Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 28, No 3 (2015): KLIN ONKOL 2015-3 Anxio-depresívny syndróm v onkológii : biopsychosociálny model suportívnej terapie Abstrakt
Juraj Švec, Prof.MUDr.DrSc, Pavel Švec, Prof.MUDr.DrSc, Viera Bencova, Vladimír Krčméry, Prof, MUDr. DrSc.
 
Vol 27, No 2 (2014): KLIN ONKOL 2014-2 Aplikace poznatků psychoneuroimunologie v kontextu komplexní onkologické léčby karcinomu prsu Abstrakt
Kateřina Skřivanová, Jakub Gregor, Marcela Bendová, Dagmar Brančíková, Nela Elfmarková, Tomáš Svěrák, Hana Peterková, Ladislav Dušek
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Ascitická tekutina u nádoru vaječníků může poskytnout informace vhodné pro diagnostiku Abstrakt
Eliška Stuchlíková, Martina Zahradníková, Rudolf Nenutil, Dalibor Valík, Bořivoj Vojtěšek, Miloš Novotný, Lenka Hernychová
 
Vol 30, No 3 (2017): KLIN ONKOL 2017-3 Basal Cell Carcinoma Multiplicity: a Retrospective Analysis of 899 Biopsy-proven Patients from a Single Institute Abstrakt
Vladimír Bartoš, Milada Kullová
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014-3 Bevacizumab in second line glioblastoma- Worthy the effort? Abstrakt
Rodrigo Rovere
 
Vol 26, No 6 (2013): KLIN ONKOL 2013-6 BILATERÁLNE GERMINATÍVNE NÁDORY TESTIS - DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI Abstrakt
Martina Ondrušová, Dalibor Ondruš
 
Vol 27, No 4 (2014): KLIN ONKOL 2014-4 Brazilský příběh mutace p53 p.R337H Abstrakt
Jana Šmardová, Jana Koptíková
 
Vol 30, No 3 (2017): KLIN ONKOL 2017-3 Breast cancer in young women: correlation of clinical histomorphological, and molecular-genetic features of breast carcinoma in women younger than 35 years. Abstrakt
MUDr. Alena Metelková, Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc, Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-6 Cancer incidence and mortality in the Czech Republic Abstrakt
Ladislav Dušek, Jan Mužík, Denisa Malúšková, Ondřej Májek, Tomáš Pavlík, Jana Koptíková, Bohuslav Melichar, Tomáš Büchler, Jindřich Fínek, David Cibula, Marek Babjuk, Marek Svoboda, Rostislav Vyzula, Aleš Ryška, Miroslav Ryska, Jiří Petera, Jitka Abrahámová
 
Vol 28, No 3 (2015): KLIN ONKOL 2015-3 Časná integrace paliativní péče do standardní onkologické péče – benefit, limitace, bariéry a druhy paliativní péče Abstrakt
MUDr. Marek Sochor, MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
 
Vol 26, No 2 (2013): Klin Onkol 2013-2 Castlemanova choroba: retrospektivní studie léčebných výsledků u 10 pacientů z jednoho centra Abstrakt
MUDr. Petr Szturz, Ph.D., Zdeněk Adam, Zdeněk Řehák, Renata Koukalová, Andrea Šprláková, Pavlína Volfová, Martina Lengerová, Jiří Mayer
 
Vol 27, No 5 (2014): KLIN ONKOL 2014-5 Cereblon – nový terapeutický ciel´ v liečbe mnohopočetného myelómu Abstrakt
Monika Stanková, Mgr. Lenka Kubiczková, Mgr. Lenka Sedlaříková, Mgr. David Vrábel, Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 3 Checkpoint inhibitory v léčbě nádorů horního GIT Abstrakt   PDF
Radka Obermannová
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Chimérický antigenní receptor (CAR) T lymfocytů: genová terapie budoucnosti u nádorových onemocnění? Abstrakt
Michal Šmída
 
Vol 27, No 1 (2014): KLIN ONKOL 2014-1 Chirurgická liečba metastáz a jej vplyv na prognózu u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom Abstrakt
Katarína Ševčíková, MUDr., Vanda Ušáková MUDr., PhD., Zdena Bartošová RNDr., CSc., Martin Sabol MUDr., PhD., Martina Ondrušová Doc., RNDr., PhD., Dalibor Ondruš Prof., MUDr., DrSC., Stanislav Špánik Prof., MUDr., CSc.
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-5 Chirurgická liečba pľúcnych metastáz kolorektálneho karcinómu – prežívanie a prognostické faktory. Abstrakt
Anton Dzian, Marek Uhnák, Julián Hamžík
 
Vol 26, No 1 (2013): Klin Onkol 2013-1 Chirurgie plicních metastáz Abstrakt
MUDr. Marek Szkorupa, MUDr. Tomáš Bohanes, PhD., Doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., Josef Chudáček, Mgr. Kateřina Langová, PhD.
 
Vol 26, No 5 (2013): KLIN ONKOL 2013-5 Chylózní ascites jako závažná komplikace karcinoidu ilea – kazuistika Abstrakt
Vít Martin Matějka, Ondřej Fiala, Radek Tupý, Luboš Holubec, Jindřich Fínek
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Cirkulující myeloidní supresorové buňky a jejich úloha v nádorové imunologii Abstrakt
Kateřina Pilátová, Eva Budinská, Beatrix Bencsiková, Rudolf Nenutil, Roman Šefr, Lenka Fědorová, Barbora Hanáková, Veronika Brychtová, Lenka Zdražilová-Dubská
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-5 Combining systemic therapies with radiation in non-small cell lung cancer Abstrakt
Krzysztof Adamowicz, Elzbieta Goszczynska-Matysiak
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Controversies in the Management of Clinical Stage I Nonseminomatous Germ Cell Testicular Cancer Abstrakt
Dalibor Ondruš, Karol Kajo, Veronika Šťastná, Martina Ondrušová
 
Vol 26, No 5 (2013): KLIN ONKOL 2013-5 Cykliny D v regulaci a dysregulaci buněčného cyklu u mnohočetného myelomu Abstrakt
Mgr. Lenka Kubiczková, Monika Dúcka, Bc. Lenka Sedlaříková, MUDr. Fedor Kryukov, RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
 
Vol 26, No 4 (2013): Klin Onkol 2013-4 Cytogenetické vyšetření lymfocytů periferní krve po stimulaci IL-2 a CpG oligonukleotidem DSP30 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií Abstrakt
Kristina Štěpanovská
 
Vol 27, No 1 (2014): KLIN ONKOL 2014-1 Cytokinové profily mnohočetného myelomu a Waldenströmovy makroglobulinémie Abstrakt
Kateřina Sadílková, Bc. Lenka Sedlaříková, Mgr. Lenka Kubiczková, Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
 
Vol 25, No 1 (2012): Archiv 2012 Dabrafenib: nový inhibitor hyperaktivní kinázy B-RAF Abstrakt
Petr Heneberg
 
26 - 50 z 404 položek << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>