Klinicka onkologie

Sponzorování časopisu

Vydavatel

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2
e-mail: cls@cls.cz

Nakladatel:
Ambit Media, a. s.
Klicperova 8
150 00 Praha 5
e-mail: info@ambitmedia.cz

 

Sponzoři

V roce 2016 je generálním sponzorem společnost MSD.  Děkujeme jí i dalším sponzorům.

Zdroje podpory

Odbornými garanty časopisu jsou Česká onkologická společnost ČLS JEP a Slovenská onkologická spoločnosť.