Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 29, No 6 (2016): KLIN ONKOL 2016-6 Molekulární markery u cytogeneticky normální akutní myeloidní leukémie Abstrakt   PDF
Veronika Janečková, Lukáš Semerád, Ivana Ježíšková, Dana Dvořáková, Martin Čulen, Zuzana Šustková, Jiří Mayer, Zdeněk Ráčil
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONCOL-6 Molekulární patogeneze testikulárních germinálních nádorů Abstrakt   PDF
Violeta Bakardjieva-Mihaylova, Karolina Škvárová Kramarzová, Karolina Škvárová Kramarzová, Martina Slámová, Martina Slámová, Tomáš Büchler, Tomáš Büchler, Ludmila Boublíková, Ludmila Boublíková
 
Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK Molekulární patologie kolorektálního karcinomu, mikrosatelitová nestabilita – způsob detekce, vztah k patofyziologii a prognóze Abstrakt
Veronika Brychtová, Roman Šefr, Roman Hrstka, Petra Vídeňská, Beatrix Bencsiková, Barbora Hanáková, Lenka Zdražilová Dubská, Rudolf Nenutil, Eva Budinská
 
Vol 25, No 1 (2012): Archiv 2012 Molekulární podstata Waldenströmovy makroglobulinémie Molecular basis of Waldenström macroglobulinemia Abstrakt
Mgr. Sabina Ševčíková, Ph.D., Bc. Luboš Novák, Mgr. Lenka Kubiczková, MUDr. Elena Dementyeva, Mgr. Lucie Říhová, PhD, Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Molekulární prognostické markery CLL a jejich klinický význam Abstrakt
Veronika Navrkalová, Barbara Kantorová, Marie Jarošová, Šárka Pospíšilová
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL3 Monoklonální protilátky v léčbě chronické lymfocytární leukemie v roce 2015 Abstrakt
Petra Obrtlíková, Renata Urbanová
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-6 Možná úskalí léčby ipilimumabem u maligního melanomu – kazuistika Abstrakt
Jindřich Kopecký, Ondřej Kubeček, Filip Gabalec, Petr Hoffmann, Ioannis Svilias
 
Vol 30, No 1 (2017): KLIN ONKOL 2017-1 Možnosti chemoterapie v léčbě karcinomu prostaty Abstrakt   PDF
MUDr. Igor Richter, Ph.D., Josef Dvořák, Jiří Bartoš
 
Vol 28, No 4 (2015): KLIN ONKOL 2015-4 Možnosti inhibice receptoru pro epidermální růstový faktor u karcinomu anu Abstrakt
MUDr. Igor Richter, Ph.D., Josef Dvořák, Jiří Bartoš
 
Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONCOL-6 Možnosti snížení radikality operací v axile a značení axilárních lymfatických uzlin v rámci terapie karcinomu prsu Abstrakt   PDF
Lukáš Dostálek
 
Vol 28, No 1 (2015): KLIN ONKOL 2015-1 Možnosti stanovenia sérovej koncentrácie osteokalcínu u pacientov s karcinómom pľúc pri podozrení na kostné metastázy Abstrakt
Jaroslav Weissensteiner, Eva Babušíková
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Možnosti studia transendoteliální migrace in vitro. Abstrakt
Lucia Knopfová, Pavel Bouchal, Jan Šmarda
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 MOŽNÝ KLINICKÝ PŘÍNOS TERAPEUTICKÉHO MONITOROVÁNÍ HLADIN IMATINIBU V ONKOLOGII Abstrakt
Miroslav Turjap, Jan Juřica, Regina Demlová
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-6 Multiple metachronous malignant fibrous histiocytomas of the upper limbs: a case report Abstrakt
Danijela Scepanovic, Andrea Masaryková, Margita Pobijáková, Alexandra Hanicová, Marta Fekete
 
Vol 30, No 5 (2017): KLIN ONKOL 2017-5 Mutace isocitrátdehydrogenasy jsou lepší prognostický marker než methylace promotoru O-6-metylguanin-DNA-methyltransferasy u glioblastomů: retrospektivní molekulárně genetická studie gliomů z jednoho centra. Abstrakt   PDF (English)
Magdalena Houdova Megova, Jiri Drabek, Zachary Dwight, Radek Trojanec, Vladimira Koudelakova, Jana Vrbkova, Ondrej Kalita, Sona Mlcochova, Miroslava Rabčanova, Marian Hajduch
 
Vol 27, No 1 (2014): KLIN ONKOL 2014-1 Na MR založené 3D plánování brachyradioterapie karcinomů děložního čípku – naše zkušenosti s použitím uterovaginálního aplikátoru Vienna Ring MR-CT Abstrakt
MUDr. Radovan Vojtíšek, ing. František Mouryc, Bc. Daniela Čechová, Radka Ciprová, Prof. MUDr. Jří Ferda, PhD., Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA
 
Vol 28, No 3 (2015): KLIN ONKOL 2015-3 NÁDOROVÁ HYPOXIA - MOLEKULÁNE MECHANIZMY A KLINICKÝ VÝZNAM Abstrakt
Martina Takáčová, Silvia Pastoreková
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014-3 Nádorová onemocnění ve starším věku Abstrakt
Jiří Petera, Ladislav Dušek
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Národní portály jako oficiální komunikační platforma screeningových programů Abstrakt
Jakub Gregor, Ladisla Dušek, Ondřej Májek, Lenka Šnajdrová
 
Vol 26, No 5 (2013): KLIN ONKOL 2013-5 Nefroblastom - 30 let léčby ve Fakultní nemocnici v Motole Abstrakt
Josef Mališ, Karel Švojgr, Karel Pýcha, Vladimíra Jeřábková, Soňa Cyprová, Markéta Churáčková, Vratislav Šmelhaus, Jiří Radvanský, Marie Zítková, Roman Kodet, Daniela Kodetová, Běla Malinová, Josef Koutecký, Jiří Šnajdauf, Jan Starý
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014-3 Neoadjuvantní chemoradioterapie karcinomu rekta v kombinaci s inhibitory receptoru pro růstový epidermální faktor Abstrakt
Igor Richter, Josef Dvořák, Jiří Bartoš
 
Vol 28, No 6 (2015): KLIN ONKOL 2015-SUPPL4 Nežádoucí účinky moderní imunoterapie a jejich řešení v klinické praxi Abstrakt
Radek Lakomý, Alexandr Poprach
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-6 Nežádoucí účinky novodobé léčby maligního melanomu a jejich léčba/management. Abstrakt
Jindřich Kopecký, Ondřej Kubeček, Petronela Trojanova, Eugen Kubala, Otakar Kopecky
 
Vol 27, No 6 (2014): KLIN ONKOL 2014-SUPPL 2 Nová evropská konferenční a informační platforma usilující o zlepšení péče o pacienty s kolorektálním karcinomem – www.crcprevention.eu Abstrakt
Ladislav Dušek, Pvel Poc, Ondřej Májek, Štěpán Suchánek, Bohumil Seifert, Jakub Gregor, Miroslav Zavoral
 
Vol 30, No 3 (2017): KLIN ONKOL 2017-3 Nové léky v terapii akutní myeloidní leukémie u starších pacientů Abstrakt
Zuzana Šustková, Martin Čulen, Lukáš Semerád, Ivana Ježíšková, Dana Dvořáková, Zdeněk Ráčil, Jiří Mayer
 
201 - 225 z 395 položek << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>