Klinicka onkologie

Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 29, No 2 (2016): KLIN ONKOL 2016-2 Máme se bát predátorských časopisů? Abstrakt
Tomáš Büchler
 
Vol 28, No 2 (2015): KLIN ONKOL 2015-2 Management chronické a akutní bolesti u pacientů s nádorovými chorobami Abstrakt
Marek Sochor, Ondřej Sláma
 
Vol 28, No 1 (2015): KLIN ONKOL 2015-1 MANAŽMENT PACIENTOV S KASTRAČNE REZISTENTNÝM METASTATICKÝM KARCINÓMOM PROSTATY Abstrakt
Dalibor Ondruš, Martina Ondrušová
 
Vol 31, No 2 (2018): Klin ONKOL 2018-2 MAPK/ERK signal pathway alterations in patients with Langerhans Cell Histiocytosis Abstrakt   PDF (English)
Olga Novosad, Tanya Skrypets, Yan Pastushenko, Iryna Titorenko, Arina Martynchyk, Oksana Skachkova, Mariia Inomistova, Alex Gorbach, Nataliia Khranovska, Irina Kryachok
 
Vol 29, No 3 (2016): KLIN ONKOL 2016-3 Mapování psychologického distresu po 4,5 letech u pacientek s diagnózou karcinomu prsu v porovnání se zdravou populací Abstrakt
Tomáš Svěrák, Skřivanová Kateřina, Ľubomíra Anderková, Marcela Bendová, Dagmar Brančíková, Nela Elfmarková, Hana Peterková, Jiří Jarkovský, Klára Benešová, Luboš Minář, Ladislav Dušek, Jan Nedvěd, Markéta Protivánková
 
Vol 27, No 2 (2014): KLIN ONKOL 2014-2 Massive cutaneous metastasis of a renal cell cancer Abstrakt
Rodrigo Rovere
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Mechanismy lékové rezistence a nádorové kmenové buňky Abstrakt
Jitka Holčaková, Marta Nekulová, Paulina Orzol, Bořivoj Vojtěšek
 
Vol 29, No 5 (2016): KLIN ONKOL 2016-5 Melanom plosky nohy Detaily
Vuk Fait, CSc., Ondřej Zapletal
 
Vol 30, No 4 (2017): KLIN ONKOL 2017-4 Metastatické postižení hypofýzy - dvě kazuistiky a přehled literatury Abstrakt   PDF
Vlastimil Novák, Lumír Hrabálek, Martin Hampl, Jiří Hoza, Zdeněk Fryšák, Miroslav Vaverka
 
Vol 31, No 4 (2018): Klin ONKOL 2018-4 Metastáza do lymfatických uzlín na krku pri neznámom primárnom tumore Abstrakt   PDF
Barbora Uhliarová, Marcela Navrátilová, Vladimír Čalkovský, Andrej Hajtman
 
Vol 31, No 4 (2018): Klin ONKOL 2018-4 Metastázy karcinomu prsu do baze lební Abstrakt   PDF (English)
Zuzana Horakova, Marek Slávik, Pavel Smilek, Hana Binkova
 
Vol 28, No 5 (2015): KLIN ONKOL 2015-5 Metody hodnocení kvality života u žen s karcinomem prsu: Přehled a základní charakteristika Abstrakt
Eva Holoubková, Kateřina Skřivanová, Jan Nedvěd, Jiří Jarkovský
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Metody pro studium protein-proteinových a protein-ligandových interakcí Abstrakt
Michal Ďurech, Filip Trčka, Bořivoj Vojtěšek, Petr Müller
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Metody studia buněčné migrace a invazivity nádorových buněk Abstrakt
Petra Kovaříková, Eva Michalová, Lucia Knopfová, Pavel Bouchal
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014 Suppl Mikroprostředí nádoru: možnosti výzkumu v podmínkách „in vitro“ Abstrakt
Petr Chlapek, Silvia Chovanová, Viera Sláviková, Renata Veselská
 
