Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Kombinovaná léčba recidivujícího maligní schwannomu (MPNST). Kazuistika Abstrakt
Ondřej Kalita, Karel Cwiertka, David Vrana, Miroslav Vaverka, Lucie Tučková, Magdalena Megová
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 3 Kombinované režimy v imunoterapii Abstrakt   PDF
Bohuslav Melichar, Martina Spisarová
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Komunikácia ako súčasť suportívnej terapie v onkológii Abstrakt
Viera Bencová, PhDr., PhD.
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Koncepce populačního screeningu v České republice, metodika a první výsledky adresného zvaní občanů do preventivních onkologických programů Abstrakt
Ladislav Dušek, Ondřej Májek, Milan Blaha, Jan Daneš, Miroslav Zavoral, Bohumil Seifert, Vladimír Dvořák, Miroslava Skovajsová, Štěpán Suchánek, Tomáš Jung, Martina Brzková, Petr Klika, Daniel Klimeš, Jana Koptíková, Jakub Gregor
 
Vol 30, No 4 (2017): KLIN ONKOL 2017-4 Konfokální laserová mikroskopie při diagnostice onkologických onemocnění gastrointestinálního traktu Abstrakt   PDF
Petr Moravčík, Jan Hlavsa, Lumír Kunovský, Zdeněk Kala, Igor Penka, Milan Dastych
 
Vol 28, No 3 (2015): KLIN ONKOL 2015-3 Kongenitální naevus – někdy neprávem opomíjené riziko Abstrakt   Bez názvu
Vuk Fait, CSc.
 
Vol 30, No 5 (2017): KLIN ONKOL 2017-5 Kontroverze v pooperační léčbě low-grade gliomů Abstrakt   PDF
Tomáš Kazda, Radek Lakomý, Alexandr Poprach, Petr Pospíšil, Radim Jančálek, Pavel Šlampa
 
Vol 26, No 6 (2013): KLIN ONKOL 2013-6 Kouření a rakovina prsu Abstrakt
Drahoslava Hrubá
 
Vol 29, No 2 (2016): KLIN ONKOL 2016-2 KVALITA ŽIVOTA MĚŘENÁ JAKO ZMĚNA V ČASE U ČESKÝCH ŽEN S KARCINOMEM PRSU Abstrakt
Ľubomíra Anderková, Nela Elfmarková, Tomáš Svěrák, Hana Peterková, Dagmar Brančíková, Marcela Bendová, Markéta Protivánková, Klára Benešová, Ladislav Dušek, Jiří Jarkovský, Luboš Minář, Kateřina Skřivanová
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Kvantitativní hmotnostní spektrometrie a její využití v onkologii Abstrakt
Lenka Hernychová, Petra Dvořáková, Eva Michalová, Bořivoj Vojtěšek
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Laktátdehydrogenáza: starý nádorový marker ve světle současných poznatků a v preanalytických souvislostech. Abstrakt
Kristína Greplová, Iveta Selingerova, Dalibor Valík, Kateřina Pilátová, Martina Češková, Lenka Zdražilová-Dubská
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-6 Léčba a prognóza pacientů s relabovaným nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem nevhodných k transplantaci kmenových buněk Abstrakt
Heidi Mociková, Alice Sýkorová, Pavla Štěpánková, Jana Marková, Jozef Michalka, Zdeněk Král, Lucie Burešová, David Belada
 
Vol 27, No 2 (2014): KLIN ONKOL 2014-2 Léčba anakinrou u Schnitzler-syndromu: výsledky první retrospektivní multicentrické studie 6 pacientů z České republiky Abstrakt
Petr Szturz, Anna Šedivá, Martin Žůrek, Zdeněk Adam, Jiří Štork, Zdeňka Čermáková, Petra Steyerová, Alena Vokáčová, Jan Hrbek, Michal Sýkora, Ivan Špička, Zdeněk Mechl, Jiří Mayer
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Léčba chronické lymfocytární leukémie s aberací TP53 Abstrakt
Daniel Lysák, Jiří Schwarz
 
Vol 26, No 5 (2013): KLIN ONKOL 2013-5 LÉČBA INFEKCÍ U PACIENTŮ V PALIATIVNÍ SYMPTOMATICKÉ A TERMINÁLNÍ FÁZI ONKOLOGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ Abstrakt
Marek Sochor
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-Suppl3 Léčba inhibitory aromatázy u postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsu a možnosti ovlivnění nežádoucích účinků Abstrakt
Marta Krásenská
 
Vol 26, No 5 (2013): KLIN ONKOL 2013-5 Léčba polyneuropatické bolesti u nemocného s generalizovaným, kastračně rezistentním karcinomem prostaty- klinická kazuistika Abstrakt
Luboš Holubec, Petra Mrázková, Vít Martin Matějka, Ondřej Fiala, Jindřich Fínek
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů Abstrakt
Ondřej Sláma
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Léčba relabovaného a refrakterního Hodgkinova lymfomu. Doporučení české studijní skupiny Hodgkinův lymfom Abstrakt
Heidi Mociková, Jana Marková, Ľubica Gahérová, Zdeněk Král, Alice Sýkorová, David Belada, Vít Procházka, Lenka Martínková, Tomáš Papajík, Tomáš Kozák
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Léčba závislosti na tabáku Abstrakt
Marianna Šebestová, Barbora Jakubíčková, Jana Skřičková
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Léčebné možnosti pro „slow-go“ nemocné s chronickou lymfocytární leukémií. Abstrakt
Lukáš Smolej
 
Vol 29, No 3 (2016): KLIN ONKOL 2016-3 Ložisková amyloidóza v dutině nosní Abstrakt
Renata Koukalová, Petr Szturz, MD, PhD, Iva Svobodová, Jakub Stulík, Zdeněk Řehák
 
Vol 30, No 1 (2017): KLIN ONKOL 2017-1 Lymfedém po operacích na spádových lymfatických uzlinách pro karcinom prsu – přehledový článek Abstrakt   PDF
Pavlína Vrtělová, Oldřich Coufal, Vuk Fait, Lucie Gabrielová, Ondřej Zapletal
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Lymfom z plášťových buněk – současný stav poznání a možnosti léčby Abstrakt
Pavel Klener, Marek Trněný
 
Vol 27, No 1 (2014): KLIN ONKOL 2014-1 Lymfomy se dvěma zásahy: přehled literatury a kazuistika Abstrakt
Jana Šmardová, Mojmír Moulis, Květoslava Lišková, Jana Koptíková, Renata Hrabalkova, Jarmila Klusáková
 
151 - 175 z 395 položek << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>