Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONCOL-6 Vliv kortikoterapie na diagnostickou výtěžnost stereotaktické biopsie u nemocných s lymfomem mozku Abstrakt   PDF
Jan Chrastina, Markéta Hermanová, Radim Jančálek, Věra Feitova, Dušan Hrabovský, Zdeněk Novák
 
Vol 31, No 5 (2018): KLIN ONKOL 2018_SUPPL 2 Vliv metylace DNA na vznik nádorových onemocnění Abstrakt   PDF
Jitka Holčáková
 
Vol 32, No 4 (2019): KLIN ONKOL 2019-4 Vliv mikrobiomu na vznik a vývoj kolorektálního karcinomu Abstrakt   PDF
Barbora Zwinsová, Veronika Brychtová, Martina Hrivňáková, Lenka Zdražilová-Dubská, Beatrix Bencsiková, Roman Šefr, Rudolf Nenutil, Petra Vídeňská, Eva Budinská
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Vliv nutriční podpory s vysokým obsahem bílkovin na výsledky léčby a náklady u pacientů s kolorektálním karcinomem. Abstrakt
Viktor Maňásek, Kamil Bezdek, Aleš Foltys, Karel Klos, Jan Smitka, David Šmehlík
 
Vol 27, No 5 (2014): KLIN ONKOL 2014-5 Vliv předoperační chemoradioterapie na změnu exprese epidermálního růstového faktoru u pacientů léčených předoperační chemoradioterapií pro lokálně pokročilý karcinom rekta. Abstrakt
Igor Richter, Josef Dvořák, Antonín Blüml, Eva Čermáková, Jiří Bartoš, Marek Urbanec, Veronika Sitorová, Aleš Ryška, Igor Sirák, David Buka, Alexander Ferko, Bohuslav Melichar, Jiří Petera
 
Vol 29, No 3 (2016): KLIN ONKOL 2016-3 Vliv předoperační radiochemoterapie na hustotu CD8+ tumor infiltrujících lymfocytů adenokarcinomu rekta Abstrakt
David Buka
 
Vol 28, No 3 (2015): KLIN ONKOL 2015-3 Vplyv frakcionovaného ožiarenia na hipokampus v experimentálnom modeli Abstrakt
Soňa Bálentová, Eva Hajtmanová, Barbora Filová, Veronika Borbélyová, Ján Lehotský
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-4 Vplyv liečby na kognitívne funkcie a kvalitu života u pacientov s karcinomom semenníkov Abstrakt
Lucia Vasiľková
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-2 Vybrané epidemiologické ukazovatele karcinómu prostaty na Slovensku v porovnaní so zahraničím Abstrakt   PDF
Martina Ondrušová, Dalibor Ondruš
 
Vol 29, No 3 (2016): KLIN ONKOL 2016-3 Vyhodnocení výživových zvyklostí ve studii karcinomu pankreatu Abstrakt
Kateřina Azeem, Dagmar Horáková, Hana Tomášková, Vlastimil Procházka, Olga Shonová, Arnošt Martínek, Zdeněk Kyselý, Vladimír Janout, Helena Kollárová
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-5 VYŠETŘENÍ PÁRŮ TĚŽKÝCH/LEHKÝCH ŘETĚZCŮ IMUNOGLOBULINU (HEVYLITETM) – PŘÍNOS PRO STRATIFIKACI MNOHOČETNÉHO MYELOMU? Abstrakt
Vlastimil Ščudla, Pavel Lochaman, Tomáš Pika, Jana Zapletalová, Jiří Minařík, Jaroslav Bačovský
 
Vol 32, No 5 (2019): KLIN ONKOL 2019-Suppl 3 Výskum ubikvitinácie proteínov v onkológii Abstrakt   PDF
Jakub Faktor, Mariana Pjechová, Lenka Hernychová, Bořivoj Vojtěšek
 
Vol 31, No 4 (2018): Klin ONKOL 2018-4 Výskyt a antibiotická rezistence enterobakterií izolovaných z klinického materiálu od pacientů s akutní leukémií Abstrakt   PDF
Simona Zatloukalová, Ondřej Holý, Jana Petrželová, Patrik Mlynárčik, Jana Vlčková, Magdaléna Röderová, Dagmar Horáková, Helena Kollárová
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Výsledky kurativní chemoradioterapie u pacientů s karcinomy anu Abstrakt
MUDr. Jana Gombošová, MUDr. Petr Pospíšil, Ing. Hana Tichá, prof. MUDr. Pavel Šlampa CSc.
 
