Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Dosavadní zkušenosti a perspektivy imunoterapie bronchogenního karcinomu Abstrakt
Libor Havel
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Dosavadní zkušenosti a perspektivy imunoterapie bronchogenního karcinomu Abstrakt
Leona Koubková
 
Vol 26, No 5 (2013): KLIN ONKOL 2013-5 Dosažení kompletní hematologické remise je zásadní pro prodloužení přežití nemocných s AL amyloidózou a srdečním postižením Abstrakt
Tomáš Pika, Pavel Lochman, Jiří Vymětal, Rudolf Metelka, Jiří Minařík, Pavla Látalová, Jana Zapletalová, Jaroslav Bačovský, Vlastimil Ščudla
 
Vol 27, No 1 (2014): KLIN ONKOL 2014-1 Druhé nádory: Příčiny, incidence a budoucnost Abstrakt
Mgr. Lucie Koubková, Mgr. Roman Hrstka, PhD, Mgr. Petr Dobeš, Ph.D., RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc., Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
 
Vol 30, No 3 (2017): KLIN ONKOL 2017-3 Durable complete response of colorectal cancer metastasis after biochemotherapy Abstrakt
Michaela Honzírková, Ludmila Lipská, Pavel Kohout, Jiří Ferda, Otakar Belohlavek, Tomáš Büchler
 
Vol 26, No 5 (2013): KLIN ONKOL 2013-5 Důvody změn ve stagingu karcinomu vulvy Abstrakt
Borek Sehnal, Emanuela Kmoníčková, Kateřina Maxová, Hana Koutníková, Daniel Driák, Helena Heumannová, Petra Bolehovská, Jiří Sláma
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-4 Dva pohledy na vývoj nádorů Abstrakt
Jana Šmardová, Jana Koptíková
 
Vol 31, No 3 (2018): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 1: SBORNÍK Dysregulace dlouhých nekódujících RNA u multiformního glioblastomu a jejich studium s využitím moderních molekulárně-genetických přístupů Abstrakt   PDF
Marek Večeřa, Jiří Šána, Romana Bútová, Štefan Reguli, Markéta Hermanová, Leoš Křen, Radim Lipina, Martin Smrčka, Ondřej Slabý
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-4 Echinokoková cysta primárně považovaná za sarkom Abstrakt
Radim Šimůnek, Dagmar Adámková Krákovová, Michal Standara
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014-3 Editorial Abstrakt
Renata Soumarová
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Editorial: M. Turjap, J. Juřica, R. Demlová: Možný klinický přínos terapeutického monitorování hladin imatinibu v onkologii. Abstrakt
Martin Klabusay
 
Vol 28, No 1 (2015): KLIN ONKOL 2015-1 Efekt akcelerované radioterapie plicního adenokarcinomu. Abstrakt
Petr Burkoň, Tomáš Kazda, Marek Slávik
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-2 Efekt erlotinibu u pacientů se spinocelulárním karcinomem plic ve druhé a třetí linii protinádorové léčby – kazuistická sdělení Abstrakt   PDF
Monika Šatánková, Kristián Brat, Marcela Tomíšková, Blanka Robešová, Jana Skřičková
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Elektrochemická analýza nukleových kyselin, bílkovin a polysacharidů v biomedicíně Abstrakt
Martin Bartošík
 
Vol 28, No 4 (2015): KLIN ONKOL 2015-4 Embryonálne tumory s mnohovrstvovými rozetami (ETMR) - vzácne tumory CNS v detskom veku Abstrakt
Marek Pleško, Kristína Husáková, Emília Kaiserová, Michal Tichý, Josef Zámečník
 
Vol 29, No 2 (2016): KLIN ONKOL 2016-2 Enzalutamid a abirateron v léčbě metastatického kastračně refrakterního karcinomu prostaty po předchozí chemoterapii Abstrakt
MUDr. Igor Richter, Ph.D., Josef Dvořák, Věra Hejzlarová, Jiří Chalupa, Marek Sochor, Ivo Stankuš, Lucie Barsová, Marta Holíková, Jiří Forster, Jiří Bartoš
 
Vol 26, No 2 (2013): Klin Onkol 2013-2 Epidemiologická a klinicko-patologická charakteristika pacientů s renálním karcinomem: analýza 544 případů z jednoho centra. Abstrakt
Alexandr Poprach, Radek Lakomý, Iveta Selingerová, Dolečková Barbora, Ondřej Bílek, Ondřej Slabý, Renata Hežová, Pavel Fabian, Michal Staník, Tomáš Pavlík, Zdeněk Bortlíček, Hana Mlčochová, Daniel Tkáč, Rostislav Vyzula, Igor Kiss, Ivoš Kocák, Ilona Kocáková, Marek Svoboda
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Epidemiologie zhoubných nádorů cílených screeningem dle nových dat Národního onkologického registru ČR Abstrakt
Ladislav Dušek, Jan Mužík, Denisa Malůšková, Ondřej Májek, Tomáš Pavlík, Jana Koptíková, Jakub Gregor, Petr Brabec, Jitka Abrahámová
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání Abstrakt
Ladislav Dušek, Jan Mužík, Denisa Malůšková, Jakub Gregor
 
Vol 30, No 1 (2017): KLIN ONKOL 2017-1 Epitelo–mezenchymální tranzice v nádorové tkáni a její role při metastatickém šíření karcinomů. Abstrakt   PDF
Vít Martin Matějka, Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA, Milena Králíčková
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Everolimus v denní klinické praxi se zaměřením na problematiku postižení sliznice dutiny ústní - zkušenost onkologického centra v průběhu roku 2016. Abstrakt
Samuel Vokurka, Marie Votavová, Vladimíra Arnetova, Hana Korunková, Tomáš Svoboda, Jana Kulhánková, Klára Kališová, Vít Martin Matějka, Ondřej Fiala, Jindřich Fínek
 
Vol 31, No 5 (2018): KLIN ONKOL 2018_SUPPL 2 Exprese a funkční charakterizace miR-34c u karcinomu děložního hrdla Abstrakt   PDF
Roman Hrstka
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Exprese a purifikace proteinů. Abstrakt
Eva Růčková, Petr Müller, Bořivoj Vojtěšek
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Exprese ABC-transportérů Pgp, MRP1 a MRP3 u maligních a benigních změn vaječníků Abstrakt
Iva Sedláková
 
Vol 31, No 4 (2018): Klin ONKOL 2018-4 Expression analysis of OIP5-AS1 in non-small cell lung cancer Abstrakt   PDF (English)
Soudeh Ghafouri-Fard, Farbod Esfandi, Vahid Kholghi Oskooei, Fatemeh Taheri, Arda Kiani, Mohammad Taheri
 
76 - 100 z 471 položek << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>