Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Využití Narrow Band Imaging v diagnostice časných karcinomů hrtanu Abstrakt
Lucia Staníková, Hana Kučová, Radana Walderová, Jana Šatanková, Karol Zeleník, Pavel Komínek
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Využití porózního hydrogelu jako 3D scaffoldu pro růst leukemických B lymfocytů Abstrakt
Radana Studená, Daniel Horák, Jiří Baloun, Zdeněk Plichta, Šárka Pospíšilová
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Využití průtokové cytometrie pro analýzu mitochondriální buněčné smrti Abstrakt
Lucie Pekarčíková, Lucia Knopfová, Eva Ondroušková, Jan Šmarda
 
Vol 31, No 3 (2018): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 1: SBORNÍK Vývoj a přehled využití chemoterapie, a role radioterapie a chirurgie, u pacientů s nově diagnostikovaným tumorem a karcinomem pankreatu v běžné pětileté praxi centra. Abstrakt   PDF
Samuel Vokurka, Marie Votavová, Jana Kulhánková, Hana Korunková, Ondřej Fiala, Klára Štěrbová, Tomáš Svoboda, MUDr. Radovan Vojtíšek, Vít Martin Matějka, Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Vývoj metod založených na PCR a jejich aplikace v onkologickém výzkumu a praxi Abstrakt
Roman Hrstka, Tamara Kolářová, Eva Michalová, Bořivoj Vojtěšek
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Význam časné nádorové regrese (ETS) a hloubky léčebné odpovědi (DoR) při hodnocení účinnosti systémové léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu Abstrakt
Luboš Holubec, Václav Liška, Jindřich Fínek
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Význam časné nádorové regrese (ETS) a hloubky léčebné odpovědi (DoR) při hodnocení účinnosti systémové léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu Abstrakt
Luboš Holubec, Václav Liška, Jindřich Fínek
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Význam deregulace microRNA v molekulární patogenezi a histologické transformaci folikulárního lymfomu Abstrakt
Kateřina Musilová, Ján Deván, Lenka Zlámalíková, Leoš Křen, Heidi Móciková, Vít Procházka, Jiří Mayer, Marek Trněný, Andrea Janíková, Marek Mráz
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Význam imunitního systému a možnosti imunoterapie u karcinomu prostaty Abstrakt
Kateřina Kubáčková
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Význam imunitního systému a možnosti imunoterapie u maligního melanomu Abstrakt
Ivana Krajsová
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Význam imunogenní buněčné smrti v protinádorové imunitě Abstrakt
Jitka Fučíková, Jiřina Bartůňková, Radek Špíšek
 
Vol 25, No 1 (2012): Archiv 2012 Význam mikroprostředí kostní dřeně v patogenezi mnohočetného myelomu Abstrakt
Mgr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-5 Význam mikroRNA u glioblastomových kmenových buněk Abstrakt
Renata Kleinová, Ondřej Slabý, Jiří Šána
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Význam minimální zbytkové nemoci u chronické lymfocytární leukemie Abstrakt
Michael Doubek
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Význam signálnej dráhy MITF pri regulácii proliferácie a invazivity malígneho melanómu. Abstrakt
Peter Urban, Miroslava Bilecová-Rabajdová, Beáta Veliká, Mária Mareková
 
Vol 27, No 2 (2014): KLIN ONKOL 2014-2 Význam standardizace v hodnocení populačního přežití onkologických pacientů v ČR – metodický koncept a výsledky analýzy dat Národního onkologického registru Abstrakt
Michal Uher, Tomáš Pavlík, Ondřej Májek, Jan Mužík, Tomáš Büchler, Jitka Abrahámová, Rostislav Vyzula, Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA, Jiří Vorlíček, doc. Ladislav Dušek, PhD.
 
Vol 27, No 4 (2014): KLIN ONKOL 2014-4 Vzťah medzi sérovou hladinou karboanhydrázy IX, hypoxiou a rádiorezistenciou nádorov hlavy a krku. Abstrakt
Viktor Rosenberg, Silvia Pastoreková, Miriam Zaťovičová, Peter Slezák, Iveta Waczulíková, Juraj Švec
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Záchranná léčba a role transplantací u lymfomů Abstrakt
David Pohlreich, Blanka Vacková, Robert Pytlík, Marie Trnková, Marek Trněný
 
Vol 29, No 6 (2016): KLIN ONKOL 2016-6 Zapojení PIWI-interagujících RNA do procesů kancerogeneze prostřednictvím regulace genové exprese Abstrakt   PDF
Silvia Rybecká, Karolína Štítkovcová, Petra Faltejsková-Vychytilová, doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONCOL-6 Zařazení režimu gemcitabin + nab-paklitaxel do druhé linie léčby pokročilého karcinomu slinivky břišní – první zkušenosti. Abstrakt   PDF
Michal Vočka, Luboš Petruželka
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK ZINEČNATÝMI IONTY MODIFIKOVANÝ NANOTRANSPORTÉR ANTRACYKLINOVÝCH ANTIBIOTIK PRO CÍLENOU TERAPII NÁDORU PRSU Abstrakt
Sylvie Skaličková, Michael Gargulák, Martin Löffelmann, Branislav Ruttkay-Nedecký, Marta Kepinská, Tomáš Parák, René Kizek
 
426 - 446 z 446 položek << < 13 14 15 16 17 18