Historie časopisu

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie patří mezi medicínské časopisy s nejdelší tradicí, která je výjimečná i v evropském měřítku.

Periodikum je vydáváno od roku 1938 (původně jako Neurologie a psychiatrie československá). Jeho předchůdce vycházel pod názvem Revue v neurologii, psychiatrii, fysikální a dietetické terapii již od roku 1904, používáme tedy dvojí číslování ročníku (v roce 2016 ročník 79/112).

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie je oficiální časopis pěti odborných společností v České republice a na Slovensku: České neurologické společnosti, Slovenské neurologické společnosti, České neurochirurgické společnosti, Slovenské neurochirurgické společnosti a České společnosti dětské neurologie.

Časopis je určen všem praktickým a teoretickým lékařům s neurovědním zaměřením. Potřebné informace v něm naleznou neurologové, neurochirurgové, rehabilitační pracovníci, psychiatři, rentgenologové, anesteziologové, chirurgové, ale i teoretičtí neurovědci zabývající se základním výzkumem.

Publikuje původní práce z celé neurologie a neurochirurgie, a to jak s praktickým zaměřením, tak charakteru základního výzkumu, dále krátká sdělení a kazuistiky, které procházejí náročným recenzním řízením, ale i přehledné články, komentáře, diagnostické a léčebné standardy a řadu seriálů (minimonografie s vědomostním testem, okénko statistika či webové okénko).

Výrazem kvality časopisu je měřitelný impakt faktor, a to kontinuálně od roku 1997.

Časopis je excerpován v databázích Index Copernicus, EMBASE/Excerpta Medica,

Bibliographia Medica Čechoslovaca a Scopus.

Zkratka pro citování: Cesk Slov Neurol N

Jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina