Statiny a jejich vliv na periferní nervový systém-kazuistika

Zdeněk Kadaňka Jr.

Abstrakt


Statiny patří mezi nejvíce předepisované léky v celosvětovém měřítku. Snižují hladinu cholesterolu a tím i riziko kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění. Bývají velmi dobře tolerovány s nízkým rizikem vzniku nežádoucích účinků. Mezi ty patří zejména myotoxicita. Postižení periferního nervového systému je vzácné a jeho spojitost s léčbou statiny není jednoznačně dokumentována. Prezentujeme případ 60letého pacienta,        u kterého došlo k rozvoji subjektivních i objektivních příznaků těžké axonální polyneuropatie po roce užívání rosuvastatinu. Jiné běžné příčiny polyneuropatie byly vyloučeny. Po vysazení preparátu došlo v průběhu osmi měsíců k postupné prakticky úplné regresi klinických příznaků.    


Klíčová slova


statiny- polyneuropatie; periferní nervový systém; elektromyografie

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113