Měření kognitivních funkcí pomocí krátkých opakovatelných neuropsychologických baterií

Gabriela Věchetová, Zuzana Jarošová, Hana Orlíková, Eva Bolceková, Marek Preiss

Abstrakt


Přehledový článek ukazuje současný pohled na využití krátkých opakovatelných neuropsychologických baterií a odkazuje na literaturu poslední doby zabývající se tímto typem diagnostiky. Trend posledních desetiletí ukazuje nutnost vývoje neuropsychologických diagnostických nástrojů, které by splňovaly kromě dobrých psychometrických kvalit také požadavky na zkrácení trvání vyšetření a opakovatelnost krátkého vyšetření v čase se sníženým rizikem vlivu efektu učení. Článek předkládá jednotlivé charakteristiky, které by kognitivní baterie měly splňovat, a dále komentuje možnosti interpretace výstupů získaných na základě vyšetření. Dále jsou diskutovány charakteristiky již existujících krátkých opakovatelných baterií, které splňují zvolené požadavky na: 1. existenci paralelních verzí, 2. časové trvání do 45 minut, 3. možnost tvorby kognitivního profilu na základě výsledků, 4. dostupnost v českém prostředí. V následujícím textu budou diskutovány metody: Opakovatelná baterie pro hodnocení neuropsychologického stavu (RBANS),Neuropsychological Assessment Battery – Screeningový modul (NAB-SM), Mattisova škála demence (DRS-2), Alzheimer’s Disease Assessment Scale Cognitive Subscale (ADAS-Cog), Standardní baterie pro vyšetření kognitivních funkcí u schizofrenie MATRICS (MCCB), Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry (SCIP).

Klíčová slova


neuropsychologie; neuropsychologické testy; kognice

Full Text:

Bez názvu PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113