Vol 31, No 3 (2018): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 1: SBORNÍK MikroRNA jako biomarkery odpovědi na léčbu sunitinibem u pacientů s metastatickým karcinomem ledvin: pilotní studie Abstrakt   PDF
Júlia Kováčová, Jaroslav Juráček, Alexandr Poprach, Tomáš Büchler, Jindřich Kopecký, Ondřej Fiala, Marek Svoboda, Martina Lojová, Ondřej Slabý
 
Vol 31, No 3 (2018): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 1: SBORNÍK MikroRNA v predikci odpovědi na radioterapii u pacientů s nádory hlavy a krku: pilotní studie Abstrakt   PDF
Parwez Ahmad, Marek Slávik, Jiří Šána, Markéta Hermanová, Pavel Šlampa, Pavel Smilek, Tomáš Kazda, Ondřej Slabý
 
Vol 31, No 3 (2018): KLIN ONKOL 2017_SUPPL 1: SBORNÍK Močové mikroRNA jako potenciální biomarkery karcinomu močového měchýře Abstrakt   PDF
Jaroslav Juráček, Michal Staník, Barbora Peltanová, Soňa Adamcová, Jan Doležel, Michal Fedorko, Lenka Radová, Ondřej Slabý
 
Vol 28, No 4 (2015): KLIN ONKOL 2015-4 Moderní nanomedicína v léčbě karcinomů plic Abstrakt
René Kizek, Tomáš Eckschlager, Zbyněk Heger, Marie Stiborová, Vojtěch Adam, Ondřej Zítka
 
Vol 26, No 4 (2013): Klin Onkol 2013-4 Moderní zobrazovací techniky pro antracyklinová cytostatika – literární přehled Abstrakt
Iva Blažková, Markéta Ryvolová, Soňa Křížková, Eva Jílková, Pavel Kopel, Tomáš Eckschlager, Marie Stiborová, Vojtěch Adam, René Kizek
 
Vol 26, No 1 (2013): Klin Onkol 2013-1 Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem – zkušenosti laboratorního pracoviště Abstrakt
Mgr.Blanka Robešová, CSc., Mgr. Monika Bajerová, Mgr. Alžběta Vašíková, Ph.D, MUDr. Lenka Ostřížková, MUDr. Jitka Hausnerová, MUDr. Jitka Kyclová, prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D, prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., Ing. Dana Dvořáková, CSc.
 
Vol 27, No 3 (2014): KLIN ONKOL 2014-3 Molekulárně cytogenetická studie chromosomových aberací v buňkách nízkostupňových gliomů a její přínos pro klasifikaci nádorů Abstrakt
Halka Lhotská, Zuzana Zemanová, Filip Kramář, Libuše Lizcová, Karla Svobodová, Šárka Ransdorfová, Dagmar Bystřická, Zdeněk Krejčík, Petr Hrabal, Alena Dohnalova, Miroslav Kaiser, Kyra Michalová
 
Vol 30, No 3 (2017): KLIN ONKOL 2017-3 Molekulární aspekty nádorů štítné žlázy se zaměřením na mikroRNA a jejich klinické souvislosti Abstrakt
Marie Ludvíková, Ivana Kholová, David Kalfeřt
 
Vol 29, No 6 (2016): KLIN ONKOL 2016-6 Molekulární genetika kolorektálního karcinomu Abstrakt   PDF
Jan Král
 
Vol 29, No 6 (2016): KLIN ONKOL 2016-6 Molekulární markery u cytogeneticky normální akutní myeloidní leukémie Abstrakt   PDF
Veronika Janečková, Lukáš Semerád, Ivana Ježíšková, Dana Dvořáková, Martin Čulen, Zuzana Šustková, Jiří Mayer, Zdeněk Ráčil
 
201 - 225 z 446 položek << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>