Klinicka onkologie

Ediční pravidla

Zaměření a záběr

  • Časopis Klinická onkologie přijímá k publikaci originální práce, přehledové články, kazuistiky a ostatní rukopisy (dopisy redakci, diskuze, sdělení, zprávy ze sjezdů, recenze knih a další oznámení).
  • Články by měly být původní a obsahovat jinde nepublikované skutečnosti. Podmíněně lze publikovat poznatky, které byly publikovány v nerecenzované formě anebo formou abstrakt.
  • Materiály převzaté z jiných pramenů a publikací mohou být publikovány jen s písemným souhlasem vlastníka autorských práv (nejčastěji nakladatelství, které publikaci vydalo).
  • Přijímány jsou články v češtině, slovenštině a v angličtině, a to v elektronické podobě ve formátu MS Word a RTF.

 

Pravidla sekcí

Články

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Původní práce

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Přehled

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Kazuistika

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Supplementum

Editoři
  • Roman Hrstka
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Sdělení

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Aktuality v onkologii

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Onkologie v obrazech

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Recenze knihy

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Osobní zpráva

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Dopis redakci

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Článek do Sborníku BOD

„Článek ve sborníku“ prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Článek má obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nejedná se tedy pouze o abstrakt nebo rozšířený abstrakt) a je zveřejněný ve sborníku.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Supplementum HEREDITY

Editoři
  • Lenka Foretová, Ph.D.
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované
 

Recenzní řízení

  • Články k publikaci jsou vybírány výkonnou redakční radou jednou měsíčně. Každý rukopis (vyjma zpráv, sdělení, recenzí a korespondence) je hodnocen v recenzním řízení (peer review), přičemž se zachovává oboustranná anonymita.
  • Pro přijetí manuskriptu k publikaci redakční rada vyžaduje pozitivní hodnocení dvou hodnotících expertů. Jsou-li posudky kontroverzní, je vyžádán další nezávislý posudek, nebo rozhoduje výkonná redakční rada.

 

Frekvence publikování

Práce jsou v časopisu publikovány hromadně jako součást jednoho čísla s vlastním obsahem.

 

Pravidla otevřeného přístupu

Tento časopis poskytuje okamžitý otevřený přístup ke svému obsahu na principu, podle kterého volné zpřístupnění výsledků výzkumu podporuje větší celosvětovou výměnu poznatků. Abstrakta příspěvků jsou přístupná bez omezení ihned po vydání daného čísla časopisu, plný text příspěvků je zveřejňován se 2 měsíčním zpožděním.

 

Archivování

Tento časopis využívá systém LOCKSS pro vytvoření distribuovaného archivačního systému mezi zúčastněnými knihovnami a dovoluje těmto knihovnám vytvářet trvalé archivy časopisu pro účely jeho uchování a obnovení. Více...