Kontakt na časopis

Poštovní adresa

Vydavatelství

Ambit Media, a.s.

Bidláky 20

639 00 Brno

Kontaktní údaje

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN
šéfredaktor
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové


Email: csnn@ambitmedia.cz

Kontaktní osoba

Bc. Klára Vyhňáková
Telefon: +420 533 337 301
Email: klara.vyhnakova@ambitmedia.cz