Test gest (TEGEST) k rychlému vyšetření epizodické paměti u mírné kognitivní poruchy

Aleš Bartoš

Abstrakt


Cíl

Na časné poruchy epizodické paměti může upozornit jednoduché a rychlé vyšetření. Cílem práce bylo vyvinout původní českou zkoušku, která by simulovala epizodickou paměť a byla proveditelná bez pomůcek kdykoli a kdekoli.

Metodika a osoby

V novém testu gest (TEGEST) předváděly osoby šest gest symbolizujících všechny lidské smysly (zrak dvakrát) podle pokynů administrátora. Pak je měly bez distrakce znovu předvést ve stejném pořadí. Testem TEGEST a Montrealským kognitivním testem (MoCA) bylo vyšetřeno 25 jedinců s mírnou kognitivní poruchou (MKP) a 25 sociodemograficky spárovaných osob s normálními kognitivními funkcemi rozdělených podle výsledků neuropsychologických testů.

Výsledky

Osoby s MKP (MoCA 23±4 body) si vzpomněly na významně méně gest než normální starší osoby (MoCA 27±3 body) (4±1 vs 5±1 gest; p=0,008). Nelišily se však v nízkém počtu pořadí gest (dva). Počet nebo pořadí gest nesouvisely s věkem, vzděláním nebo pohlavím. Počet vybavených gest koreloval se skórem MoCA (r=0,7, p=0,001). Optimální hraniční skór byl ≤ 4 správně vybavená gesta (senzitivita 84 %, specificita 48 %, plocha pod křivkou receiver operating characteristic 0,70).

Závěr

Nový test šesti gest (TEGEST) je jedno- až dvouminutová a snadno proveditelná zkouška, která může upozornit na mírnou kognitivní poruchu podle čtyř a méně vybavených gest.


Klíčová slova


paměť; mírná kognitivní porucha; Alzheimerova choroba; demence; neuropsychologické testy; screening; test; gesta; TEGEST

Full Text:

Bez názvu PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113