Vol 31, No 3 (2018): KLIN ONCOl 2018-3 Výsledky léčby krizotinibem v léčbě nemalobuněčného ALK pozitivního karcinomu plic v České republice Abstrakt   PDF
Miloš Pešek, Jana Skřičková, Vítězslav Kolek, Monika Šatánková Šatánková, Leona Koubková, Jaromí Roubec, Renata Chloupková, Markéta Černovská, Martin Svatoň, Andrea Benejová, Juraj Kultan, Michal Hrnčiarik, Helena Čoupková, Marek Konečný, Milada Zemanová
 
Vol 25, No 1 (2012): Archiv 2012 Výsledky léčby mozkových tumorů stereotaktickou radioterapií a radiochirurgií Abstrakt
MUDr. Hana Doleželová, Ph.D., MUDr.Ludmila Hynková, MUDr. Petr Pospíšil, MUDr. Tomáš Kazda, prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., MUDr. Irena Čoupková, MUDr. Ivana Šiková, MUDr. Pavel Fardus, PhD., MUDr. Tomáš Svoboda, PhD., ing Jan Garčic, ing. Miroslav Vrzal, Mgr. Iveta Selingerová, prof RNDr. Ivana Horová, CSc.
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice Abstrakt
Jaroslava Dušková, Alena Beková, Vladimír Dvořák, Ondřej Májek, Ladislav Dušek
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice Abstrakt
Miroslava Skovajsová, Ondřej Májek, Jan Daneš, Helena Bartoňková, Ondřej Ngo, Ladislav Dušek
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice – kolonoskopická vyšetření Abstrakt
Štěpán Suchánek, Ondřej Májek, Miroslav Zavoral, Bohumil Seifert, Ondřej Ngo, Ladislav Dušek
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice – testy na okultní krvácení do stolice Abstrakt
Bohumil Seifert, Ondřej Májek, Miroslav Zavoral, Norbert Král, Štěpán Suchánek, Ondřej Ngo, Ladislav Dušek
 
Vol 33, No 2 (2020): KLIN ONKOL 2020-2 Využití indocyaninové zeleně (ICG) k peroperační diagnostice zdroje chylózní ascitu a autologního tkáňového lepidla (Vivostatu) k jeho ošetření, kazuistika Abstrakt   PDF
Andrea Zetelová, Ivo Rovný, Zdeněk Kala, Petr Moravčík, Luboš Minář
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Využití metody PLA pro detekci komplexů p53/p63/p73 in situ v nádorových buňkách a nádorové tkáni Abstrakt
Václav Hrabal, Marta Nekulová, Rudolf Nenutil, Jitka Holčáková, Philip John Coates, Bořivoj Vojtěšek
 
Vol 31, No 4 (2018): Klin ONKOL 2018-4 Využití mikroRNA ve slinách pro diagnostiku nádorových onemocnění Abstrakt   PDF
Adéla Doležalová, doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
 
Vol 31, No 5 (2018): KLIN ONKOL 2018_SUPPL 2 Využití mitochondriálních procesů v cílené terapii nádorových onemocnění Abstrakt   PDF
Radovan Krejčíř
 
Vol 31, No 3 (2018): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 1: SBORNÍK Využití mozkomíšního moku pro analýzu mikroRNA Abstrakt   PDF
Alena Kopková, Jiří Šána, Marek Večeřa, Dana Knofličková, Martin Smrčka, Ondřej Slabý, Pavel Fadrus
 
526 - 550 z 583 položek << < 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>