Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-5 VYŠETŘENÍ PÁRŮ TĚŽKÝCH/LEHKÝCH ŘETĚZCŮ IMUNOGLOBULINU (HEVYLITETM) – PŘÍNOS PRO STRATIFIKACI MNOHOČETNÉHO MYELOMU? Abstrakt
Vlastimil Ščudla, Pavel Lochaman, Tomáš Pika, Jana Zapletalová, Jiří Minařík, Jaroslav Bačovský
 
Vol 32, No 5 (2019): KLIN ONKOL 2019-Suppl 3 Výskum ubikvitinácie proteínov v onkológii Abstrakt   PDF
Jakub Faktor, Mariana Pjechová, Lenka Hernychová, Bořivoj Vojtěšek
 
Vol 31, No 4 (2018): Klin ONKOL 2018-4 Výskyt a antibiotická rezistence enterobakterií izolovaných z klinického materiálu od pacientů s akutní leukémií Abstrakt   PDF
Simona Zatloukalová, Ondřej Holý, Jana Petrželová, Patrik Mlynárčik, Jana Vlčková, Magdaléna Röderová, Dagmar Horáková, Helena Kollárová
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Výsledky kurativní chemoradioterapie u pacientů s karcinomy anu Abstrakt
MUDr. Jana Gombošová, MUDr. Petr Pospíšil, Ing. Hana Tichá, prof. MUDr. Pavel Šlampa CSc.
 
Vol 31, No 3 (2018): KLIN ONCOl 2018-3 Výsledky léčby krizotinibem v léčbě nemalobuněčného ALK pozitivního karcinomu plic v České republice Abstrakt   PDF
Miloš Pešek, Jana Skřičková, Vítězslav Kolek, Monika Šatánková Šatánková, Leona Koubková, Jaromí Roubec, Renata Chloupková, Markéta Černovská, Martin Svatoň, Andrea Benejová, Juraj Kultan, Michal Hrnčiarik, Helena Čoupková, Marek Konečný, Milada Zemanová
 
Vol 25, No 1 (2012): Archiv 2012 Výsledky léčby mozkových tumorů stereotaktickou radioterapií a radiochirurgií Abstrakt
MUDr. Hana Doleželová, Ph.D., MUDr.Ludmila Hynková, MUDr. Petr Pospíšil, MUDr. Tomáš Kazda, prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., MUDr. Irena Čoupková, MUDr. Ivana Šiková, MUDr. Pavel Fardus, PhD., MUDr. Tomáš Svoboda, PhD., ing Jan Garčic, ing. Miroslav Vrzal, Mgr. Iveta Selingerová, prof RNDr. Ivana Horová, CSc.
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice Abstrakt
Jaroslava Dušková, Alena Beková, Vladimír Dvořák, Ondřej Májek, Ladislav Dušek
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice Abstrakt
Miroslava Skovajsová, Ondřej Májek, Jan Daneš, Helena Bartoňková, Ondřej Ngo, Ladislav Dušek
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice – kolonoskopická vyšetření Abstrakt
Štěpán Suchánek, Ondřej Májek, Miroslav Zavoral, Bohumil Seifert, Ondřej Ngo, Ladislav Dušek
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice – testy na okultní krvácení do stolice Abstrakt
Bohumil Seifert, Ondřej Májek, Miroslav Zavoral, Norbert Král, Štěpán Suchánek, Ondřej Ngo, Ladislav Dušek
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Využití metody PLA pro detekci komplexů p53/p63/p73 in situ v nádorových buňkách a nádorové tkáni Abstrakt
Václav Hrabal, Marta Nekulová, Rudolf Nenutil, Jitka Holčáková, Philip John Coates, Bořivoj Vojtěšek
 
Vol 31, No 4 (2018): Klin ONKOL 2018-4 Využití mikroRNA ve slinách pro diagnostiku nádorových onemocnění Abstrakt   PDF
Adéla Doležalová, doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
 
Vol 31, No 5 (2018): KLIN ONKOL 2018_SUPPL 2 Využití mitochondriálních procesů v cílené terapii nádorových onemocnění Abstrakt   PDF
Radovan Krejčíř
 
Vol 31, No 3 (2018): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 1: SBORNÍK Využití mozkomíšního moku pro analýzu mikroRNA Abstrakt   PDF
Alena Kopková, Jiří Šána, Marek Večeřa, Dana Knofličková, Martin Smrčka, Ondřej Slabý, Pavel Fadrus
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Využití Narrow Band Imaging v diagnostice časných karcinomů hrtanu Abstrakt
Lucia Staníková, Hana Kučová, Radana Walderová, Jana Šatanková, Karol Zeleník, Pavel Komínek
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Využití porózního hydrogelu jako 3D scaffoldu pro růst leukemických B lymfocytů Abstrakt
Radana Studená, Daniel Horák, Jiří Baloun, Zdeněk Plichta, Šárka Pospíšilová
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Využití průtokové cytometrie pro analýzu mitochondriální buněčné smrti Abstrakt
Lucie Pekarčíková, Lucia Knopfová, Eva Ondroušková, Jan Šmarda
 
Vol 32, No 2 (2019): Suppl 1: sborník BOD Využití sekvenování nové generace v analýze cirkulujících mikroRNA jako prediktivních biomarkerů u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem rekta Abstrakt   PDF
Táňa Macháčková, Tomáš Grolich, Lukáš Fiala, Vladimír Procházka, Matěj Škrovina, Zdeněk Kala, Ondřej Slabý
 
Vol 31, No 6 (2018): KLIN ONKOL 2018-6 Vývodný močový systém a gynekologické malignity Abstrakt   PDF
Jiří Špaček
 
Vol 31, No 3 (2018): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 1: SBORNÍK Vývoj a přehled využití chemoterapie, a role radioterapie a chirurgie, u pacientů s nově diagnostikovaným tumorem a karcinomem pankreatu v běžné pětileté praxi centra. Abstrakt   PDF
Samuel Vokurka, Marie Votavová, Jana Kulhánková, Hana Korunková, Ondřej Fiala, Klára Štěrbová, Tomáš Svoboda, MUDr. Radovan Vojtíšek, Vít Martin Matějka, Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Vývoj metod založených na PCR a jejich aplikace v onkologickém výzkumu a praxi Abstrakt
Roman Hrstka, Tamara Kolářová, Eva Michalová, Bořivoj Vojtěšek
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Význam časné nádorové regrese (ETS) a hloubky léčebné odpovědi (DoR) při hodnocení účinnosti systémové léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu Abstrakt
Luboš Holubec, Václav Liška, Jindřich Fínek
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Význam časné nádorové regrese (ETS) a hloubky léčebné odpovědi (DoR) při hodnocení účinnosti systémové léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu Abstrakt
Luboš Holubec, Václav Liška, Jindřich Fínek
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Význam deregulace microRNA v molekulární patogenezi a histologické transformaci folikulárního lymfomu Abstrakt
Kateřina Musilová, Ján Deván, Lenka Zlámalíková, Leoš Křen, Heidi Móciková, Vít Procházka, Jiří Mayer, Marek Trněný, Andrea Janíková, Marek Mráz
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Význam imunitního systému a možnosti imunoterapie u karcinomu prostaty Abstrakt
Kateřina Kubáčková
 
526 - 550 z 570 položek << < 17 18 19 20 21 22 23 > >>