Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 32, No 1 (2019): KLIN ONKOL 2019-1 Brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem v léčbě časných stádií karcinomu penisu. Abstrakt   PDF
Denisa Pohanková, Igor Sirák, Linda Kašaová, Jakub Grepl, Petr Paluska, Miroslav Louda, Lukáš Holub, Jiří Špaček, Petr Prošvic, Jiří Petera
 
Vol 27, No 4 (2014): KLIN ONKOL 2014-4 Brazilský příběh mutace p53 p.R337H Abstrakt
Jana Šmardová, Jana Koptíková
 
Vol 30, No 3 (2017): KLIN ONKOL 2017-3 Breast cancer in young women: correlation of clinical histomorphological, and molecular-genetic features of breast carcinoma in women younger than 35 years. Abstrakt
MUDr. Alena Metelková, Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc, Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-6 Cancer incidence and mortality in the Czech Republic Abstrakt
Ladislav Dušek, Jan Mužík, Denisa Malúšková, Ondřej Májek, Tomáš Pavlík, Jana Koptíková, Bohuslav Melichar, Tomáš Büchler, Jindřich Fínek, David Cibula, Marek Babjuk, Marek Svoboda, Rostislav Vyzula, Aleš Ryška, Miroslav Ryska, Jiří Petera, Jitka Abrahámová
 
Vol 28, No 3 (2015): KLIN ONKOL 2015-3 Časná integrace paliativní péče do standardní onkologické péče – benefit, limitace, bariéry a druhy paliativní péče Abstrakt
MUDr. Marek Sochor, MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
 
Vol 26, No 2 (2013): Klin Onkol 2013-2 Castlemanova choroba: retrospektivní studie léčebných výsledků u 10 pacientů z jednoho centra Abstrakt
MUDr. Petr Szturz, Ph.D., Zdeněk Adam, Zdeněk Řehák, Renata Koukalová, Andrea Šprláková, Pavlína Volfová, Martina Lengerová, Jiří Mayer
 
Vol 27, No 5 (2014): KLIN ONKOL 2014-5 Cereblon – nový terapeutický ciel´ v liečbe mnohopočetného myelómu Abstrakt
Monika Stanková, Mgr. Lenka Kubiczková, Mgr. Lenka Sedlaříková, Mgr. David Vrábel, Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 3 Checkpoint inhibitory v léčbě nádorů horního GIT Abstrakt   PDF
Radka Obermannová
 
Vol 32, No 2 (2019): Suppl 1: sborník BOD Chemoembolizace hepatocelulárního karcinomu: analýza výsledků léčby na základě dat z národních registrů Abstrakt   PDF
Tomáš Rohan, Tomáš Andrašina, Michal Uher, Peter Matkulčík, Jan Zavadil, Monika Staňková, Barbora Čechová, Lujza Jandurová, Vlastimil Válek
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Chimérický antigenní receptor (CAR) T lymfocytů: genová terapie budoucnosti u nádorových onemocnění? Abstrakt
Michal Šmída
 
Vol 27, No 1 (2014): KLIN ONKOL 2014-1 Chirurgická liečba metastáz a jej vplyv na prognózu u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom Abstrakt
Katarína Ševčíková, MUDr., Vanda Ušáková MUDr., PhD., Zdena Bartošová RNDr., CSc., Martin Sabol MUDr., PhD., Martina Ondrušová Doc., RNDr., PhD., Dalibor Ondruš Prof., MUDr., DrSC., Stanislav Špánik Prof., MUDr., CSc.
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-5 Chirurgická liečba pľúcnych metastáz kolorektálneho karcinómu – prežívanie a prognostické faktory. Abstrakt
Anton Dzian, Marek Uhnák, Julián Hamžík
 
Vol 26, No 1 (2013): Klin Onkol 2013-1 Chirurgie plicních metastáz Abstrakt
MUDr. Marek Szkorupa, MUDr. Tomáš Bohanes, PhD., Doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., Josef Chudáček, Mgr. Kateřina Langová, PhD.
 
Vol 32, No 2 (2019): KLIN ONKOL 2019-2 Chromothripsis – rozsáhlé chromozomové přestavby a jejich význam u onkologických onemocnění Abstrakt   PDF
Kristýna Závacká, Karla Plevová, Marie Jarošová, Šárka Pospíšilová
 
Vol 26, No 5 (2013): KLIN ONKOL 2013-5 Chylózní ascites jako závažná komplikace karcinoidu ilea – kazuistika Abstrakt
Vít Martin Matějka, Ondřej Fiala, Radek Tupý, Luboš Holubec, Jindřich Fínek
 
Vol 31, No 5 (2018): KLIN ONKOL 2018_SUPPL 2 Circulating myeloid-derived suppressor cell (MDSC) subsets in patients with colorectal cancer: exploratory analysis of their biomarker potential Abstrakt   PDF (English)
Lenka Zdražilová-Dubská
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Cirkulující myeloidní supresorové buňky a jejich úloha v nádorové imunologii Abstrakt
Kateřina Pilátová, Eva Budinská, Beatrix Bencsiková, Rudolf Nenutil, Roman Šefr, Lenka Fědorová, Barbora Hanáková, Veronika Brychtová, Lenka Zdražilová-Dubská
 
Vol 32, No 2 (2019): KLIN ONKOL 2019-2 CLINICAL MANAGEMENT AND OUTCOME IN EXTREME RETROPERITONEAL GROWING TERATOMA SYNDROME OF TESTICULAR ORIGIN (case report) Abstrakt   PDF (English)
Soňa Huľová, Ramadan Aziri, Michal Chovanec, Jozef Mardiak, Michal Mego, Daniel Pinďák
 
Vol 32, No 5 (2019): KLIN ONKOL 2019-5 Combined use of regorafenib with SBRT in pulmonary metastasis from colorectal cancer Abstrakt   PDF (English)
Yasemin Cihan
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-5 Combining systemic therapies with radiation in non-small cell lung cancer Abstrakt
Krzysztof Adamowicz, Elzbieta Goszczynska-Matysiak
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Controversies in the Management of Clinical Stage I Nonseminomatous Germ Cell Testicular Cancer Abstrakt
Dalibor Ondruš, Karol Kajo, Veronika Šťastná, Martina Ondrušová
 
Vol 32, No 5 (2019): KLIN ONKOL 2019-Suppl 3 CRISPR-Cas9 jako nástroj v terapii nádorových onemocnění Abstrakt   PDF
Pavlína Zatloukalová, Radovan Krejčíř, Dalibor Valík, Bořivoj Vojtěšek
 
Vol 31, No 2 (2018): Klin ONKOL 2018-2 Cutaneous and subcutaneous metastases of adenocarcinoma as a dominant clinical manifestation of malignancy of unknown origin – a case report Abstrakt   PDF (English)
Vladimír Bartoš, Kamila Hamarová
 
Vol 26, No 5 (2013): KLIN ONKOL 2013-5 Cykliny D v regulaci a dysregulaci buněčného cyklu u mnohočetného myelomu Abstrakt
Mgr. Lenka Kubiczková, Monika Dúcka, Bc. Lenka Sedlaříková, MUDr. Fedor Kryukov, RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
 
Vol 26, No 4 (2013): Klin Onkol 2013-4 Cytogenetické vyšetření lymfocytů periferní krve po stimulaci IL-2 a CpG oligonukleotidem DSP30 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií Abstrakt
Kristina Štěpanovská
 
51 - 75 z 583 položek << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>