Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Analýza proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie. Abstrakt
Petra Dvořáková, Lenka Hernychová, Bořivoj Vojtěšek
 
Vol 29, No 1 (2016): KLIN ONKOL 2016-1 Angiosarkom prsu po radioterapii před 11 lety Abstrakt   Bez názvu
Vuk Fait, CSc., prof. MUDr. Pavel Šlampa CSc.
 
Vol 31, No 6 (2018): KLIN ONKOL 2018-6 Animal-type melanoma: A mini-review concerning with one of the rarest variants of human melanoma Abstrakt   PDF (English)
Luca Roncati, Francesco Piscioli
 
Vol 31, No 2 (2018): Klin ONKOL 2018-2 ANOGENITÁLNÍ HPV INFEKCE JAKO POTENCIÁLNÍ RIZIKOVÝ FAKTOR OROFARYNGEÁLNÍHO KARCINOMU Abstrakt   PDF
Borek Sehnal, Tomáš Podlešák, Emanuela Kmoníčková, Monika Nipčová, Daniel Driák, Jiří Sláma
 
Vol 28, No 4 (2015): KLIN ONKOL 2015-4 Antikoagulační léčba a trombembolismus při léčbě bevacizumabem - opatrnost či obavy? Abstrakt
Štěpán Tuček, Andrea Jurečková, Jiří Tomášek, Dagmar Adámková Krákorová, Jana Halámková, Lukáš Pochop
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-4 Antiproliferační účinek analog somatostatinu: analýza dat a klinické aplikace v kontextu výsledků studie CLARINET. Abstrakt
Beatrix Bencsiková
 
Vol 28, No 3 (2015): KLIN ONKOL 2015-3 Anxio-depresívny syndróm v onkológii : biopsychosociálny model suportívnej terapie Abstrakt
Juraj Švec, Prof.MUDr.DrSc, Pavel Švec, Prof.MUDr.DrSc, Viera Bencova, Vladimír Krčméry, Prof, MUDr. DrSc.
 
Vol 27, No 2 (2014): KLIN ONKOL 2014-2 Aplikace poznatků psychoneuroimunologie v kontextu komplexní onkologické léčby karcinomu prsu Abstrakt
Kateřina Skřivanová, Jakub Gregor, Marcela Bendová, Dagmar Brančíková, Nela Elfmarková, Tomáš Svěrák, Hana Peterková, Ladislav Dušek
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Ascitická tekutina u nádoru vaječníků může poskytnout informace vhodné pro diagnostiku Abstrakt
Eliška Stuchlíková, Martina Zahradníková, Rudolf Nenutil, Dalibor Valík, Bořivoj Vojtěšek, Miloš Novotný, Lenka Hernychová
 
Vol 30, No 3 (2017): KLIN ONKOL 2017-3 Basal Cell Carcinoma Multiplicity: a Retrospective Analysis of 899 Biopsy-proven Patients from a Single Institute Abstrakt
Vladimír Bartoš, Milada Kullová
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014-3 Bevacizumab in second line glioblastoma- Worthy the effort? Abstrakt
Rodrigo Rovere
 
Vol 26, No 6 (2013): KLIN ONKOL 2013-6 BILATERÁLNE GERMINATÍVNE NÁDORY TESTIS - DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI Abstrakt
Martina Ondrušová, Dalibor Ondruš
 
Vol 31, No 3 (2018): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 1: SBORNÍK Biomonitoring práce s genotoxickými látkami a faktory v onkologickém zdravotnickém zařízení Abstrakt   PDF
Marek Svoboda, Ph.D., Markéta Petrovová, Petra Musilová, Iveta Selingerová, Roman Goněc, Hana Hradská, Dita Kadlčíková, Miluše Vozdová, Petr Brhel, Jiří Rubeš
 
Vol 32, No 1 (2019): KLIN ONKOL 2019-1 Brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem v léčbě časných stádií karcinomu penisu. Abstrakt   PDF
Denisa Pohanková, Igor Sirák, Linda Kašaová, Jakub Grepl, Petr Paluska, Miroslav Louda, Lukáš Holub, Jiří Špaček, Petr Prošvic, Jiří Petera
 
Vol 27, No 4 (2014): KLIN ONKOL 2014-4 Brazilský příběh mutace p53 p.R337H Abstrakt
Jana Šmardová, Jana Koptíková
 
Vol 30, No 3 (2017): KLIN ONKOL 2017-3 Breast cancer in young women: correlation of clinical histomorphological, and molecular-genetic features of breast carcinoma in women younger than 35 years. Abstrakt
MUDr. Alena Metelková, Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc, Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-6 Cancer incidence and mortality in the Czech Republic Abstrakt
Ladislav Dušek, Jan Mužík, Denisa Malúšková, Ondřej Májek, Tomáš Pavlík, Jana Koptíková, Bohuslav Melichar, Tomáš Büchler, Jindřich Fínek, David Cibula, Marek Babjuk, Marek Svoboda, Rostislav Vyzula, Aleš Ryška, Miroslav Ryska, Jiří Petera, Jitka Abrahámová
 
Vol 28, No 3 (2015): KLIN ONKOL 2015-3 Časná integrace paliativní péče do standardní onkologické péče – benefit, limitace, bariéry a druhy paliativní péče Abstrakt
MUDr. Marek Sochor, MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
 
Vol 26, No 2 (2013): Klin Onkol 2013-2 Castlemanova choroba: retrospektivní studie léčebných výsledků u 10 pacientů z jednoho centra Abstrakt
MUDr. Petr Szturz, Ph.D., Zdeněk Adam, Zdeněk Řehák, Renata Koukalová, Andrea Šprláková, Pavlína Volfová, Martina Lengerová, Jiří Mayer
 
Vol 27, No 5 (2014): KLIN ONKOL 2014-5 Cereblon – nový terapeutický ciel´ v liečbe mnohopočetného myelómu Abstrakt
Monika Stanková, Mgr. Lenka Kubiczková, Mgr. Lenka Sedlaříková, Mgr. David Vrábel, Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 3 Checkpoint inhibitory v léčbě nádorů horního GIT Abstrakt   PDF
Radka Obermannová
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Chimérický antigenní receptor (CAR) T lymfocytů: genová terapie budoucnosti u nádorových onemocnění? Abstrakt
Michal Šmída
 
Vol 27, No 1 (2014): KLIN ONKOL 2014-1 Chirurgická liečba metastáz a jej vplyv na prognózu u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom Abstrakt
Katarína Ševčíková, MUDr., Vanda Ušáková MUDr., PhD., Zdena Bartošová RNDr., CSc., Martin Sabol MUDr., PhD., Martina Ondrušová Doc., RNDr., PhD., Dalibor Ondruš Prof., MUDr., DrSC., Stanislav Špánik Prof., MUDr., CSc.
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-5 Chirurgická liečba pľúcnych metastáz kolorektálneho karcinómu – prežívanie a prognostické faktory. Abstrakt
Anton Dzian, Marek Uhnák, Julián Hamžík
 
Vol 26, No 1 (2013): Klin Onkol 2013-1 Chirurgie plicních metastáz Abstrakt
MUDr. Marek Szkorupa, MUDr. Tomáš Bohanes, PhD., Doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., Josef Chudáček, Mgr. Kateřina Langová, PhD.
 
26 - 50 z 492 položek << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>