Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 31, No 6 (2018): KLIN ONKOL 2018-6 Infiltrace karcinomů prostaty CD204+ a CD3+ buňkami koreluje s expresí ERG a fúzí genu TMPRSS2-ERG Abstrakt   PDF (English)
Alena Burdová, Zdeněk Kolář
 
Vol 31, No 6 (2018): KLIN ONKOL 2018-6 Influence of gastrointestinal flora in the treatment of cancer with immune checkpoint inhibitors Abstrakt   PDF (English)
Luis Mendoza
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 INHIBICE SIGNALIZACE B-BUNĚČNÝM RECEPTOREM: PRVNÍ CÍLENÁ LÉČBA U CHRONICKÉ LYMFOCYTÁRNÍ LEUKÉMIE A DALŠÍCH B-BUNĚČNÝCH LYMFOMŮ Abstrakt
Marek Mráz, Michael Doubek, Jiří Mayer
 
Vol 26, No 1 (2013): Klin Onkol 2013-1 Inhibitory proteazomu v léčbě mnohočetného myelomu Abstrakt
Mgr. Lenka Kubiczková, Jana Matějíková, Bc. Lenka Sedlaříková, MUDr. Fedor Kryukov, Mgr. Sabina Ševčíková, Ph.D., Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
 
Vol 32, No 5 (2019): KLIN ONKOL 2019-Suppl 3 Interakce onkogenních virových proteinů s proteiny rodiny p53 Abstrakt   PDF
Veronika Brychtová, Václav Hrabal, Bořivoj Vojtěšek
 
Vol 27, No 1 (2014): KLIN ONKOL 2014-1 Interakcia medzi p53 a MDM2 v nádorových bunkách karcinómu pľúc. Abstrakt
Silvia Rybárová, Ingrid Hodorová, Janka Vecanová, Jozef Muri, Jozef Mihalik
 
Vol 29, No 6 (2016): KLIN ONKOL 2016-6 Intervenční cvičební program pro onkologické pacientky - karcinom prsu Abstrakt   PDF
Alena Pokorná, Radka Střeštíková
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014-3 Invertovaný papilóm a jeho zriedkavé formy Abstrakt
Gabriela Bugová, Miloš Jeseňák, Peter Wallenfels, Božena Ondrušová, Andrej Hajtman
 
Vol 30, No 3 (2017): KLIN ONKOL 2017-3 Izolovaná perfuze horní končetiny s TNF- α : dvojitá kanylace žilního systému. Abstrakt
Miroslav Špaček, Petr Mitáš, Michal Vočka, Lukáš Lacina, Gabriela Hodková, Rudolf Špunda, Ondřej Kodet, Ivana Krajsová, Luboš Petruželka, Jiří Trnka, Jozef Kubinyi, Zdeněk Matějovský, Lukáš Lambert, Jaroslav Lindner
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Jaroslav Bakeš (1871-1930) : lékař, na něhož se zapomnělo / Gustav Novotný Abstrakt   Bez názvu
Vuk Fait, CSc.
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Je možné pozorovat etnickou diferenci v základních krevních testech? Údaje z programu onkologické prevence v MOÚ. Abstrakt
Michal Řiháček, Dalibor Valík, Rostislav Vyzula, Lenka Zdražilová-Dubská
 
Vol 26, No 6 (2013): KLIN ONKOL 2013-6 Je předoperační scintigrafie skeletu v časném stadiu karcinomu prsu T1N0 indikovaná a smysluplná ? Abstrakt
Jan Žaloudík, Mirka Skovajsová, Klára Česlarová, Lucie Bieberová, Lucie Hussarová, Martina Zimovjanová, Luboš Petruželka
 
Vol 26, No 4 (2013): Klin Onkol 2013-4 Je ten istý tyrozín-kinázový inhibítor efektívny aj po vzniku mozgových metastáz? Kazuistika. Abstrakt
Jana Obertova MUDr., Michal Mego, Doc. MUDr. PhD., Patrik Palacka, MUDr. PhD., Ján Rajec, MUDr. PhD., Michal Chovanec MUDr., Jozef Mardiak, Doc. MUDr. CSc, mim. Prof.
 
Vol 29, No 3 (2016): KLIN ONKOL 2016-3 Karcinoid z pohárkových buněk apendixu metastazovaný do orbity – klinická kazuistika a přehled literatury. Abstrakt
Vít Matějka
 
Vol 26, No 4 (2013): Klin Onkol 2013-4 Karcinom pankreatu a faktory životního stylu Abstrakt
Kateřina Azeem, Jarmila Ševčíková, Hana Tomášková, Dagmar Horáková, Vlastimil Procházka, Arnošt Martínek, Olga Shonová, Vladimír Janout, Helena Kollárová
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Karcinom prostaty, aktuální dilema uroonkologie. Jak prospět ohroženým pacientům a neuškodit těm ostatním Abstrakt
Miroslav Hanuš, Michaela Matoušková, Ladislav Dušek
 
Vol 29, No 3 (2016): KLIN ONKOL 2016-3 Karcinom prsu s aktivní imunoeditací a aktivací imunitní kontrolní dráhy PD-L1/PD-1 Abstrakt
Rudolf Nenutil
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Karcinom prsu u monozygotních dvojčat Abstrakt
Andrea Hladíková, MUDr., Ph.D., Pavlína Plevová, MUDr., Ph.D., Eva Macháčková, RNDr., Ph.D.
 
Vol 32, No 4 (2019): KLIN ONKOL 2019-Suppl 2 Karcinom prsu u nosiček mutací v genu BRCA1/2 – léčíme ho jinak? Zaměřeno na systémovou terapii u mutací v genu BRCA1/2 Abstrakt   PDF
Markéta Palácová
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-Suppl3 Karcinom prsu – specifika gynekologické péče a poradenství Abstrakt
Vít Weinberger, Michal Zikán
 
Vol 27, No 5 (2014): KLIN ONKOL 2014-5 Karcinomová lymfangiopatie při pokročilém karcinomu prsu Abstrakt
Vuk Fait, CSc.
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Kasuistika č.1 PSNPO ČOS. Abstrakt
MUDr. Petra Holečková, prim.MUDr. Viktor Maňásek, Doc.MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., MUDr. Milana Šachlová, CSc., MUDr. Gabriela Pazdrová, Lenka Krčmová, MUDr. Petr Beneš
 
Vol 26, No 4 (2013): Klin Onkol 2013-4 Kasuistika č.2 Abstrakt
MUDr. Milana Šachlová, CSc., prim.MUDr. Viktor Maňásek, Doc.MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., MUDr. Petra Holečková, MUDr. Gabriela Pazdrová, MUDr. Petr Beneš, Lenka Krčmová
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONCOL-6 Katétrové infekcie krvného prúdu – vieme o nich všetko? Abstrakt   PDF
Andrea Antoňáková Nemčíková, Eva Bednárovská
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-2 Káva v chemoprevenci nádorů Abstrakt   PDF
Jana Neuwirthová, Břetislav Gál, Pavel Smilek, Pavla Urbánková
 
176 - 200 z 570 položek << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>