Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 26, No 1 (2013): Klin Onkol 2013-1 Další linie cílené léčby u nemocných s metastatickým renálním karcinomem s progresí na léčbě pazopanibem: expertní stanovisko České kooperativní skupiny pro metastatický renální karcinom Abstrakt
Tomáš Büchler
 
Vol 30, No 1 (2017): KLIN ONKOL 2017-1 Daratumumab: naděje pro myelomové pacienty, výzva pro klinické laboratoře Abstrakt   PDF
Tomáš Jelínek, Martin Kořístka, Zuzana Čermáková, Roman Hájek
 
Vol 26, No 4 (2013): Klin Onkol 2013-4 Degradace proteinů ubikvitin-proteazomovou dráhou Abstrakt
Bc. et Bc. Jana Matějíková, Mgr. Lenka Kubiczková, Bc. Lenka Sedlaříková, Mgr. Anna Potáčová, PhD, Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., RNDr. Sabina Ševčíková, PhD
 
Vol 27, No 4 (2014): KLIN ONKOL 2014-4 DENDRITIC CELL VACCINES AGAINST NON-SMALL CELL LUNG CANCER: AN EMERGING THERAPEUTIC ALTERNATIVE. Abstrakt
Luis Mendoza
 
Vol 28, No 1 (2015): KLIN ONKOL 2015-1 DENTÁLNE ABNORMALITY PO PROTINÁDOROVEJ LIEČBE V DETSKOM VEKU Abstrakt
Beata Mladosievičová, Richard Jurkovič, Lydie Izakovičová Hollá
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Detekce protein-proteinových interakcí metodami FRET a BRET Abstrakt
Eva Matoulková, Bořivoj Vojtěšek
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Detekce proteinů, proteinových interakcí a modifikací s využitím „proximity ligation assay“ Abstrakt
Veronika Brychtová, Bořivoj Vojtěšek
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Diagnostický a terapeutický potenciál membránového Hsp90 Abstrakt
Ondřej Vacek, Michal Pastorek, Michal Ďurech, Bořivoj Vojtěšej, Petr Müller
 
Vol 29, No 3 (2016): KLIN ONKOL 2016-3 Diagnóza Lynchova syndromu od patologa Abstrakt
Martin Dušek, Ladislav Hadravský, Kateřina Černá, Jan Stehlík, Marián Švajdler, Bohuslava Kokošková, Magdaléna Dubová, Michal Michal, Ondřej Daum
 
Vol 30, No 1 (2017): KLIN ONKOL 2017-1 Differences in age-distribution, oncological diagnoses and stage in Roma and non-Roma cancer patients registered at the Outpatient Oncology Department Poprad in 2014 and 2015 – a retrospective study. Abstrakt   PDF (English)
Mária Rečková, Jozef Mardiak, Juraj Beniak, Marián Kakalejčík, Lenka Medvecová, Silvia Cingelova, Michal Mego
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Difuzní velkobuněčný B-lymfom – moderní způsoby diagnostiky a molekulárně cílené léčby Abstrakt
Robert Pytlík, Marek Trněný
 
Vol 26, No 4 (2013): Klin Onkol 2013-4 DIMENZE ONKOCHIRURGIE Abstrakt
Teodor Horváth
 
Vol 28, No 3 (2015): KLIN ONKOL 2015-3 Dlouhodobé sledování nutričního, klinického stavu a kvality života u nemocných s rakovinou v oblasti hlavy krku Abstrakt
Eva Malá, Eva Vejražková, Jana Bielmeierová, Martin Jindra, Milan Vošmik, Jakub Novosad, Luboš Sobotka
 
Vol 29, No 3 (2016): KLIN ONKOL 2016-3 Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. – 70-ročný Abstrakt
Dalibor Ondruš
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Dosavadní zkušenosti a perspektivy imunoterapie bronchogenního karcinomu Abstrakt
Libor Havel
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Dosavadní zkušenosti a perspektivy imunoterapie bronchogenního karcinomu Abstrakt
Leona Koubková
 
Vol 26, No 5 (2013): KLIN ONKOL 2013-5 Dosažení kompletní hematologické remise je zásadní pro prodloužení přežití nemocných s AL amyloidózou a srdečním postižením Abstrakt
Tomáš Pika, Pavel Lochman, Jiří Vymětal, Rudolf Metelka, Jiří Minařík, Pavla Látalová, Jana Zapletalová, Jaroslav Bačovský, Vlastimil Ščudla
 
Vol 27, No 1 (2014): KLIN ONKOL 2014-1 Druhé nádory: Příčiny, incidence a budoucnost Abstrakt
Mgr. Lucie Koubková, Mgr. Roman Hrstka, PhD, Mgr. Petr Dobeš, Ph.D., RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc., Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
 
Vol 30, No 3 (2017): KLIN ONKOL 2017-3 Durable complete response of colorectal cancer metastasis after biochemotherapy Abstrakt
Michaela Honzírková, Ludmila Lipská, Pavel Kohout, Jiří Ferda, Otakar Belohlavek, Tomáš Büchler
 
Vol 26, No 5 (2013): KLIN ONKOL 2013-5 Důvody změn ve stagingu karcinomu vulvy Abstrakt
Borek Sehnal, Emanuela Kmoníčková, Kateřina Maxová, Hana Koutníková, Daniel Driák, Helena Heumannová, Petra Bolehovská, Jiří Sláma
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-4 Dva pohledy na vývoj nádorů Abstrakt
Jana Šmardová, Jana Koptíková
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-4 Echinokoková cysta primárně považovaná za sarkom Abstrakt
Radim Šimůnek, Dagmar Adámková Krákovová, Michal Standara
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014-3 Editorial Abstrakt
Renata Soumarová
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Editorial: M. Turjap, J. Juřica, R. Demlová: Možný klinický přínos terapeutického monitorování hladin imatinibu v onkologii. Abstrakt
Martin Klabusay
 
Vol 28, No 1 (2015): KLIN ONKOL 2015-1 Efekt akcelerované radioterapie plicního adenokarcinomu. Abstrakt
Petr Burkoň, Tomáš Kazda, Marek Slávik
 
51 - 75 z 404 položek << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>