Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014-3 Makroglosie jako příznak onemocnění kostní dřeně Abstrakt
Michal Eid, Petr Szturz, Zdeňka Čermáková, Zdeněk Adam, Jiří Mayer
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Malé molekuly v léčbě chronické lymfocytární leukemie v roce 2015 a v blízké budoucnosti Abstrakt
Martin Špaček
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Malígne nádory štítnej žľazy Abstrakt
Barbora Uhliarova, Gabriela Bugova, Andrej Hajtman
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Maligní lymfomy - minulost, současnost a budoucnost Abstrakt
Marek Trněný, Pavel Klener, Robert Pytlík
 
Vol 26, No 1 (2013): Klin Onkol 2013-1 Maligní melanom léčený intenzivní chemoterapií, podobnost histologického obrazu maligního melanomu a nádorů měkkých tkání, kazuistika pacientky Abstrakt
MUDr. Ondřej Bílek, MUDr. Štěpán Tuček PhD., MUDr. Karel Veselý PhD., MUDr. Pavel Fabian PhD., Mgr. Blanka Robešová, MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, MUDr. Radek Lakomý PhD., MUDr. Marek Svoboda PhD., MUDr. Andrea Jurečková, MUDr. Jana Halámková, MUDr. Jana Králová, MUDr. Lucia Šikulíncová, MUDr. Ján Podhorec, MUDr. Jiří Tomášek, MUDr. Igor Kiss PhD., prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
 
Vol 30, No 3 (2017): KLIN ONKOL 2017-3 Maligní melanom – od klasické histologie k molekulárně genetické typizaci onemocnění Abstrakt
Aleš Ryška, Ondřej Horký, Jitka Berkovcová, Ivana Tichá, Markéta Kalinová, Milada Matějíčková, Arpád Bóday, Jiří Drábek, Petr Martínek, Jarmila Šimová, Kateřina Sieglová, Hana Vošmiková
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Malígny mezotelióm tunica vaginalis testis. Klinicko-patologická analýza dvoch prípadov s prehľadom literatúry Abstrakt
Ján Šimo, Martina Ondrušová, Karol Kajo, Bela Mrinakova, Dalibor Ondruš
 
Vol 29, No 2 (2016): KLIN ONKOL 2016-2 Máme se bát predátorských časopisů? Abstrakt
Tomáš Büchler
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Management chronické a akutní bolesti u pacientů s nádorovými chorobami Abstrakt
Marek Sochor, Ondřej Sláma
 
Vol 28, No 1 (2015): KLIN ONKOL 2015-1 MANAŽMENT PACIENTOV S KASTRAČNE REZISTENTNÝM METASTATICKÝM KARCINÓMOM PROSTATY Abstrakt
Dalibor Ondruš, Martina Ondrušová
 
Vol 29, No 3 (2016): KLIN ONKOL 2016-3 Mapování psychologického distresu po 4,5 letech u pacientek s diagnózou karcinomu prsu v porovnání se zdravou populací Abstrakt
Tomáš Svěrák, Skřivanová Kateřina, Ľubomíra Anderková, Marcela Bendová, Dagmar Brančíková, Nela Elfmarková, Hana Peterková, Jiří Jarkovský, Klára Benešová, Luboš Minář, Ladislav Dušek, Jan Nedvěd, Markéta Protivánková
 
Vol 27, No 2 (2014): KLIN ONKOL 2014-2 Massive cutaneous metastasis of a renal cell cancer Abstrakt
Rodrigo Rovere
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Mechanismy lékové rezistence a nádorové kmenové buňky Abstrakt
Jitka Holčaková, Marta Nekulová, Paulina Orzol, Bořivoj Vojtěšek
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Melanom plosky nohy Detaily
Vuk Fait, CSc., Ondřej Zapletal
 
Vol 30, No 4 (2017): KLIN ONKOL 2017-4 Metastatické postižení hypofýzy - dvě kazuistiky a přehled literatury Abstrakt   PDF
Vlastimil Novák, Lumír Hrabálek, Martin Hampl, Jiří Hoza, Zdeněk Fryšák, Miroslav Vaverka
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-5 Metody hodnocení kvality života u žen s karcinomem prsu: Přehled a základní charakteristika Abstrakt
Eva Holoubková, Kateřina Skřivanová, Jan Nedvěd, Jiří Jarkovský
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Metody pro studium protein-proteinových a protein-ligandových interakcí Abstrakt
Michal Ďurech, Filip Trčka, Bořivoj Vojtěšek, Petr Müller
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Metody studia buněčné migrace a invazivity nádorových buněk Abstrakt
Petra Kovaříková, Eva Michalová, Lucia Knopfová, Pavel Bouchal
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Mikroprostředí nádoru: možnosti výzkumu v podmínkách „in vitro“ Abstrakt
Petr Chlapek, Silvia Chovanová, Viera Sláviková, Renata Veselská
 
Vol 28, No 4 (2015): KLIN ONKOL 2015-4 Moderní nanomedicína v léčbě karcinomů plic Abstrakt
René Kizek, Tomáš Eckschlager, Zbyněk Heger, Marie Stiborová, Vojtěch Adam, Ondřej Zítka
 
Vol 26, No 4 (2013): Klin Onkol 2013-4 Moderní zobrazovací techniky pro antracyklinová cytostatika – literární přehled Abstrakt
Iva Blažková, Markéta Ryvolová, Soňa Křížková, Eva Jílková, Pavel Kopel, Tomáš Eckschlager, Marie Stiborová, Vojtěch Adam, René Kizek
 
Vol 26, No 1 (2013): Klin Onkol 2013-1 Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem – zkušenosti laboratorního pracoviště Abstrakt
Mgr.Blanka Robešová, CSc., Mgr. Monika Bajerová, Mgr. Alžběta Vašíková, Ph.D, MUDr. Lenka Ostřížková, MUDr. Jitka Hausnerová, MUDr. Jitka Kyclová, prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D, prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., Ing. Dana Dvořáková, CSc.
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014-3 Molekulárně cytogenetická studie chromosomových aberací v buňkách nízkostupňových gliomů a její přínos pro klasifikaci nádorů Abstrakt
Halka Lhotská, Zuzana Zemanová, Filip Kramář, Libuše Lizcová, Karla Svobodová, Šárka Ransdorfová, Dagmar Bystřická, Zdeněk Krejčík, Petr Hrabal, Alena Dohnalova, Miroslav Kaiser, Kyra Michalová
 
Vol 30, No 3 (2017): KLIN ONKOL 2017-3 Molekulární aspekty nádorů štítné žlázy se zaměřením na mikroRNA a jejich klinické souvislosti Abstrakt
Marie Ludvíková, Ivana Kholová, David Kalfeřt
 
Vol 29, No 6 (2016): KLIN ONKOL 2016-6 Molekulární genetika kolorektálního karcinomu Abstrakt   PDF
Jan Král
 
176 - 200 z 395 položek << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>