Parosmie a fantosmie u pacientů s poruchou čichu

Pavlína Brothánková, Jan Vodička

Abstrakt


Cíl: Vyhodnotit přítomnost parosmie a fantosmie u osob s poruchou čichu pomocí specifického dotazníku kvality života, který není běžně využívaným nástrojem v klinické praxi.  

Soubor a metodika: Do studie bylo zařazeno 115 osob s poruchou čichu, v průměrném věku 54 let (17 – 83 let), 66 žen (průměrný věk 57 let) a 49 mužů (průměrný věk 51 let). K vyšetření čichu byly použity standardizované olfaktometrické testy - Test parfémovaných fixů (Odorized Markers Test – OMT) a Sniffin' Sticks test (identifikace). Použitý dotazník byl vyvinut a doplněn o otázky specifické pro českou populaci. Obsahuje 32 položek, z nichž 3 jsou zaměřeny na parosmii a fantosmii.    

Výsledky: Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl na výskyt parosmie a fantosmie v závislosti na pohlaví (p = 0,34) a etiologii poruchy čichu (p = 0,45). Naopak jako statisticky významný se ukázal výsledek čichových testů. Pacienti s diagnostikovanou hyposmií vnímají častěji parosmie a fantosmie, než osoby s úplnou ztrátou čichu (p<0,01). U pacientů s delším trváním poruchy čichu byly parosmie častější (p<0,01).  

Závěry: Parosmie a fantosmie byly při cíleném dotazu popsány u 51 % respondentů. Jsou častější u osob s lepšími čichovými schopnostmi a v naší studii nebyl prokázán vliv etiologie. Důležité je proto vznesení cíleného anamnestického dotazu nebo využití specifických dotazníku pro zjištění přítomnosti kvalitativní poruchy čichu.

Klíčová slova


parosmie; fantosmie; dysosmie; čich; kvalita života

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113