Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Laktátdehydrogenáza: starý nádorový marker ve světle současných poznatků a v preanalytických souvislostech. Abstrakt
Kristína Greplová, Iveta Selingerova, Dalibor Valík, Kateřina Pilátová, Martina Češková, Lenka Zdražilová-Dubská
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-6 Léčba a prognóza pacientů s relabovaným nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem nevhodných k transplantaci kmenových buněk Abstrakt
Heidi Mociková, Alice Sýkorová, Pavla Štěpánková, Jana Marková, Jozef Michalka, Zdeněk Král, Lucie Burešová, David Belada
 
Vol 27, No 2 (2014): KLIN ONKOL 2014-2 Léčba anakinrou u Schnitzler-syndromu: výsledky první retrospektivní multicentrické studie 6 pacientů z České republiky Abstrakt
Petr Szturz, Anna Šedivá, Martin Žůrek, Zdeněk Adam, Jiří Štork, Zdeňka Čermáková, Petra Steyerová, Alena Vokáčová, Jan Hrbek, Michal Sýkora, Ivan Špička, Zdeněk Mechl, Jiří Mayer
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Léčba chronické lymfocytární leukémie s aberací TP53 Abstrakt
Daniel Lysák, Jiří Schwarz
 
Vol 26, No 5 (2013): KLIN ONKOL 2013-5 LÉČBA INFEKCÍ U PACIENTŮ V PALIATIVNÍ SYMPTOMATICKÉ A TERMINÁLNÍ FÁZI ONKOLOGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ Abstrakt
Marek Sochor
 
Vol 29, No 4 (2016): KLIN ONKOL 2016-Suppl3 Léčba inhibitory aromatázy u postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsu a možnosti ovlivnění nežádoucích účinků Abstrakt
Marta Krásenská
 
Vol 31, No 2 (2018): Klin ONKOL 2018-2 Léčba metastatického karcinomu ledviny Abstrakt   PDF
MUDr. Igor Richter, Ph.D., Josef Dvořák
 
Vol 26, No 5 (2013): KLIN ONKOL 2013-5 Léčba polyneuropatické bolesti u nemocného s generalizovaným, kastračně rezistentním karcinomem prostaty- klinická kazuistika Abstrakt
Luboš Holubec, Petra Mrázková, Vít Martin Matějka, Ondřej Fiala, Jindřich Fínek
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů Abstrakt
Ondřej Sláma
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Léčba relabovaného a refrakterního Hodgkinova lymfomu. Doporučení české studijní skupiny Hodgkinův lymfom Abstrakt
Heidi Mociková, Jana Marková, Ľubica Gahérová, Zdeněk Král, Alice Sýkorová, David Belada, Vít Procházka, Lenka Martínková, Tomáš Papajík, Tomáš Kozák
 
Vol 26, No 3 (2013): Klin Onkol 2013-3 Léčba závislosti na tabáku Abstrakt
Marianna Šebestová, Barbora Jakubíčková, Jana Skřičková
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Léčebné možnosti pro „slow-go“ nemocné s chronickou lymfocytární leukémií. Abstrakt
Lukáš Smolej
 
Vol 31, No 2 (2018): Klin ONKOL 2018-2 Lidský papilomavirus - role v karcinogenezi cervixu a možnosti jeho detekce Abstrakt   PDF
Martin Bartošík, Roman Hrstka, Ludmila Jiráková
 
Vol 29, No 3 (2016): KLIN ONKOL 2016-3 Ložisková amyloidóza v dutině nosní Abstrakt
Renata Koukalová, Petr Szturz, MD, PhD, Iva Svobodová, Jakub Stulík, Zdeněk Řehák
 
Vol 30, No 1 (2017): KLIN ONKOL 2017-1 Lymfedém po operacích na spádových lymfatických uzlinách pro karcinom prsu – přehledový článek Abstrakt   PDF
Pavlína Vrtělová, Oldřich Coufal, Vuk Fait, Lucie Gabrielová, Ondřej Zapletal
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Lymfom z plášťových buněk – současný stav poznání a možnosti léčby Abstrakt
Pavel Klener, Marek Trněný
 
Vol 27, No 1 (2014): KLIN ONKOL 2014-1 Lymfomy se dvěma zásahy: přehled literatury a kazuistika Abstrakt
Jana Šmardová, Mojmír Moulis, Květoslava Lišková, Jana Koptíková, Renata Hrabalkova, Jarmila Klusáková
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014-3 Makroglosie jako příznak onemocnění kostní dřeně Abstrakt
Michal Eid, Petr Szturz, Zdeňka Čermáková, Zdeněk Adam, Jiří Mayer
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Malé molekuly v léčbě chronické lymfocytární leukemie v roce 2015 a v blízké budoucnosti Abstrakt
Martin Špaček
 
Vol 31, No 4 (2018): Klin ONKOL 2018-4 Malígne melanómy kože vyrastajúce na nohe Abstrakt   PDF
Vladimír Bartoš, Milada Kullová
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Malígne nádory štítnej žľazy Abstrakt
Barbora Uhliarova, Gabriela Bugova, Andrej Hajtman
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Maligní lymfomy - minulost, současnost a budoucnost Abstrakt
Marek Trněný, Pavel Klener, Robert Pytlík
 
Vol 26, No 1 (2013): Klin Onkol 2013-1 Maligní melanom léčený intenzivní chemoterapií, podobnost histologického obrazu maligního melanomu a nádorů měkkých tkání, kazuistika pacientky Abstrakt
MUDr. Ondřej Bílek, MUDr. Štěpán Tuček PhD., MUDr. Karel Veselý PhD., MUDr. Pavel Fabian PhD., Mgr. Blanka Robešová, MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, MUDr. Radek Lakomý PhD., MUDr. Marek Svoboda PhD., MUDr. Andrea Jurečková, MUDr. Jana Halámková, MUDr. Jana Králová, MUDr. Lucia Šikulíncová, MUDr. Ján Podhorec, MUDr. Jiří Tomášek, MUDr. Igor Kiss PhD., prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
 
Vol 30, No 3 (2017): KLIN ONKOL 2017-3 Maligní melanom – od klasické histologie k molekulárně genetické typizaci onemocnění Abstrakt
Aleš Ryška, Ondřej Horký, Jitka Berkovcová, Ivana Tichá, Markéta Kalinová, Milada Matějíčková, Arpád Bóday, Jiří Drábek, Petr Martínek, Jarmila Šimová, Kateřina Sieglová, Hana Vošmiková
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Malígny mezotelióm tunica vaginalis testis. Klinicko-patologická analýza dvoch prípadov s prehľadom literatúry Abstrakt
Ján Šimo, Martina Ondrušová, Karol Kajo, Bela Mrinakova, Dalibor Ondruš
 
176 - 200 z 446 položek << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>