Olfaktoriální meningiomy - chirurgická léčba, její rizika a možnosti zachování čichu

Michaela Dedeciusová, Martin Májovský, Petra Fundová, Vladimír Beneš, David Netuka

Abstrakt


Práce je zaměřena na poruchy čichu u pacientů s olfaktoriálními meningiomy (OGM). Přesné klinické vyšetření pacientů s OGM je nezbytné pro hodnocení provedené chirurgické resekce. Článek poskytuje základní přehled recentních sérií OGM světových autorů. Jen malý zlomek z nich však dokumentuje přesné vyšetření čichu. Standardní vyšetření čichu by mělo stanovit čichovou detekci, diskriminaci a identifikaci pomocí  jednoho z užívaných testů (např. UPSIT, The Single Satircase Odor Detection Treshold Test, Siffin´ Sticks Test). Metodami vyšetření čichu, které jsou zatím využívány pro výzkum, zůstávájí elektro-olfaktogram, čichové evokované potenciály a funkční magnetická rezonance. Zlatým standardem léčby OGM je chirurgická resekce. Volba vhodného operačního přístupu je stále kontroverzní a mezi jednotlivými autory nepanuje shoda. Nejčastěji je používaný frontolaterální a pterionální přístup. Alternativou je endoskopická resekce, jejíž indikace jsou však omezené. Pooperační zachování čichu zůstává zatím obtížným úkolem.


Klíčová slova


olfaktoriální meningiom, baze lební, čich, čichový nerv

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113