Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 30, No 5 (2017): KLIN ONKOL 2017-5 The anti-apoptotic mechanism of metformin against apoptosis induced by ionizing radiation in cultured human blood lymphocytes Abstrakt   PDF (English)
Sedighe Kolivand, Elahe Motevaseli, Mohsen Cheki, Aziz Mahmoudzadeh, Alireza Shirazi, Vuk Fait
 
Vol 30, No 4 (2017): KLIN ONKOL 2017-4 The chest wall tumor a rare clinical presentation of hepatocellular carcinoma metastasis Abstrakt   PDF (English)
Štefan Pörsök
 
Vol 31, No 2 (2018): Klin ONKOL 2018-2 The mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway is regulated by long non-coding RNAs. Abstrakt   PDF (English)
Soudeh Ghafouri-Fard
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONCOL-6 The role of adjuvant radiotherapy in the treatment of papillary tumors of the pineal region: some general considerations and a case-report Abstrakt   PDF (English)
andrea lancia, gianluca ingrosso, riccardo santoni
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-6 Thiazolidindiony ovlivňují úroveň exprese ABC transportérů na buňkách karcinomu plic Abstrakt   Bez názvu
Martin Klabusay, Slaven Erceg, Anna Konieczna, Věra Nováková, Jiřina Medalová
 
Vol 31, No 3 (2018): KLIN ONCOl 2018-3 Trastuzumab v neoadjuvantní léčbě HER2-pozitivního karcinomu prsu: 5-leté zkušenosti z onkologické kliniky VFN a 1. LF UK Abstrakt   PDF
Zuzana Bielčiková, Luboš Petruželka, Renata Chloupková
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-6 Triple negativní karcinom prsu Abstrakt
Jiří Navrátil, Pavel Fabian, Markéta Palácová, Katarína Petráková, Rostislav Vyzula, Marek Svoboda
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 UDRŽIAVACIA LIEČBA LENALIDOMIDOM U PACIENTOV S MNOHOPOČETNÝM MYELÓMOM Abstrakt
Ľubica Roziaková, Martin Mistrík
 
Vol 29, No 1 (2016): KLIN ONKOL 2016-1 Úloha bielkovín tepelného šoku v leukémii Abstrakt
Katarína Kliková
 
Vol 27, No 5 (2014): KLIN ONKOL 2014-5 Úloha CDK 12 v iniciaci a rozvoji nádorů a její klinické konsekvence. Abstrakt
David Vrábel, Marek Svoboda, Jiří Navrátil, Jiří Kohoutek
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Úloha regulačních T-buněk v protinádorové imunitní odpovědi Abstrakt
Martin Klabusay
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Únikové strategie nádorů pozornosti imunitního systému Abstrakt
Marek Šťastný, Blanka Říhová
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-4 Určování klinického stadia a hodnocení léčebné odpovědi u nemocných s maligními lymfomy - doporučení Kooperativní lymfomové skupiny na základě revidovaných kritérií z roku 2014 (Luganská klasifikace) Abstrakt
Alice Sýkorová
 
Vol 29, No 1 (2016): KLIN ONKOL 2016-1 Úspěšná terapie české pacientky s ROS1 translokací crizotinibem Abstrakt
Martin Svatoň, Miloš Pešek
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014-3 Velmi pozdní následky radioterapie – limitující faktor současných radioterapeutických technik Abstrakt
Jiří Kubeš, Pavel Vítek, Kateřina Dědečková, Barbora Ondrová
 
Vol 30, No 1 (2017): KLIN ONKOL 2017-1 Vhodný pacient pro léčbu Abirateron acetátem Abstrakt   PDF
Martin Matějů
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-4 Vícenásobné nádorové onemocnění plic, kazuistika s přehledovým článkem Abstrakt
Zdeněk Chovanec, Ivan Čapov, Adam Peštál, Michal Benej, Martin Páral
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Vitamín D při léčbě nádorového onemocnění Abstrakt
Miroslav Tomíška, Šárka Novotná, Lada Klvačová, Jana Tůmová, Andrea Janíková
 
Vol 27, No 4 (2014): KLIN ONKOL 2014-4 Vliv anakinry na cytokinové profily a profily lymfocytů/monocytů u pacienta s Erdheim Chesterovou nemocí Abstrakt
RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., Mgr. Lenka Kubiczková, Mgr. Lenka Sedlaříková, Mgr. Lucie Říhová, PhD, Fedor Kryukov, Petr Szturz, MD, PhD, Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., doc. MUDr Luděk Pour, PhD, prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-4 Vliv chemoterapie na kvalitu života nemocných s karcinomem žaludku Abstrakt
David Šmíd, Tomáš Skalický, Jakub Fichtl, Daša Kubačková, Jan Doležal, Petr Novák, Tomáš Svoboda, David Slouka
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONCOL-6 Vliv kortikoterapie na diagnostickou výtěžnost stereotaktické biopsie u nemocných s lymfomem mozku Abstrakt   PDF
Jan Chrastina, Markéta Hermanová, Radim Jančálek, Věra Feitova, Dušan Hrabovský, Zdeněk Novák
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Vliv nutriční podpory s vysokým obsahem bílkovin na výsledky léčby a náklady u pacientů s kolorektálním karcinomem. Abstrakt
Viktor Maňásek, Kamil Bezdek, Aleš Foltys, Karel Klos, Jan Smitka, David Šmehlík
 
Vol 27, No 5 (2014): KLIN ONKOL 2014-5 Vliv předoperační chemoradioterapie na změnu exprese epidermálního růstového faktoru u pacientů léčených předoperační chemoradioterapií pro lokálně pokročilý karcinom rekta. Abstrakt
Igor Richter, Josef Dvořák, Antonín Blüml, Eva Čermáková, Jiří Bartoš, Marek Urbanec, Veronika Sitorová, Aleš Ryška, Igor Sirák, David Buka, Alexander Ferko, Bohuslav Melichar, Jiří Petera
 
Vol 29, No 3 (2016): KLIN ONKOL 2016-3 Vliv předoperační radiochemoterapie na hustotu CD8+ tumor infiltrujících lymfocytů adenokarcinomu rekta Abstrakt
David Buka
 
Vol 28, No 3 (2015): KLIN ONKOL 2015-3 Vplyv frakcionovaného ožiarenia na hipokampus v experimentálnom modeli Abstrakt
Soňa Bálentová, Eva Hajtmanová, Barbora Filová, Veronika Borbélyová, Ján Lehotský
 
376 - 400 z 434 položek << < 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>