Klinicka onkologie

Klinická onkologie

Klinická onkologie je odborný nadnárodní časopis, zabývající se onkologickou problematikou v celé šíři. Cílem časopisu je zveřejňovat formou originálních a přehledových prací výsledky základního, zejména však klinického výzkumu, a prostřednictvím svých čtenářů se podílet na zvyšování efektivity v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Tato činnost je zásadní zejména ve středoevropském regionu, který co do incidence nádorových onemocnění zaujímá přední místa světových epidemiologických statistik.

Časopis je určen lékařům, výzkumníkům a akademickým pracovníkům, kteří se ve své praxi zabývají studiem nádorových onemocnění a jejích léčbou. Užitečným doplňkem se stává i studentům příslušných pre a postgraduálních oborů. Časopis umožňuje svým čtenářům reagovat na aktuální témata a vést odbornou diskusi, ať již formou „short communications“, „letter-to-the-editor“ or „discussion“. Všechny příspěvky kromě zpráv, diskuzí a dopisů redakci procházejí nezávislou recenzí (external peer-review process).

Dosud publikovaná čísla časopisu naleznete na této adrese: http://www.linkos.cz/onkologicke-casopisy/casopis-klinicka-onkologie/

UPOZORNĚNÍ

Časopis od 1. 8. 2019 přechází na novou verzi systému OJS.

Pro vložení zcela NOVÉHO PŘÍSPĚVKU prosím přejděte na adresu: http://redakce2.ambitmedia.cz/ko. Pro přihlášení do tohoto systému prosím použijte své stávající přihlašovací údaje, v případě nefunkčnosti hesla využijte možnosti jeho resetování skrze odkaz "Zapomenuté heslo?".

Registrace nového uživatele je možná zde.

Starší články, které byly vloženy do 1. 8. 2019, jsou dostupné v původní verzi systému i nadále.

Oznámení

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více oznámení...

Vol 33, No 2 (2020): KLIN ONKOL 2020-2

Obsah

Původní práce

Barbora Uhliarova, Michal Smitka
PDF

Přehled

Lukáš Pácal, Kateřina Kaňková
Mehdi Abedinzadeh, Mansour Moghimi, Mohammad Javad Akbarian-Bafghi, Majid Morovati-Sharifabad, Hossein Ahrar, Kazem Aghili, Hossein Neamatzadeh

Kazuistika

Andrea Zetelová, Ivo Rovný, Zdeněk Kala, Petr Moravčík, Luboš Minář
PDF
Eva Bačová, Filip Chovanec, Miroslava Makohusová, Stanislava Hederová, Martina Mikesková, Andrea Hrašková, Bruno Rudinský, Lukáš Plank, Pavlína Volfová, Alexandra Kolenová
PDF

Sdělení

Yasemin Cihan