Sponzorování časopisu

Vydavatel

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

Sokolská 31

120 26 Praha 2

ČLS JEP

Zdroje podpory

Česká neurologická společnost ČLS JEP

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP

Slovenská neurologická společnost SLS

Slovenská neurochirurgická společnost SLS