Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 26, No 1 (2013): Klin Onkol 2013-1 Extensive AL amyloidosis presenting with recurrent liver hemorrhage and hemoperitoneum: case report and literature review Abstrakt
MUDr. Petr Szturz, Ph.D., MUDr. Jitka Kyclová, MUDr. Mojmír Moulis, prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
 
Vol 28, No 4 (2015): KLIN ONKOL 2015-4 Extraoseální Ewingův sarkom, primární postižení děložního čípku, kazuistika Abstrakt
MUDr. Ondřej Bílek, MUDr. Miloš Holánek, MUDr. Mária Zvaríková, MUDr. Pavel Fabian, Ph.D., Mgr. Blanka Robešová, CSc., MUDr. Monika Procházková, MUDr. Dagmar Adámková Krákorová
 
Vol 29, No 2 (2016): KLIN ONKOL 2016-2 Extravazace cytostatik - prevence a doporučené postupy Abstrakt
Viktor Maňásek
 
Vol 31, No 5 (2018): KLIN ONKOL 2018_SUPPL 2 Ferroptóza jako nový typ buněčné smrti a její role v léčbě rakoviny Abstrakt   PDF
Hana Skoupilová
 
Vol 31, No 4 (2018): Klin ONKOL 2018-4 Fludarabín v liečbe indolentného lymfómu s chylothoraxom. Abstrakt   PDF
Alexander Wild, Juliana Holasová, Eva Králiková
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Folikulární lymfom Abstrakt
Marek Trněný, Kateřina Benešová
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-5 Forbidden to drive: a new chemotherapy side effect Abstrakt
Rodrigo Rovere
 
Vol 30, No 1 (2017): KLIN ONKOL 2017-1 Fotonová radioterapie kraniospinální osy s využitím dávkových gradientů. Detaily   PDF
Tomáš Procházka, Tomáš Kazda, Jana Zitterbartová, Libor Komínek, Petr Dvořáček, Dana Francová, David Dvořák, Pavel Šlampa
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK FULLERENOVÝ NANOTRANSPORTÉR DOXORUBICINU PRO CÍLENOU INTERAKCI S MUTOVANÝM GENEM BRCA2 Abstrakt
Sylvie Skaličková, Martin Löfelmann, Michael Gargulák, Michaela Dočekalová, Branislav Ruttkay-Nedecký, Pavel Suchý, Marta Kepinska, René Kizek
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Funkční testy pro detekci nádorových kmenových buněk Abstrakt
Jan Škoda, Jakub Neradil, Renata Veselská
 
Vol 29, No 1 (2016): KLIN ONKOL 2016-1 Genomové testy jako prediktory prognózy pacientek s karcinomem prsu Abstrakt
Zuzana Ušiaková, Luboš Petruželka
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Glomus tumor prsta ruky Abstrakt
Roman Bednár
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Glycin-N-methyltransferáza a nádorová onemocnění prostaty Abstrakt
Zbyněk Heger, Tomáš Eckschlager, Marie Stiborová, Vojtěch Adam
 
Vol 31, No 5 (2018): KLIN ONKOL 2018-5 Gravidita a ovariální stimulace u pacientek s karcinomem prsu Abstrakt   Bez názvu
Lukáš Dostálek, David Pavlišta, Jaromír Mašata
 
Vol 26, No 1 (2013): Klin Onkol 2013-1 Hepatotoxicita po cyproteron acetátu v léčbě karcinomu prostaty. Kazuistika. Abstrakt
Martin Vodička, Tomáš Šálek, Eva Röderová, Dalibor Černý
 
Vol 29, No 3 (2016): KLIN ONKOL 2016-3 HISTÓRIA ONKOLÓGIE NA SLOVENSKU Abstrakt
Dalibor Ondruš, Juraj Kaušitz
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Historie imunoterapie: od Coley toxinů ke kontrolním bodům imunitní reakce Abstrakt
Blanka Říhová, Marek Šťastný
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Hodgkinův lymfom – vývoj léčebných přístupů a současné trendy Abstrakt
Jan Kořen, Marek Trněný
 
Vol 28, No 1 (2015): KLIN ONKOL 2015-1 Hodnocení duchovních potřeb pacientů v paliativní péči Abstrakt
Erika Hajnová Fukasová, Radka Bužgová, David Feltl
 
Vol 30, No 5 (2017): KLIN ONKOL 2017-5 Hodnocení klinického benefitu protinádorových léků limitovaných na Komplexní onkologická centra podle metodiky ESMO-MCBS Abstrakt   PDF
Tomáš Büchler
 
Vol 26, No 6 (2013): KLIN ONKOL 2013-6 Hodnocení kvality života pacientů na onkologickém oddělení: pilotní studie Abstrakt
PhDr. Radka Bužgová, Ph.D., Mgr. Erika Hajnová, Doc. MUDr. David Feltl, Ph.D.
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 3 Hodnocení zánětlivé celulizace („tumor infiltrujících lymfocytů“) u solidních nádorů Abstrakt   PDF
Pavel Dundr, Němejcová Kristýna, Michaela Bártů, Radoslav Matěj, Zdeněk Rohan, Ivana Tichá
 
Vol 30, No 4 (2017): KLIN ONKOL 2017-4 Hyperfrakcionovaná akcelerovaná radioterapie s modulovanou intenzitou u pokročilých nádorů hlavy a krku – prediktivní faktory celkového přežití Abstrakt   PDF
Jakub Cvek, Lukáš Knybel, Jiří Stránský, Petr Matoušek, Oldřich Res, Karol Zeleník, Břetislav Otáhal, Lukáš Molenda, Eva Skácelíková, Natálie Stieberová, Zuzana Čermáková, David Feltl
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Hypertermická izolovaná perfuze končetin v kombinaci s tasonerminem - technika monitorování úniku perfuzátu Abstrakt
Jiří Trnka, Miroslav Špaček, Věra Šírová, Petr Mitáš, Gabriela Hodková, Jozef Kubinyi, Rudolf Špunda, Jaroslav Lindner
 
Vol 31, No 3 (2018): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 1: SBORNÍK Identifikace významu exprese MT-3 pro buňky neuroblastomu. Abstrakt   PDF
Tomáš Eckschlager, Aleš Vícha, Pavla Jenčová, Miguel Angel Merlos Rodrigo, Simona Dostálová, Hana Buchtelová, Vladislav Strniska, Petr Michalek, Zbyněk Heger, Vojtěch Adam
 
101 - 125 z 471 položek << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>