Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Historie imunoterapie: od Coley toxinů ke kontrolním bodům imunitní reakce Abstrakt
Blanka Říhová, Marek Šťastný
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Hodgkinův lymfom – vývoj léčebných přístupů a současné trendy Abstrakt
Jan Kořen, Marek Trněný
 
Vol 28, No 1 (2015): KLIN ONKOL 2015-1 Hodnocení duchovních potřeb pacientů v paliativní péči Abstrakt
Erika Hajnová Fukasová, Radka Bužgová, David Feltl
 
Vol 30, No 5 (2017): KLIN ONKOL 2017-5 Hodnocení klinického benefitu protinádorových léků limitovaných na Komplexní onkologická centra podle metodiky ESMO-MCBS Abstrakt   PDF
Tomáš Büchler
 
Vol 26, No 6 (2013): KLIN ONKOL 2013-6 Hodnocení kvality života pacientů na onkologickém oddělení: pilotní studie Abstrakt
PhDr. Radka Bužgová, Ph.D., Mgr. Erika Hajnová, Doc. MUDr. David Feltl, Ph.D.
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 3 Hodnocení zánětlivé celulizace („tumor infiltrujících lymfocytů“) u solidních nádorů Abstrakt   PDF
Pavel Dundr, Němejcová Kristýna, Michaela Bártů, Radoslav Matěj, Zdeněk Rohan, Ivana Tichá
 
Vol 30, No 4 (2017): KLIN ONKOL 2017-4 Hyperfrakcionovaná akcelerovaná radioterapie s modulovanou intenzitou u pokročilých nádorů hlavy a krku – prediktivní faktory celkového přežití Abstrakt   PDF
Jakub Cvek, Lukáš Knybel, Jiří Stránský, Petr Matoušek, Oldřich Res, Karol Zeleník, Břetislav Otáhal, Lukáš Molenda, Eva Skácelíková, Natálie Stieberová, Zuzana Čermáková, David Feltl
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Hypertermická izolovaná perfuze končetin v kombinaci s tasonerminem - technika monitorování úniku perfuzátu Abstrakt
Jiří Trnka, Miroslav Špaček, Věra Šírová, Petr Mitáš, Gabriela Hodková, Jozef Kubinyi, Rudolf Špunda, Jaroslav Lindner
 
Vol 31, No 3 (2018): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 1: SBORNÍK Identifikace významu exprese MT-3 pro buňky neuroblastomu. Abstrakt   PDF
Tomáš Eckschlager, Aleš Vícha, Pavla Jenčová, Miguel Angel Merlos Rodrigo, Simona Dostálová, Hana Buchtelová, Vladislav Strniska, Petr Michalek, Zbyněk Heger, Vojtěch Adam
 
Vol 32, No 2 (2019): KLIN ONKOL 2019-2 IgG4 sklerozující cholangitida – zánět imitující nádor hlavy pankreatu a cholangiokarcinom Abstrakt   PDF
Petra Peňázová, Tomáš Andrašina, Ivo Novotný, Jan Trna, Beáta Hemmelová, Lumír Kunovský, Vladimír Procházka, Zdeněk Kala
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Immunoterapie uroteliálního karcinomu močového měchýře: od BCG vakcín k cílené immunoterapii Abstrakt
Michaela Matoušková
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Implementace indikátorů kvality v programu screeningu karcinomu prsu – výsledky pravidelného monitoringu Abstrakt
Ondřej Májek, Helena Bartoňková, Jan Daneš, Miroslava Skovajsová, Ladislav Dušek
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Imunitní skóre a jeho predikční hodnota u kolorektálního karcinomu Abstrakt
Eva Závadová, Jan Špaček, Michal Vočka, Bohuslav Konopásek, Terezie Fučíková, Pavel Dundr, Helena Skálová, Luboš Petruželka
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Imunitní systém u pacientů s nádory hlavy a krku Abstrakt
Simona Partlová, Jan Bouček, Kamila Kloudová, Michal Zábrodský, Radek Špíšek, Anna Fialová
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Imunologická sekce ČOS Abstrakt
Tomáš Büchler
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 3 Imunoterapie karcinomu močového měchýře Abstrakt   PDF
Tomáš Büchler
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 3 Imunoterapie nádorů dolní části trávicí trubice Abstrakt   PDF
Jiří Tomášek
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Imunoterapie renálního karcinomu Abstrakt
Tomáš Büchler
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 3 Imunoterapie v léčbě karcinomu plic Abstrakt   PDF
Ondřej Fiala, Ondřej Šorejs, Miloš Pešek, Jindřich Fínek
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-6 Imunoterapie v prevenci a léčbě karcinomu prsu Abstrakt
Marek Svoboda, Ph.D., Jiří Navrátil, Ondřej Slabý
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 3 Imunoterapie zhoubného nádoru ledviny Abstrakt   PDF
Alexandr Poprach, Radek Lakomý, Tomáš Büchler
 
Vol 28, No 4 (2015): KLIN ONKOL 2015-4 Incidencia a prognostický význam známych genetických aberácií u pacientov s diagnózou AML: dvojročná štúdia. Abstrakt
Judita Vaskova, Katarina Dubayova, Gladys Cakanova, Iveta Luckova, Ingrid Bochova, Gabriela Novotna, Jan Sabo, Stano Palasthy, Elena Tothova, Natalia Stecova, Anton Karabinos
 
Vol 32, No 4 (2019): KLIN ONKOL 2019-4 Incidencia a rizikové faktory vzniku vzdialených metastáz u pacientov s karcinómom hlavy a krku Abstrakt   PDF
Barbora Uhliarova, Martin Švec
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-4 Indikace radioterapie u pacientů s hematologickými malignitami v průběhu pěti let provozu modernizovaného centra Onkologické a radioterapeutické kliniky v Plzni. Abstrakt
Samuel Vokurka, Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA, Tomáš Svoboda, Radovan Vojtíšek, Marie Votavová, Karel Havránek, Jiří Salvét, Blanka Šindelářová, Jan Mařan, Emília Sukovská, Krasimir Vasilev, Miroslava Schützová, Věra Vozobulová, Pavel Jindra, Josef Sýkora
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Indikátory kvality screeningových programů Abstrakt
Ondřej Májek, Ondřej Ngo, Jan Daneš, Miroslav Zavoral, Vladimír Dvořák, Daniel Klimeš, ladislav Dušek
 
151 - 175 z 570 položek << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>