Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-6 Imunoterapie v prevenci a léčbě karcinomu prsu Abstrakt
Marek Svoboda, Ph.D., Jiří Navrátil, Ondřej Slabý
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 3 Imunoterapie zhoubného nádoru ledviny Abstrakt   PDF
Alexandr Poprach, Radek Lakomý, Tomáš Büchler
 
Vol 28, No 4 (2015): KLIN ONKOL 2015-4 Incidencia a prognostický význam známych genetických aberácií u pacientov s diagnózou AML: dvojročná štúdia. Abstrakt
Judita Vaskova, Katarina Dubayova, Gladys Cakanova, Iveta Luckova, Ingrid Bochova, Gabriela Novotna, Jan Sabo, Stano Palasthy, Elena Tothova, Natalia Stecova, Anton Karabinos
 
Vol 32, No 4 (2019): KLIN ONKOL 2019-4 Incidencia a rizikové faktory vzniku vzdialených metastáz u pacientov s karcinómom hlavy a krku Abstrakt   PDF
Barbora Uhliarova, Martin Švec
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-4 Indikace radioterapie u pacientů s hematologickými malignitami v průběhu pěti let provozu modernizovaného centra Onkologické a radioterapeutické kliniky v Plzni. Abstrakt
Samuel Vokurka, Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA, Tomáš Svoboda, Radovan Vojtíšek, Marie Votavová, Karel Havránek, Jiří Salvét, Blanka Šindelářová, Jan Mařan, Emília Sukovská, Krasimir Vasilev, Miroslava Schützová, Věra Vozobulová, Pavel Jindra, Josef Sýkora
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Indikátory kvality screeningových programů Abstrakt
Ondřej Májek, Ondřej Ngo, Jan Daneš, Miroslav Zavoral, Vladimír Dvořák, Daniel Klimeš, ladislav Dušek
 
Vol 31, No 6 (2018): KLIN ONKOL 2018-6 Infiltrace karcinomů prostaty CD204+ a CD3+ buňkami koreluje s expresí ERG a fúzí genu TMPRSS2-ERG Abstrakt   PDF (English)
Alena Burdová, Zdeněk Kolář
 
Vol 31, No 6 (2018): KLIN ONKOL 2018-6 Influence of gastrointestinal flora in the treatment of cancer with immune checkpoint inhibitors Abstrakt   PDF (English)
Luis Mendoza
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 INHIBICE SIGNALIZACE B-BUNĚČNÝM RECEPTOREM: PRVNÍ CÍLENÁ LÉČBA U CHRONICKÉ LYMFOCYTÁRNÍ LEUKÉMIE A DALŠÍCH B-BUNĚČNÝCH LYMFOMŮ Abstrakt
Marek Mráz, Michael Doubek, Jiří Mayer
 
Vol 26, No 1 (2013): Klin Onkol 2013-1 Inhibitory proteazomu v léčbě mnohočetného myelomu Abstrakt
Mgr. Lenka Kubiczková, Jana Matějíková, Bc. Lenka Sedlaříková, MUDr. Fedor Kryukov, Mgr. Sabina Ševčíková, Ph.D., Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
 
Vol 32, No 5 (2019): KLIN ONKOL 2019-Suppl 3 Interakce onkogenních virových proteinů s proteiny rodiny p53 Abstrakt   PDF
Veronika Brychtová, Václav Hrabal, Bořivoj Vojtěšek
 
Vol 27, No 1 (2014): KLIN ONKOL 2014-1 Interakcia medzi p53 a MDM2 v nádorových bunkách karcinómu pľúc. Abstrakt
Silvia Rybárová, Ingrid Hodorová, Janka Vecanová, Jozef Muri, Jozef Mihalik
 
Vol 29, No 6 (2016): KLIN ONKOL 2016-6 Intervenční cvičební program pro onkologické pacientky - karcinom prsu Abstrakt   PDF
Alena Pokorná, Radka Střeštíková
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014-3 Invertovaný papilóm a jeho zriedkavé formy Abstrakt
Gabriela Bugová, Miloš Jeseňák, Peter Wallenfels, Božena Ondrušová, Andrej Hajtman
 
Vol 30, No 3 (2017): KLIN ONKOL 2017-3 Izolovaná perfuze horní končetiny s TNF- α : dvojitá kanylace žilního systému. Abstrakt
Miroslav Špaček, Petr Mitáš, Michal Vočka, Lukáš Lacina, Gabriela Hodková, Rudolf Špunda, Ondřej Kodet, Ivana Krajsová, Luboš Petruželka, Jiří Trnka, Jozef Kubinyi, Zdeněk Matějovský, Lukáš Lambert, Jaroslav Lindner
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Jaroslav Bakeš (1871-1930) : lékař, na něhož se zapomnělo / Gustav Novotný Abstrakt   Bez názvu
Vuk Fait, CSc.
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Je možné pozorovat etnickou diferenci v základních krevních testech? Údaje z programu onkologické prevence v MOÚ. Abstrakt
Michal Řiháček, Dalibor Valík, Rostislav Vyzula, Lenka Zdražilová-Dubská
 
Vol 26, No 6 (2013): KLIN ONKOL 2013-6 Je předoperační scintigrafie skeletu v časném stadiu karcinomu prsu T1N0 indikovaná a smysluplná ? Abstrakt
Jan Žaloudík, Mirka Skovajsová, Klára Česlarová, Lucie Bieberová, Lucie Hussarová, Martina Zimovjanová, Luboš Petruželka
 
Vol 26, No 4 (2013): Klin Onkol 2013-4 Je ten istý tyrozín-kinázový inhibítor efektívny aj po vzniku mozgových metastáz? Kazuistika. Abstrakt
Jana Obertova MUDr., Michal Mego, Doc. MUDr. PhD., Patrik Palacka, MUDr. PhD., Ján Rajec, MUDr. PhD., Michal Chovanec MUDr., Jozef Mardiak, Doc. MUDr. CSc, mim. Prof.
 
Vol 29, No 3 (2016): KLIN ONKOL 2016-3 Karcinoid z pohárkových buněk apendixu metastazovaný do orbity – klinická kazuistika a přehled literatury. Abstrakt
Vít Matějka
 
Vol 26, No 4 (2013): Klin Onkol 2013-4 Karcinom pankreatu a faktory životního stylu Abstrakt
Kateřina Azeem, Jarmila Ševčíková, Hana Tomášková, Dagmar Horáková, Vlastimil Procházka, Arnošt Martínek, Olga Shonová, Vladimír Janout, Helena Kollárová
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Karcinom prostaty, aktuální dilema uroonkologie. Jak prospět ohroženým pacientům a neuškodit těm ostatním Abstrakt
Miroslav Hanuš, Michaela Matoušková, Ladislav Dušek
 
Vol 29, No 3 (2016): KLIN ONKOL 2016-3 Karcinom prsu s aktivní imunoeditací a aktivací imunitní kontrolní dráhy PD-L1/PD-1 Abstrakt
Rudolf Nenutil
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Karcinom prsu u monozygotních dvojčat Abstrakt
Andrea Hladíková, MUDr., Ph.D., Pavlína Plevová, MUDr., Ph.D., Eva Macháčková, RNDr., Ph.D.
 
Vol 32, No 4 (2019): KLIN ONKOL 2019-Suppl 2 Karcinom prsu u nosiček mutací v genu BRCA1/2 – léčíme ho jinak? Zaměřeno na systémovou terapii u mutací v genu BRCA1/2 Abstrakt   PDF
Markéta Palácová
 
176 - 200 z 583 položek << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>