Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Sentinel lymph node in thin and thick melanoma Abstrakt
Luca Roncati, Francesco Piscioli, Teresa Pusiol
 
Vol 29, No 2 (2016): KLIN ONKOL 2016-2 Shoda a neshoda klinické a patologické TNM klasifikace u karcinomu orofaryngu - vliv na prognózu a výsledky léčby Abstrakt
Petr Kordač, David Kalfeřt, Katarína Smatanová, Jan Laco, Milan Vošmik, Petr Čelakovský, Viktor Chrobok
 
Vol 27, No 1 (2014): KLIN ONKOL 2014-1 Significant anti-tumor effectiveness of imatinib in c-kit negative gastrointestinal stromal tumor – case report Abstrakt
Ilona Kocáková, Ivo Kocák, Stanislav Špelda, Pavel Fabian
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-Suppl3 Sledování cirkulujících hladin estradiolu u pacientek s karcinomem prsu léčených inhibitory aromatázy: přínos v klinické praxi Abstrakt
Katarína Petráková, Marta Krásenská, Dalibor Valik, Miloš Holánek, Markéta Palácová, Regina Demlova
 
Vol 31, No 5 (2018): KLIN ONKOL 2018-5 Solidní pseudopapilární tumor pankreatu – vzácné onemocnění 20leté ženy. Abstrakt   PDF
Jakub Fichtl, Tomáš Skalický, Josef Vodička, Vladislav Třeška, Radek Tupý, Ondřej Hes
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Současné dvě EGFR mutace u plicního adenokarcinomu - kazuistika Abstrakt
Martin Svatoň, Miloš Pešek, Zdeněk Chudáček, Hana Vošmiková
 
Vol 31, No 5 (2018): KLIN ONKOL 2018_SUPPL 2 Současné metody analýzy mikroRNA Abstrakt   PDF
Martin Bartošík, Ludmila Jiráková
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Současné možnosti imunoterapie nádorových onemocnění Abstrakt
Pavel Otáhal, Marek Trněný
 
Vol 29, No 3 (2016): KLIN ONKOL 2016-3 Současné možnosti predikce odpovědi na cílenou anti-EGFR léčbu metastatického kolorektálního karcinomu Abstrakt
Radim Nemecek, Marek Svoboda, Ondřej Slabý
 
Vol 31, No 1 (2018): KLIN ONCOl 2018-1 Současné postavení checkpoint inhibitorů v léčbě nádorů jícnu a žaludku - přehled studií Abstrakt   PDF
David Vrána
 
Vol 26, No 4 (2013): Klin Onkol 2013-4 Současné trendy adjuvantní chemoterapie u nemalobuněčného karcinomu plic Abstrakt
Vítězslav Kolek
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Současné trendy ve využívání PET radiofarmak k onkologické diagnostice Abstrakt
Jan Adam, Jan Kadeřávek, Filip Kužel, Jiří Vašina, Zdeněk Řehák
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 3 Souhrnné srovnání kritérií RECIST 1.1 a iRECIST pro hodnocení odpovědi na onkologickou léčbu solidních tumorů Abstrakt   PDF
Štěpán Houdek, Tomáš Büchler, Eva Kindlová
 
Vol 26, No 5 (2013): KLIN ONKOL 2013-5 Spinocellulárni karcinom v terénu jizvy po extravasaci cytostatika Abstrakt   Bez názvu
Vuk Fait, CSc.
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-6 Spinocelulárny karcinóm v ložisku cirkumskriptnej sklerodermie Abstrakt
Veronika Durcanska
 
Vol 27, No 5 (2014): KLIN ONKOL 2014-5 Spokojenost onkologických pacientek s okamžitou dvoudobou aloplastickou rekonstrukcí prsu Abstrakt
Oldřich Coufal, Lucie Gabrielová, Ivan Justan, Ondřej Zapletal, Iveta Selingerová, Petr Krsička
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Stanovení DNA metylace v BRCA2 genu na elektrodových biočipech Abstrakt
Martin Bartošík, Diana Bartáková
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Stav a vývoj informační základny pro hodnocení onkologických screeningových programů v České republice Abstrakt
Ladislav Dušek, Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Milan Blaha, Petr Brabec, Jakub Gregor
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-2 Stereotaktická radioterapie karcinomu prostaty – efektivita a toxicita Abstrakt
Eva Skácelíková, David Feltl, Jakub Cvek, Táňa Jelenová, Lukáš Knybel, Hana Tomášková
 
Vol 27, No 1 (2014): KLIN ONKOL 2014-1 Stomach gastrointestinal stromal tumor with bone metastases: A case report and review of the literature. Abstrakt
ertan şahin
 
Vol 31, No 1 (2018): KLIN ONCOl 2018-1 Stopkované laloky jako jedna z možností rekonstrukce hlavy a krku. Abstrakt   PDF
Richard Pink, Zdeněk Dvořák, Petr Heinz, Petr Michl, Peter Tvrdý, Azar Bsel
 
Vol 26, No 6 (2013): KLIN ONKOL 2013-6 Studie OPERa Abstrakt
Petra Tesařová
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-6 Subependymální obrovskobuněčný astrocytom u pacientů s tuberózní sklerózou: farmakologická léčba mTOR inhibitory Abstrakt
Karel Zitterbart
 
Vol 31, No 2 (2018): Klin ONKOL 2018-2 Súčasné trendy prežívania pacientov s nádorom testis – Národná populačná štúdia Abstrakt   PDF (English)
Dalibor Ondrus, Martina Ondrusova, Martin Suchansky
 
Vol 30, No 3 (2017): KLIN ONKOL 2017-3 Súčasný pohľad na diagnostiku a liečbu karcinómu obličky Abstrakt
Jozef Marenčák, Martina Ondrušová
 
376 - 400 z 483 položek << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>