Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Současné trendy ve využívání PET radiofarmak k onkologické diagnostice Abstrakt
Jan Adam, Jan Kadeřávek, Filip Kužel, Jiří Vašina, Zdeněk Řehák
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 3 Souhrnné srovnání kritérií RECIST 1.1 a iRECIST pro hodnocení odpovědi na onkologickou léčbu solidních tumorů Abstrakt   PDF
Štěpán Houdek, Tomáš Büchler, Eva Kindlová
 
Vol 26, No 5 (2013): KLIN ONKOL 2013-5 Spinocellulárni karcinom v terénu jizvy po extravasaci cytostatika Abstrakt   Bez názvu
Vuk Fait, CSc.
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-6 Spinocelulárny karcinóm v ložisku cirkumskriptnej sklerodermie Abstrakt
Veronika Durcanska
 
Vol 27, No 5 (2014): KLIN ONKOL 2014-5 Spokojenost onkologických pacientek s okamžitou dvoudobou aloplastickou rekonstrukcí prsu Abstrakt
Oldřich Coufal, Lucie Gabrielová, Ivan Justan, Ondřej Zapletal, Iveta Selingerová, Petr Krsička
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Stanovení DNA metylace v BRCA2 genu na elektrodových biočipech Abstrakt
Martin Bartošík, Diana Bartáková
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Stav a vývoj informační základny pro hodnocení onkologických screeningových programů v České republice Abstrakt
Ladislav Dušek, Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Milan Blaha, Petr Brabec, Jakub Gregor
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-2 Stereotaktická radioterapie karcinomu prostaty – efektivita a toxicita Abstrakt
Eva Skácelíková, David Feltl, Jakub Cvek, Táňa Jelenová, Lukáš Knybel, Hana Tomášková
 
Vol 27, No 1 (2014): KLIN ONKOL 2014-1 Stomach gastrointestinal stromal tumor with bone metastases: A case report and review of the literature. Abstrakt
ertan şahin
 
Vol 31, No 1 (2018): KLIN ONCOl 2018-1 Stopkované laloky jako jedna z možností rekonstrukce hlavy a krku. Abstrakt   PDF
Richard Pink, Zdeněk Dvořák, Petr Heinz, Petr Michl, Peter Tvrdý, Azar Bsel
 
Vol 26, No 6 (2013): KLIN ONKOL 2013-6 Studie OPERa Abstrakt
Petra Tesařová
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-6 Subependymální obrovskobuněčný astrocytom u pacientů s tuberózní sklerózou: farmakologická léčba mTOR inhibitory Abstrakt
Karel Zitterbart
 
Vol 31, No 2 (2018): Klin ONKOL 2018-2 Súčasné trendy prežívania pacientov s nádorom testis – Národná populačná štúdia Abstrakt   PDF (English)
Dalibor Ondrus, Martina Ondrusova, Martin Suchansky
 
Vol 30, No 3 (2017): KLIN ONKOL 2017-3 Súčasný pohľad na diagnostiku a liečbu karcinómu obličky Abstrakt
Jozef Marenčák, Martina Ondrušová
 
Vol 29, No 1 (2016): KLIN ONKOL 2016-1 Successful ALPPS after Unsuccessful Double TACE Procedure Complicated with Sepsis and Pancreatitis Abstrakt
Bosko Romic, Ivan Romic, Marko Mance, Goran Pavlek, Mate Skegro
 
Vol 31, No 1 (2018): KLIN ONCOl 2018-1 Surgical Treatment of Ampullary Adenocarcinoma: Single Center Experience and a Review of Literature Abstrakt   PDF (English)
Lumir Kunovsky, Zdenek Kala, Vladimir Prochazka, Martin Potrusil, Milan Dastych, Ivo Novotny, Tomas Andrasina, Zdenek Pavlovsky, Michal Eid, Petr Moravcik
 
Vol 26, No 4 (2013): Klin Onkol 2013-4 Synchronous bilateral testicular germ cell tumour: case report and review of the literature. Abstrakt
beatrice detti
 
Vol 26, No 6 (2013): KLIN ONKOL 2013-6 Syndróm hornej dutej žily v onkológii Abstrakt
Filip Kohútek, Igor Litvin, Mária Tamášová, Branislav Bystrický
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Techneciová krize" - příčiny, možná řešení a dopad na diagnostiku planární scintigrafií a SPECT Abstrakt
Jan Adam, Jan Kadeřávek, Filip Kužel, Jiří Vašina, Zdeněk Řehák
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-Suppl3 Těhotenství po léčbě karcinomu prsu Abstrakt
Katarína Petráková, Miloš Holánek
 
Vol 27, No 5 (2014): KLIN ONKOL 2014-5 Těm, které by to mohlo zajímat– Fotodiagnostika a fotodynamická léčba To whom it may concern: – Photodiagnosis and Photodynamic Therapy Abstrakt
Teodor Horváth
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Terapeutický efekt a tolerance ipilimumabu u metastatického maligního melanomu v dětském věku - kazuistika Abstrakt
Viera Bajčiová
 
Vol 31, No 1 (2018): KLIN ONCOl 2018-1 Testování variantu androgenového receptoru AR-V7 pro výběr pacientů s kastračně refrakterním metastazujícím karcinomem prostaty k léčbě novými hormonálními léky Abstrakt   PDF
Tomáš Büchler, Vladimír Bobek, Katarína Kološtová
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Thalidomid v léčbě mnohočetného myelomu se zaměřením na kombinaci s bortezomibem Abstrakt
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., MUDr. Hana Plonková, MUDr. Jaromír Gumulec
 
Vol 30, No 5 (2017): KLIN ONKOL 2017-5 The anti-apoptotic mechanism of metformin against apoptosis induced by ionizing radiation in cultured human blood lymphocytes Abstrakt   PDF (English)
Sedighe Kolivand, Elahe Motevaseli, Mohsen Cheki, Aziz Mahmoudzadeh, Alireza Shirazi, Vuk Fait
 
376 - 400 z 471 položek << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>