Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-2 Efekt erlotinibu u pacientů se spinocelulárním karcinomem plic ve druhé a třetí linii protinádorové léčby – kazuistická sdělení Abstrakt   PDF
Monika Šatánková, Kristián Brat, Marcela Tomíšková, Blanka Robešová, Jana Skřičková
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Elektrochemická analýza nukleových kyselin, bílkovin a polysacharidů v biomedicíně Abstrakt
Martin Bartošík
 
Vol 28, No 4 (2015): KLIN ONKOL 2015-4 Embryonálne tumory s mnohovrstvovými rozetami (ETMR) - vzácne tumory CNS v detskom veku Abstrakt
Marek Pleško, Kristína Husáková, Emília Kaiserová, Michal Tichý, Josef Zámečník
 
Vol 29, No 2 (2016): KLIN ONKOL 2016-2 Enzalutamid a abirateron v léčbě metastatického kastračně refrakterního karcinomu prostaty po předchozí chemoterapii Abstrakt
MUDr. Igor Richter, Ph.D., Josef Dvořák, Věra Hejzlarová, Jiří Chalupa, Marek Sochor, Ivo Stankuš, Lucie Barsová, Marta Holíková, Jiří Forster, Jiří Bartoš
 
Vol 26, No 2 (2013): Klin Onkol 2013-2 Epidemiologická a klinicko-patologická charakteristika pacientů s renálním karcinomem: analýza 544 případů z jednoho centra. Abstrakt
Alexandr Poprach, Radek Lakomý, Iveta Selingerová, Dolečková Barbora, Ondřej Bílek, Ondřej Slabý, Renata Hežová, Pavel Fabian, Michal Staník, Tomáš Pavlík, Zdeněk Bortlíček, Hana Mlčochová, Daniel Tkáč, Rostislav Vyzula, Igor Kiss, Ivoš Kocák, Ilona Kocáková, Marek Svoboda
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Epidemiologie zhoubných nádorů cílených screeningem dle nových dat Národního onkologického registru ČR Abstrakt
Ladislav Dušek, Jan Mužík, Denisa Malůšková, Ondřej Májek, Tomáš Pavlík, Jana Koptíková, Jakub Gregor, Petr Brabec, Jitka Abrahámová
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání Abstrakt
Ladislav Dušek, Jan Mužík, Denisa Malůšková, Jakub Gregor
 
Vol 30, No 1 (2017): KLIN ONKOL 2017-1 Epitelo–mezenchymální tranzice v nádorové tkáni a její role při metastatickém šíření karcinomů. Abstrakt   PDF
Vít Martin Matějka, Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA, Milena Králíčková
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Everolimus v denní klinické praxi se zaměřením na problematiku postižení sliznice dutiny ústní - zkušenost onkologického centra v průběhu roku 2016. Abstrakt
Samuel Vokurka, Marie Votavová, Vladimíra Arnetova, Hana Korunková, Tomáš Svoboda, Jana Kulhánková, Klára Kališová, Vít Martin Matějka, Ondřej Fiala, Jindřich Fínek
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Exprese a purifikace proteinů. Abstrakt
Eva Růčková, Petr Müller, Bořivoj Vojtěšek
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Exprese ABC-transportérů Pgp, MRP1 a MRP3 u maligních a benigních změn vaječníků Abstrakt
Iva Sedláková
 
Vol 26, No 1 (2013): Klin Onkol 2013-1 Extensive AL amyloidosis presenting with recurrent liver hemorrhage and hemoperitoneum: case report and literature review Abstrakt
MUDr. Petr Szturz, Ph.D., MUDr. Jitka Kyclová, MUDr. Mojmír Moulis, prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
 
Vol 28, No 4 (2015): KLIN ONKOL 2015-4 Extraoseální Ewingův sarkom, primární postižení děložního čípku, kazuistika Abstrakt
MUDr. Ondřej Bílek, MUDr. Miloš Holánek, MUDr. Mária Zvaríková, MUDr. Pavel Fabian, Ph.D., Mgr. Blanka Robešová, CSc., MUDr. Monika Procházková, MUDr. Dagmar Adámková Krákorová
 
Vol 29, No 2 (2016): KLIN ONKOL 2016-2 Extravazace cytostatik - prevence a doporučené postupy Abstrakt
Viktor Maňásek
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Folikulární lymfom Abstrakt
Marek Trněný, Kateřina Benešová
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-5 Forbidden to drive: a new chemotherapy side effect Abstrakt
Rodrigo Rovere
 
Vol 30, No 1 (2017): KLIN ONKOL 2017-1 Fotonová radioterapie kraniospinální osy s využitím dávkových gradientů. Detaily   PDF
Tomáš Procházka, Tomáš Kazda, Jana Zitterbartová, Libor Komínek, Petr Dvořáček, Dana Francová, David Dvořák, Pavel Šlampa
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK FULLERENOVÝ NANOTRANSPORTÉR DOXORUBICINU PRO CÍLENOU INTERAKCI S MUTOVANÝM GENEM BRCA2 Abstrakt
Sylvie Skaličková, Martin Löfelmann, Michael Gargulák, Michaela Dočekalová, Branislav Ruttkay-Nedecký, Pavel Suchý, Marta Kepinska, René Kizek
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Funkční testy pro detekci nádorových kmenových buněk Abstrakt
Jan Škoda, Jakub Neradil, Renata Veselská
 
Vol 29, No 1 (2016): KLIN ONKOL 2016-1 Genomové testy jako prediktory prognózy pacientek s karcinomem prsu Abstrakt
Zuzana Ušiaková, Luboš Petruželka
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Glomus tumor prsta ruky Abstrakt
Roman Bednár
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Glycin-N-methyltransferáza a nádorová onemocnění prostaty Abstrakt
Zbyněk Heger, Tomáš Eckschlager, Marie Stiborová, Vojtěch Adam
 
Vol 26, No 1 (2013): Klin Onkol 2013-1 Hepatotoxicita po cyproteron acetátu v léčbě karcinomu prostaty. Kazuistika. Abstrakt
Martin Vodička, Tomáš Šálek, Eva Röderová, Dalibor Černý
 
Vol 29, No 3 (2016): KLIN ONKOL 2016-3 HISTÓRIA ONKOLÓGIE NA SLOVENSKU Abstrakt
Dalibor Ondruš, Juraj Kaušitz
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Historie imunoterapie: od Coley toxinů ke kontrolním bodům imunitní reakce Abstrakt
Blanka Říhová, Marek Šťastný
 
76 - 100 z 395 položek << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>