Explantace stimulátoru nervus vagus odpovídající protokolu vyšetření magnetickou rezonancí

Martin Bláha, Martin Tomášek, Vojtěch Suchánek, Petr Marusič, Jiří Lisý, Michal Tichý

Abstrakt


Cíl: Přehled možností provedení magnetické rezonance (MR) u pacientů s implantovaným vagovým stimulátorem (VNS) a způsob chirurgické explantace VNS odpovídající MR protokolu a umožňujícího následné vyšetření bez výrazných omezení.

Soubor a metodika: MR vyšetření je možné provést i u pacientů s implantovaným VNS. Lze provést vyšetření hlavy a těla kaudálně od Th8. Musí však být použita pouze lokální radiofrekvenční cívka a před provedením MR musí být generátor VNS přeprogramován. Pokud má pacient generátor a větší část elektrody explantovány, lze provést MR v oblasti celého těla jakýmkoliv MR nastavením. To platí pro situaci, kdy po explantaci zůstane nejvýše dvoucentimetrová část elektrody – což odpovídá části elektrody na vagovém nervu s fixačními kotvičkami.

Výsledky: Od června 2016 do června 2018 jsme explantovali stimulátor nervus vagus výše uvedeným způsobem u 6 pacientů. Pooperační průběh u všech pacientů byl bez komplikací. Pooperační kontrolu jsme provedli pomocí RTG krku a CT 3D zobrazení. Zobrazovací metody ukázaly ponechanou část elektrody na nervus vagus ≤ 2cm. Pooperačně pacienti neměli polykací obtíže, chrapot ani změnu hlasu. Čtyři pacienti následně po zhojení rány již podstoupili magnetickou rezonanci bez jakýchkoliv obtíží.

Závěry: Explantace VNS odpovídající MR protokolu s ponecháním části elektrody na vagovém nervu tedy vynecháním kompletní preparace celé elektrody na nervu snižuje riziko komplikací a zkracuje dobu operačního zákroku. Pacientovi můžeme následně bezpečně provádět MR celého těla bez omezení v běžných technických nastaveních.


Klíčová slova


Epilepsie – Magnetická rezonance – Stimulace nervus vagus - Explantace

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113