Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 26, No 4 (2013): Klin Onkol 2013-4 Karcinom pankreatu a faktory životního stylu Abstrakt
Kateřina Azeem, Jarmila Ševčíková, Hana Tomášková, Dagmar Horáková, Vlastimil Procházka, Arnošt Martínek, Olga Shonová, Vladimír Janout, Helena Kollárová
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Karcinom prostaty, aktuální dilema uroonkologie. Jak prospět ohroženým pacientům a neuškodit těm ostatním Abstrakt
Miroslav Hanuš, Michaela Matoušková, Ladislav Dušek
 
Vol 29, No 3 (2016): KLIN ONKOL 2016-3 Karcinom prsu s aktivní imunoeditací a aktivací imunitní kontrolní dráhy PD-L1/PD-1 Abstrakt
Rudolf Nenutil
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Karcinom prsu u monozygotních dvojčat Abstrakt
Andrea Hladíková, MUDr., Ph.D., Pavlína Plevová, MUDr., Ph.D., Eva Macháčková, RNDr., Ph.D.
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-Suppl3 Karcinom prsu – specifika gynekologické péče a poradenství Abstrakt
Vít Weinberger, Michal Zikán
 
Vol 27, No 5 (2014): KLIN ONKOL 2014-5 Karcinomová lymfangiopatie při pokročilém karcinomu prsu Abstrakt
Vuk Fait, CSc.
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Kasuistika č.1 PSNPO ČOS. Abstrakt
MUDr. Petra Holečková, prim.MUDr. Viktor Maňásek, Doc.MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., MUDr. Milana Šachlová, CSc., MUDr. Gabriela Pazdrová, Lenka Krčmová, MUDr. Petr Beneš
 
Vol 26, No 4 (2013): Klin Onkol 2013-4 Kasuistika č.2 Abstrakt
MUDr. Milana Šachlová, CSc., prim.MUDr. Viktor Maňásek, Doc.MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., MUDr. Petra Holečková, MUDr. Gabriela Pazdrová, MUDr. Petr Beneš, Lenka Krčmová
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONCOL-6 Katétrové infekcie krvného prúdu – vieme o nich všetko? Abstrakt   PDF
Andrea Antoňáková Nemčíková, Eva Bednárovská
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-2 Káva v chemoprevenci nádorů Abstrakt   PDF
Jana Neuwirthová, Břetislav Gál, Pavel Smilek, Pavla Urbánková
 
Vol 27, No 2 (2014): KLIN ONKOL 2014-2 Kazuistika a přehled literatury: lobulární karcinom prsu u muže. Abstrakt
Jiří Navrátil
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Kazuistika. Pacientka s metastatickým karcinoidem z pohárkových buněk. Abstrakt
Beatrix Bencsiková MUDr., Andrea Jurečková, Eva Lžičařová MUDr., Petr Karásek MUDr.
 
Vol 26, No 2 (2013): Klin Onkol 2013-2 Kazuistika: Výskyt grade IV neutropenie a febrilní neutropenie u pacientky s generalizovaným karcinomem prsu léčené paliativní chemoterapií cyklofosfamid/Myocet Abstrakt
MUDr. Ondřej Kubeček
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014-3 Klinická zkušenost s Teysunem v léčbě metastatického karcinomu žaludku, kazuistika Abstrakt
Jana Katolická, Simona Rotnáglová, Jiří Vaníček
 
Vol 26, No 5 (2013): KLIN ONKOL 2013-5 Klinické, histopatologické a zobrazovací charakteristiky non-hodgkinských lymfomů u pacientů s postižením mozku. Abstrakt
MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., MUDr. Radek Tupý, Doc.MUDr.Ludmila Boudová,Ph.D., MUDr.Jan Mraček, MUDr.Pavel Jindra, Ph.D., Doc.MUDr.Jiří Ferda, Ph.D., MUDr.Marcela Hrabětová
 
Vol 29, No 6 (2016): KLIN ONKOL 2016-6 Klinický a funkční význam vybraných polymorfismů CASP8 a CASP9 u karcinomu prsu Abstrakt   PDF
Veronika Brynychová, Radka Václavíková, Kateřina Kubáčková, Marcela Mrhalová, Roman Kodet, Karel Rauš, David Vrána, Jiří Gatěk, Marie Bendová, Pavel Souček
 
Vol 27, No 1 (2014): KLIN ONKOL 2014-1 Knowledge Transfer at the RECAMO Summer School of 2013 Abstrakt
Lenka Zdražilová Dubská
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONCOL-6 KOGNITÍVNE DEFICITY ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV S HEMATOLOGICKÝMI MALIGNITAMI Abstrakt   PDF
Marína Mikulajová, Veronika Boleková, Katarína Surová
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Kombinovaná léčba recidivujícího maligní schwannomu (MPNST). Kazuistika Abstrakt
Ondřej Kalita, Karel Cwiertka, David Vrana, Miroslav Vaverka, Lucie Tučková, Magdalena Megová
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 3 Kombinované režimy v imunoterapii Abstrakt   PDF
Bohuslav Melichar, Martina Spisarová
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Komunikácia ako súčasť suportívnej terapie v onkológii Abstrakt
Viera Bencová, PhDr., PhD.
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Koncepce populačního screeningu v České republice, metodika a první výsledky adresného zvaní občanů do preventivních onkologických programů Abstrakt
Ladislav Dušek, Ondřej Májek, Milan Blaha, Jan Daneš, Miroslav Zavoral, Bohumil Seifert, Vladimír Dvořák, Miroslava Skovajsová, Štěpán Suchánek, Tomáš Jung, Martina Brzková, Petr Klika, Daniel Klimeš, Jana Koptíková, Jakub Gregor
 
Vol 30, No 4 (2017): KLIN ONKOL 2017-4 Konfokální laserová mikroskopie při diagnostice onkologických onemocnění gastrointestinálního traktu Abstrakt   PDF
Petr Moravčík, Jan Hlavsa, Lumír Kunovský, Zdeněk Kala, Igor Penka, Milan Dastych
 
Vol 28, No 3 (2015): KLIN ONKOL 2015-3 Kongenitální naevus – někdy neprávem opomíjené riziko Abstrakt   Bez názvu
Vuk Fait, CSc.
 
Vol 31, No 1 (2018): KLIN ONCOl 2018-1 Kontroverze protonové terapie u nádorů centrálního nervového systému Abstrakt   PDF
Jiří Petera
 
151 - 175 z 471 položek << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>