Klinicka onkologie

Redakční rada

Editoři

 1. Michal Jelínek
 2. doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., výkonný redaktor časopisu Klinická onkologie Klinika komplexní onkologické péče a Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká republika
 3. doc. MUDr. Vuk Fait, CSc., vedoucí redaktor, Oddělení chirurgické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
 4. prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c., Masarykův onkologický ústav, Brno
 5. prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., Fakultní nemocnice Brno
 6. MUDr. Petr Čoupek, Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
 7. doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D., Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno
 8. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D., Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
 9. MUDr. Jiří Novák, Úsek Národního onkologického registru, Masarykův onkologický ústav, Brno
 10. doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., Masarykův onkologický ústav, Brno
 11. doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., Lékařská fakulta MU, Brno
 12. Simona Nováková
 13. profesor Martin Klabusay
 14. Veronika Hrabalová
 15. Barbora Kovářová
 16. Štěpán Šembera
 17. doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
 18. MUDr. Libor Němec, KOO MOÚ
 19. Petra Polsen
 20. Ing. Kateřina Michnová

Editoři sekcí

 1. Michal Jelínek
 2. doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., výkonný redaktor časopisu Klinická onkologie Klinika komplexní onkologické péče a Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká republika
 3. doc. MUDr. Vuk Fait, CSc., vedoucí redaktor, Oddělení chirurgické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
 4. Dr. Roman Hrstka, RECAMO, Masarykův onkologický ústav
 5. doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D., Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno
 6. Barbora Kovářová
 7. Petra Polsen