Význam fekálneho kalprotektínu v diagnostike a liečbe nešpecifických črevných zápalových ochorení

Juraj Letkovský, Tibor Hlavatý

Abstrakt


Kalprotektín je cytoplazmatický proteín neutrofilných leukocytov, ktorého koncentrácia koreluje s migráciou neutrofilov do črevného lúmen. Fekálny kalprotektín je preto spoľahlivým markerom intestinálneho zápalu a má svoje miesto v diagnostike zápalových črevných ochorení. V posledných rokoch sa hromadia poznatky o jeho potenciálnom využití pri  monitorovaní aktivity zápalových črevných ochorení, pri sledovaní odpovede na liečbu, ako aj.pri predikcii relapsu ochorenia. Rutinnému používaniu kalprotektínu v týchto indikáciách však nateraz bráni chýbajúci konsenzus v otázkach hodnôt cut-off a intervalov jeho stanovovania.


Klíčová slova


fekálny kalprotektín, črevné zápalové ochorenia, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.