Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-5 Význam mikroRNA u glioblastomových kmenových buněk Abstrakt
Renata Kleinová, Ondřej Slabý, Jiří Šána
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Význam minimální zbytkové nemoci u chronické lymfocytární leukemie Abstrakt
Michael Doubek
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Význam signálnej dráhy MITF pri regulácii proliferácie a invazivity malígneho melanómu. Abstrakt
Peter Urban, Miroslava Bilecová-Rabajdová, Beáta Veliká, Mária Mareková
 
Vol 27, No 2 (2014): KLIN ONKOL 2014-2 Význam standardizace v hodnocení populačního přežití onkologických pacientů v ČR – metodický koncept a výsledky analýzy dat Národního onkologického registru Abstrakt
Michal Uher, Tomáš Pavlík, Ondřej Májek, Jan Mužík, Tomáš Büchler, Jitka Abrahámová, Rostislav Vyzula, Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA, Jiří Vorlíček, doc. Ladislav Dušek, PhD.
 
Vol 27, No 4 (2014): KLIN ONKOL 2014-4 Vzťah medzi sérovou hladinou karboanhydrázy IX, hypoxiou a rádiorezistenciou nádorov hlavy a krku. Abstrakt
Viktor Rosenberg, Silvia Pastoreková, Miriam Zaťovičová, Peter Slezák, Iveta Waczulíková, Juraj Švec
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Záchranná léčba a role transplantací u lymfomů Abstrakt
David Pohlreich, Blanka Vacková, Robert Pytlík, Marie Trnková, Marek Trněný
 
Vol 29, No 6 (2016): KLIN ONKOL 2016-6 Zapojení PIWI-interagujících RNA do procesů kancerogeneze prostřednictvím regulace genové exprese Abstrakt   PDF
Silvia Rybecká, Karolína Štítkovcová, Petra Faltejsková-Vychytilová, doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONCOL-6 Zařazení režimu gemcitabin + nab-paklitaxel do druhé linie léčby pokročilého karcinomu slinivky břišní – první zkušenosti. Abstrakt   PDF
Michal Vočka, Luboš Petruželka
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK ZINEČNATÝMI IONTY MODIFIKOVANÝ NANOTRANSPORTÉR ANTRACYKLINOVÝCH ANTIBIOTIK PRO CÍLENOU TERAPII NÁDORU PRSU Abstrakt
Sylvie Skaličková, Michael Gargulák, Martin Löffelmann, Branislav Ruttkay-Nedecký, Marta Kepinská, Tomáš Parák, René Kizek
 
426 - 434 z 434 položek << < 13 14 15 16 17 18