lymfocytů Abstrakt
Radana Studená, Daniel Horák, Jiří Baloun, Zdeněk Plichta, Šárka Pospíšilová
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Využití průtokové cytometrie pro analýzu mitochondriální buněčné smrti Abstrakt
Lucie Pekarčíková, Lucia Knopfová, Eva Ondroušková, Jan Šmarda
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Vývoj metod založených na PCR a jejich aplikace v onkologickém výzkumu a praxi Abstrakt
Roman Hrstka, Tamara Kolářová, Eva Michalová, Bořivoj Vojtěšek
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Význam časné nádorové regrese (ETS) a hloubky léčebné odpovědi (DoR) při hodnocení účinnosti systémové léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu Abstrakt
Luboš Holubec, Václav Liška, Jindřich Fínek
 
376 - 400 z 415 položek << < 11 12 13 14 15 16 17 > >>