Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Kasuistika č.1 PSNPO ČOS. Abstrakt
MUDr. Petra Holečková, prim.MUDr. Viktor Maňásek, Doc.MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., MUDr. Milana Šachlová, CSc., MUDr. Gabriela Pazdrová, Lenka Krčmová, MUDr. Petr Beneš
 
Vol 26, No 4 (2013): Klin Onkol 2013-4 Kasuistika č.2 Abstrakt
MUDr. Milana Šachlová, CSc., prim.MUDr. Viktor Maňásek, Doc.MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., MUDr. Petra Holečková, MUDr. Gabriela Pazdrová, MUDr. Petr Beneš, Lenka Krčmová
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONCOL-6 Katétrové infekcie krvného prúdu – vieme o nich všetko? Abstrakt   PDF
Andrea Antoňáková Nemčíková, Eva Bednárovská
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-2 Káva v chemoprevenci nádorů Abstrakt   PDF
Jana Neuwirthová, Břetislav Gál, Pavel Smilek, Pavla Urbánková
 
Vol 27, No 2 (2014): KLIN ONKOL 2014-2 Kazuistika a přehled literatury: lobulární karcinom prsu u muže. Abstrakt
Jiří Navrátil
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Kazuistika. Pacientka s metastatickým karcinoidem z pohárkových buněk. Abstrakt
Beatrix Bencsiková MUDr., Andrea Jurečková, Eva Lžičařová MUDr., Petr Karásek MUDr.
 
Vol 26, No 2 (2013): Klin Onkol 2013-2 Kazuistika: Výskyt grade IV neutropenie a febrilní neutropenie u pacientky s generalizovaným karcinomem prsu léčené paliativní chemoterapií cyklofosfamid/Myocet Abstrakt
MUDr. Ondřej Kubeček
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014-3 Klinická zkušenost s Teysunem v léčbě metastatického karcinomu žaludku, kazuistika Abstrakt
Jana Katolická, Simona Rotnáglová, Jiří Vaníček
 
Vol 26, No 5 (2013): KLIN ONKOL 2013-5 Klinické, histopatologické a zobrazovací charakteristiky non-hodgkinských lymfomů u pacientů s postižením mozku. Abstrakt
MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., MUDr. Radek Tupý, Doc.MUDr.Ludmila Boudová,Ph.D., MUDr.Jan Mraček, MUDr.Pavel Jindra, Ph.D., Doc.MUDr.Jiří Ferda, Ph.D., MUDr.Marcela Hrabětová
 
Vol 29, No 6 (2016): KLIN ONKOL 2016-6 Klinický a funkční význam vybraných polymorfismů CASP8 a CASP9 u karcinomu prsu Abstrakt   PDF
Veronika Brynychová, Radka Václavíková, Kateřina Kubáčková, Marcela Mrhalová, Roman Kodet, Karel Rauš, David Vrána, Jiří Gatěk, Marie Bendová, Pavel Souček
 
Vol 27, No 1 (2014): KLIN ONKOL 2014-1 Knowledge Transfer at the RECAMO Summer School of 2013 Abstrakt
Lenka Zdražilová Dubská
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONCOL-6 KOGNITÍVNE DEFICITY ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV S HEMATOLOGICKÝMI MALIGNITAMI Abstrakt   PDF
Marína Mikulajová, Veronika Boleková, Katarína Surová
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Kombinovaná léčba recidivujícího maligní schwannomu (MPNST). Kazuistika Abstrakt
Ondřej Kalita, Karel Cwiertka, David Vrana, Miroslav Vaverka, Lucie Tučková, Magdalena Megová
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 3 Kombinované režimy v imunoterapii Abstrakt   PDF
Bohuslav Melichar, Martina Spisarová
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Komunikácia ako súčasť suportívnej terapie v onkológii Abstrakt
Viera Bencová, PhDr., PhD.
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Koncepce populačního screeningu v České republice, metodika a první výsledky adresného zvaní občanů do preventivních onkologických programů Abstrakt
Ladislav Dušek, Ondřej Májek, Milan Blaha, Jan Daneš, Miroslav Zavoral, Bohumil Seifert, Vladimír Dvořák, Miroslava Skovajsová, Štěpán Suchánek, Tomáš Jung, Martina Brzková, Petr Klika, Daniel Klimeš, Jana Koptíková, Jakub Gregor
 
Vol 30, No 4 (2017): KLIN ONKOL 2017-4 Konfokální laserová mikroskopie při diagnostice onkologických onemocnění gastrointestinálního traktu Abstrakt   PDF
Petr Moravčík, Jan Hlavsa, Lumír Kunovský, Zdeněk Kala, Igor Penka, Milan Dastych
 
Vol 28, No 3 (2015): KLIN ONKOL 2015-3 Kongenitální naevus – někdy neprávem opomíjené riziko Abstrakt   Bez názvu
Vuk Fait, CSc.
 
Vol 31, No 1 (2018): KLIN ONCOl 2018-1 Kontroverze protonové terapie u nádorů centrálního nervového systému Abstrakt   PDF
Jiří Petera
 
Vol 30, No 5 (2017): KLIN ONKOL 2017-5 Kontroverze v pooperační léčbě low-grade gliomů Abstrakt   PDF
Tomáš Kazda, Radek Lakomý, Alexandr Poprach, Petr Pospíšil, Radim Jančálek, Pavel Šlampa
 
Vol 26, No 6 (2013): KLIN ONKOL 2013-6 Kouření a rakovina prsu Abstrakt
Drahoslava Hrubá
 
Vol 31, No 1 (2018): KLIN ONCOl 2018-1 Kurkumin (Kurkumovník dlouhý, Curcuma longa, L.) jako podpůrný fytoterapeutický prostředek v onkologii Abstrakt   PDF
Zuzana Frassová, Jana Rudá-Kučerová
 
Vol 29, No 2 (2016): KLIN ONKOL 2016-2 KVALITA ŽIVOTA MĚŘENÁ JAKO ZMĚNA V ČASE U ČESKÝCH ŽEN S KARCINOMEM PRSU Abstrakt
Ľubomíra Anderková, Nela Elfmarková, Tomáš Svěrák, Hana Peterková, Dagmar Brančíková, Marcela Bendová, Markéta Protivánková, Klára Benešová, Ladislav Dušek, Jiří Jarkovský, Luboš Minář, Kateřina Skřivanová
 
Vol 31, No 2 (2018): Klin ONKOL 2018-2 Kvalita života po brachyterapii s vysokým dávkovým příkonem u pacientů s časným karcinomem dutiny ústní. Abstrakt   PDF
Helena Dolezalova, Nicole Blechová, Jiří Petera
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Kvantitativní hmotnostní spektrometrie a její využití v onkologii Abstrakt
Lenka Hernychová, Petra Dvořáková, Eva Michalová, Bořivoj Vojtěšek
 
151 - 175 z 446 položek << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>