Gastroenterologie a hepatologie

Gastroenterologie a hepatologie je oficiální časopis České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti.

Tento odborný nadnárodní časopis je určen gastroenterologům, hepatologům, internistům a specialistům dalších oborů medicíny. Optimálním způsobem informuje specialisty a zainteresované praktické lékaře.

Distribuce probíhá formou předplatného - na rozdíl od účelových tiskovin. Pro členy české a slovenské gastroenterologické společnosti je předplatné součástí členského příspěvku a časopis budou dostávat automaticky.

Časopis je veden prestižní redakční radou, má vysoký kredit díky recenzovaným textům.

Dosud publikovaná čísla a informace o časopisu naleznete na této adrese: http://www.csgh.info/.

UPOZORNĚNÍ

Časopis od 1. 1. 2020 přechází na novou verzi systému OJS.

Pro vložení zcela NOVÉHO PŘÍSPĚVKU prosím přejděte na adresu: http://redakce2.ambitmedia.cz/gh. Pro přihlášení do tohoto systému prosím použijte své stávající přihlašovací údaje, v případě nefunkčnosti hesla využijte možnosti jeho resetování skrze odkaz "Zapomenuté heslo?".

Registrace nového uživatele je možná zde.

Starší články, které byly vloženy do 1. 1. 2020, jsou dostupné v původní verzi systému i nadále.